Manuals, Tutorials, and More

Home > User Guides > Translated Guides > Čeština > Administrátoři > Statistika účtu

Statistika účtu

Statistika účtu zobrazuje silně strukturovaný přehled statistik využívání a podobnosti vašeho účtu. Například můžete vidět kurzy s nejvyšším počtem odevzdání za uvedené období a kurzy, které obsahují nejvíce odevzdání se zpětnou vazbou mezi dalšími statistickými souhrny.

Stanovení rozsahu dat

 

Při výběru rozsahu dat máte možnost si vybírat ze sady předem definovaných možností nebo nastavit své vlastní.

 

1. Na domovské stránce správce klikněte na tlačítko Statistiky pro účet, který chcete zobrazit.

 

 

2. Vyberte rozsah dat zobrazený na stránce Statistika účtu.

 

 

3. Vyberte rozsah dat, pro která chcete zobrazit statistiky.

 

3a. Chcete-li vybrat vlastní rozsah dat, vyberte vlastní počáteční a koncová data z kalendáře.

 

3b. Chcete-li vybrat předem definovaný rozsah dat, vyberte požadovaný rozsah z možností napravo od kalendáře.

 

 

4. Výběrem tlačítka Použít nastavte data, pro která chcete zobrazit statistiky.

Zobrazit úplnou zprávu

 

Kopii úplné statistické zprávy můžete stáhnout výběrem tlačítka Stáhnou úplnou zprávu.

 

1. Vyberte tlačítko Stáhnout úplnou zprávu.

 

 

2. Zpráva se začne stahovat ve formátu .csv. Tuto zprávu budete moci otevřít v tabulkové aplikaci dle vlastní volby.

Statistika odevzdání

 

 

Část Statistika odevzdání ukazuje pět kurzů s největším množstvím odevzdání, které patří do vašeho účtu.

Zprávy o velké podobnosti

 

 

Část Statistika podobnosti ukazuje pět kurzů s největším podílem odevzdání, které obdržely index podobnosti větší nebo roven mezní hodnotě s velkou podobností.

 

Pokud například nastavíte mezní hodnotu s velkou podobností na 20 %, tabulka bude obsahovat pět kurzů, které mají největší počet prací s indexem podobnosti rovným nebo větším než dané procento. Pokud kurz Mediální studia obsahuje čtyři práce se shodou 21 %, 23 % a 25 %, zobrazí se výše v tabulce než kurz Anglická literatura, který obsahuje tři práce se shodou 95 %, 82 % a 99 %.

Statistika odevzdání se zpětnou vazbou

 

 

Část Odevzdání se zpětnou vazbou obsahuje pět kurzů, které poskytly zpětnou vazbu největšímu počtu odevzdání během vybraného rozsahu dat.

You must to post a comment.
Last modified
13:55, 27 Apr 2017

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)