How can we help?

undraw_new_message_2gfk.png
We’re moving our guides on 9th March 2019. See a preview of their new home at help.turnitin.com.
Home > User Guides > Translated Guides > Čeština > Instruktoři > Pouze originální obsah > Kurzy

Kurzy

Tvorba kurzu

 

Vytvoření kurzu či kurzů v systému Turnitin je prvním krokem, který je třeba učinit, aby mohli studenti a instruktor využívat služby, které má jejich instituce k dispozici. Většina aktivit instruktorů i studentů se v nástroji Turnitin odehrává právě v rámci kurzů vytvořených instruktorem.

 

Instruktor v kurzu může organizovat studenty a jimi odevzdané práce do skupin. Jeden kurz lze použít pro více přednáškových cyklů, tento postup ale obvykle nedoporučujeme kvůli zvyšování komplexnosti organizace. Od data vytvoření až do zvoleného data ukončení kurzu má instruktor kurz a úkoly, které do něj přísluší, zcela k dispozici. Po ukončení kurzu lze informace a úkoly v něm uvedené zobrazovat, ale již nelze odevzdávat práce ani vytvářet úkoly nové. Bude-li chtít instruktor ukončený kurz znovu aktivovat, může jeho platnost prodloužit.

 

Každý semestr nebo školní rok, když do cyklu přednášek vstupují noví studenti, je vhodné vytvářet kurzy nové. Úkoly lze do nového kurzu snadno importovat dle pokynů uvedených v části Knihovny v této uživatelské příručce. Uživatelé tak mohou do nového cyklu přednášek snadno přidávat sady úkolů.

 

1. Na domovské stránce instruktora klikněte na tlačítko Přidat kurz.

 

 

2. Na následující obrazovce zadejte tyto informace:

 

  • Název kurzu

  • Zápisové heslo

  • Tematické oblasti, např. věda

  • Studentské úrovně, např. postgraduální

 

Poznámka: Název kurzu musí obsahovat 2 až 100 znaků.

 

3. Vyberte datum ukončení kurzu. Jakmile datum ukončení uplyne, nebude do kurzu možné odevzdávat práce, dokud nebude znovu aktivován.


 

4. Kurz přidáte kliknutím na Odevzdat. V automaticky otevíraném okně se zobrazí informace o kurzu včetně ID a zápisového hesla, abyste je mohli potvrdit.

 

Ukončené kurzy

 

Každý kurz vytvořený v nástroji Turnitin má nastavené datum ukončení. Jakmile toto datum uplyne, kurz je ukončen a informace z něj lze pouze číst. Také se přestane zobrazovat v seznamu aktivních kurzů. Studenti a instruktor již nebudou moci odevzdávat práce.

 

Chcete-li zobrazit pouze ukončené kurzy, klikněte na domovské stránce instruktora Turnitin na kartu Ukončené kurzy. Na kartě Všechny kurzy (nalevo od karty Ukončené kurzy) jsou uvedeny jak aktivní, tak ukončené kurzy.

 

Opětovná aktivace ukončeného kurzu

 

Ukončený kurz může aktivovat pouze instruktor, a to pomocí ikony Upravit. Stačí zadat nové datum ukončení. Instruktor může datum ukončení kurzu změnit na obrazovce aktualizace kurzu. Poté, co instruktor datum ukončení změní, musí kliknout na možnost Odevzdat, čímž nové datum ukončení uloží a kurz znovu aktivuje.

Kopírování kurzu

 

Nástroj Turnitin instruktorům umožňuje snadno kopírovat kurzy, aby je mohli znovu použít v jiném semestru nebo roce. Při kopírování kurzu je instruktor požádán o zadání nového názvu kurzu, zápisového hesla a data zahájení prvního úkolu v tomto kurzu. Data zbývajících úkolů a diskuzí se v příslušném kurzu automaticky nastaví podle data zahájení, které pro tento úkol stanovíte.

 

1. Klikněte na ikonu Kopírovat napravo od názvu kurzu.

 

 

2. Na následující obrazovce upravte tyto informace:

 

  • Název kurzu

  • Zápisové heslo

  • Tematické oblasti, např. věda

  • Studentské úrovně, např. postgraduální

 

3. Vyberte datum a čas zahájení prvního úkolu v tomto kurzu.

 

 

4. Kliknutím na Uložit kurz zkopírujete. Kliknutím na Zrušit proces ukončíte.

 

 

5. Poté budete přesměrováni na stránku zkopírovaného kurzu a budete v něm moci zkontrolovat data úkolů. Všechna data úkolů můžete upravovat kliknutím na odkaz Další akce napravo od úkolu. Poté v rozevírací nabídce vyberte možnost Upravit nastavení.

 

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)