How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Čeština > Instruktoři > Pouze originální obsah > Navigace v prohlížeči dokumentů

Navigace v prohlížeči dokumentů

Přepínání mezi pracemi

Přepínání mezi pracemi pomocí navigačních šipek

 

1. V pravém horním rohu prohlížeče dokumentů jsou umístěny navigační šipky.


 


 

2. Kliknutím na šipku doleva se posunete zpět na předchozí práci. Kliknutím na šipku doprava přejdete na následující práci.

 

Poznámka: Práce jsou seřazeny dle data odevzdání.


 

 

Přepínání mezi pracemi prostřednictvím rozevíracího seznamu

 

1. V pravém horním rohu prohlížeče dokumentů jsou umístěny navigační šipky.


 


 

2. Kliknutím na šipku rozevíracího seznamu vedle čísla práce (např. 2 z 3) zobrazíte všechny práce, které byly do vašeho úkolu odevzdány.

 

 

3. V rozevíracím seznamu jsou uvedeny práce, které byly do úkolu odevzdány, společně se jmény studentů. Jinou práci zobrazíte kliknutím na jakoukoli z odevzdaných prací.

Panel miniatur

 

Panel miniatur poskytuje rychlý přehled právě zobrazované práce.

 

1. Klikněte na černou kartu v levém rohu nástroje Turnitin Feedback Studio.

 

 

2. Kliknutím na miniaturu přejdete na příslušnou stránku v práci.
 


 

3. Panel miniatur můžete „uzamknou“ nebo „odemknout“ pomocí ikony zámku v levém horním rohu panelu miniatur.

 

 

Poznámka: Pokud panel miniatur uzamknete, nebudete jej moci zavřít.

 

4. Chcete-li panel miniatur zavřít, odemkněte jej kliknutím na ikonu uzamčeného zámku. Poté klikněte na černou kartu.

 


 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)