How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Čeština > Instruktoři > Pouze originální obsah > Kalendář kurzu

Kalendář kurzu

 

Kalendář kurzu automaticky sleduje důležitá data spojená s úkoly Turnitin, které byly v kurzu vytvořeny. Instruktor zde rovněž může přidávat poznámky kurzu, oznámení a svátky. Pokud pro kurz připraví dokument s přehledem učiva, může jej do kalendáře rovněž nahrát. Úkoly Turnitin vytvořené v kurzu. Instruktor zde rovněž může přidávat poznámky kurzu, oznámení a svátky. Pokud pro kurz připraví dokument s přehledem učiva, může jej do kalendáře rovněž nahrát.

 

Studenti mohou k informacím uvedeným v kalendáři kurzu přistupovat prostřednictvím kalendáře kurzu pro studenty, který mají k dispozici na domovské stránce kurzu.

Přístup ke kalendáři kurzu

 

Pokud chce instruktor otevřít kalendář kurzu, musí se přihlásit do nástroje Turnitin, kliknout na název kurzu a vstoupit do něj. Jakmile se kurz otevře, klikněte na Turnitin a pak na název kurzu a vstupte do něj. Jakmile se kurz otevře, klikněte na kartu Kalendář, čímž otevřete kalendář kurzu.

 

 

Po otevření se v kalendáři bude zobrazovat aktuální měsíc a rok. Instruktor může mezi měsíci v roce přepínat kliknutím na karty jednotlivých měsíců v horní části kalendáře.

 

 

Chcete-li změnit zobrazovaný rok, vyberte jej v rozevírací nabídce Rok.

 

Data úkolů

 

Úkoly a oponentní posudky vytvořené instruktorem se do kalendáře kurzu přiřadí automaticky. U každého data s úkolem se zobrazí odkaz s názvem úkolu nebo oponentního posudku. Kliknete-li v kalendáři kurzu na příslušný název, zobrazí se shrnutí úkolu nebo posudku.

 

Záznamy v kalendáři

 

Poznámky kurzu – k poznámkám kurzu nahraným do kalendáře mohou přistupovat studenti, kteří jsou v kurzu registrovaní. Instruktor může k určitému datu v kalendáři přidat jednu sadu poznámek, nebo nahrát poznámky pro více dat prostřednictvím vlastnosti Hromadné nahrávání.

Jak přidat jeden dokument s poznámkou kurzu

 

1. V kalendáři klikněte na datum, ke kterému se poznámka vztahuje.

 

 

2. Na zadávací stránce kalendáře klikněte na Procházet a vyberte dokument s poznámkou, který si přejete nahrát. Akceptované typy souborů: Microsoft Word, Corel WordPerfect, RTF, PDF, prostý text a HTML.

 

 

3. Kliknutím na Odevzdat nahrajete poznámku do kalendáře kurzu.

 

 

Pro každou sadu poznámek, kterou nahrajete, se u příslušného data v kalendáři kurzu zobrazí ikona poznámky. Chcete-li poznámku zobrazit, klikněte u příslušného data na ikonu poznámkového bloku.

 

Oznámení

 

Instruktor může do kalendáře kurzu přidávat oznámení. Ikonu oznámení uvidí i studenti. Po otevření stránky s kalendářem příslušného kurzu budou moci zobrazit oznámení kliknutím na tuto ikonu.

Jak přidat oznámení do kalendáře

 

1. V kalendáři klikněte na datum, ke kterému se oznámení vztahuje.

 

 

2. Na zadávací stránce kalendáře zadejte název a další informace, které chcete oznámit.

 

 

3. Kliknutím na Odevzdat přidáte oznámení do kalendáře kurzu.

 

 

V kalendáři kurzu se zobrazí ikona oznámení společně s názvem oznámení ve formě odkazu. Studenti i instruktor mohou podrobné informace z oznámení zobrazit kliknutím na odkaz.

 

 

Chcete-li odstranit existující oznámení, klikněte na datum oznámení. Na obrazovce se zobrazí všechna oznámení, která jsou k tomuto datu přidaná.

 

Příslušné oznámení odstraníte kliknutím na červenou ikonu x vpravo.

 

Svátky

 

Na zadávací stránce můžete do kalendáře kurzu přidat i svátky. Pokud v určitý den neprobíhá výuka, může být označen jako volno.

Jak přidat svátek do kalendáře

 

1. V kalendáři klikněte na datum, ke kterému se svátek vztahuje.

 

 

2. Na zadávací stránce kalendáře zadejte do pole název svátku.

 

 

3. Kliknutím na Odevzdat uložíte svátek do kalendáře.

 

 

V kalendáři kurzu se zobrazí název svátku a den bude zvýrazněn světle modrou barvou.

 

Jak nahrát učivo

 

Má-li instruktor k dispozici přehled učiva kurzu, může jej nahrát do kalendáře kurzu. Studenti jej pak mohou zobrazovat a stahovat v zobrazení kalendáře kurzu pro studenty.

Jak nahrát učivo

 

1. Na stránce kalendáře kurzu klikněte na tlačítko Učivo.

 

 

2. Na stránce učiva klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor, který si přejete nahrát. Akceptované typy souborů: Microsoft Word, Corel WordPerfect, RTF, PDF, prostý text a HTML.

 

 

3. Kliknutím na Odevzdat přidáte dokument jako učivo kurzu. 

Učivo bude zveřejněno na stránce učiva. Pokud zveřejníte jiný přehled učiva, bude stávající nahrazen a přepsán. Na stránce s učivem kurzu bude k dispozici vždy jen jeden dokument.

Kalendářní seznam

 

Kalendář lze rovněž otevřít v režimu seznamu, ve kterém se zobrazí všechny úkoly a záznamy pro aktuální kalendářní rok. Data, ke kterým nejsou přiřazeny úkoly ani záznamy, nejsou do seznamu zahrnuta.

 

Chcete-li přepnout na kalendářní seznam, klikněte v kalendáři na tlačítko Seznam.

 

 

Režim Kalendářní seznam funguje podobně jako režim Kalendář. Kteroukoli položku lze zobrazit kliknutím. Položku aktualizujete kliknutím na příslušnou ikonu Aktualizovat vpravo.

 

Chcete-li se vrátit do běžného zobrazení kalendáře, klikněte na tlačítko Režim kalendáře. 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)