How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Čeština > Instruktoři > Pouze originální obsah > Nastavení účtu Turnitin

Nastavení účtu Turnitin

 

Všichni uživatelé si musí vytvořit profil uživatele. Pokud jste v nástroji Turnitin existujícím uživatelem, přejděte k pokynům pro přihlášení.

 

Instruktor může do nástroje Turnitin získat přístup dvěma způsoby:

 

  • Do účtu jej přidá správce a instruktor pak obdrží e-mail s žádostí o vytvoření hesla.

 

Správce instruktorovi poskytne ID účtu a heslo pro připojení, čímž mu umožní připojit se k účtu prostřednictvím webu Turnitin.

 

Varování: Každému účtu Turnitin musí být v systému Turnitin přiřazena jedinečná
e-mailová adresa. Uživatelé, kteří si účet Turnitin vytvořili již dříve, se musí přihlašovat pomocí původně zadané e-mailové adresy a hesla.

Nastavení účtu pomocí hesla pro připojení

 

Pokud jste v nástroji Turnitin noví a nebyli jste přidáni do účtu správcem účtů, musíte si vytvořit profil instruktora. Chcete-li si vytvořit vlastní účet instruktora, budete potřebovat své ID účtu a heslo pro připojení účtu.

 

Poznámka: ID účtu a heslo pro připojení účtu jsou nutné kvůli ověření, že jste oprávněni se k účtu připojit. Údaje lze získat pouze od správce účtů. Instruktoři, kteří chtějí získat přístup do nástroje Turnitin, se musí spojit s příslušným pracovníkem ve své instituci, který jim poskytne ID účtu a heslo pro připojení. Zaměstnanci společnosti Turnitin nemohou tyto informace sdělovat žádným uživatelům.

 

Správci účtů mohou tyto údaje instruktorovi sdělit, nebo jej mohou do účtu Turnitin přidat sami. V takovém případě obdrží instruktor automatický e-mail s uvítáním, jehož prostřednictvím získá k účtu přístup.

 

1. Navštivte web www.turnitin.com klikněte na odkaz Vytvořit účet.

 

 

2. Klikněte na odkaz Instruktor.

 

 

3. Je třeba vyplnit formulář Vytvořit nový instruktorský účet.

 

4. Zadejte ID účtu a heslo pro připojení účtu spojené s úředním účtem.

 

 

5. Zadejte křestní jméno a příjmení uživatele a také platnou e-mailovou adresu, která bude používána při přihlašování do nástroje Turnitin.

 

 

5b. Můžete rovněž zvolit, v jakém formátu budete své jméno v nástroji Turnitin zobrazovat.

 

6. Zvolte si přihlašovací heslo. Musí být šest až dvanáct znaků dlouhé a musí obsahovat alespoň jedno písmeno a jednu číslici. Heslo rozlišuje velká a malá písmena.

 

 

7. Z rozevírací nabídky vyberte bezpečnostní otázku a zadejte odpověď. Odpověď nerozlišuje velká a malá písmena. Pokračujte kliknutím na Další.

 

 

8. Ve spodní části obrazovky naleznete smlouvu s uživatelem Turnitin. Pokud chce uživatel nástroj Turnitin i nadále používat, musí kliknout na Souhlasím -- Vytvořit profil.

 

Video

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)