How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Čeština > Instruktoři > Pouze originální obsah > Kontrola původnosti pouze pro instruktory

Kontrola původnosti pouze pro instruktory

Table of contents
No headers

Turnitin Feedback Studio pomůže vám i vašim studentům k lepším výsledkům. Poskytuje totiž informace a nástroje potřebné k efektivním kontrolám odevzdaných prací a jejich původnosti, kdy práce porovnává s obsahem dostupným v úložištích Turnitin. Funkce navigace umožňuje snadnější přepínání mezi pracemi a vlastnostmi nástroje Turnitin.

 

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)