How can we help?

undraw_new_message_2gfk.png
We’re moving our guides on 9th March 2019. See a preview of their new home at help.turnitin.com.
Home > User Guides > Translated Guides > Čeština > Instruktoři > Pouze originální obsah > Předvolby a oznámení

Předvolby a oznámení

Předvolby a oznámení

 

Instruktoři mají v nástroji Turnitin k dispozici dva typy předvoleb – předvolby uživatele a předvolby kurzu. Předvolby uživatele se vztahují na uživatelský profil instruktora včetně výchozího zobrazení po přihlášení.

 

Každý kurz má své vlastní předvolby kurzu, které se použijí na úkoly a studentské uživatele pouze v rámci příslušného kurzu.

Předvolby uživatele

 

Instruktor může stávající předvolby uživatele zobrazovat kliknutím na kartu Informace o uživateli.

 

Dostupné předvolby uživatele:

 

 • Výchozí typ uživatele – vybírejte z možností student, instruktor nebo správce. Tato domovská stránka se uživateli zobrazí po přihlášení.

 

 • Standardní typ odevzdání – vyberte standardní typ odevzdání, který určuje, jaký typ stránky odevzdání se instruktorovi v nástroji Turnitin automaticky zobrazí po kliknutí na ikonu Odevzdat.

 

 • Aktivovat rychlé odevzdání – výběrem možnosti Ano zapnete rychlé odevzdání. Více informací o rychlém odevzdání naleznete v Kapitole 10.

 

 • Položky na stránku – vyberte, kolik položek ze seznamu studentů, odevzdaných prací nebo úkolů si v nástroji Turnitin přejete zobrazovat na jedné stránce.

 

 • Formát souboru ke stažení – vyberte výchozí formát souborů stahovaných z nástroje Turnitin. Mezi dostupné možnosti patří: původní formát, formát PDF nebo možnost Nechte mne pokaždé vybrat.

 

 • Zobrazit informace o stránce – výběrem možnosti Ano zobrazíte v horní části každé stránky informace stránky. Jedná se o užitečné informace pro každého uživatele.

 

 • Posílat mi aktualizace e-mailem – vyberete-li možnost Ano, začne vám nástroj Turnitin zasílat aktualizace e-mailem.

 

 • Použít odkaz na domovskou stránku – výběrem možnosti Ano vytvoříte odkaz na domovskou stránku. Chcete-li odkaz nastavit, zadejte do polí pod touto možností název odkazu a adresu URL. Uživateli se vytvoří odkaz na domovskou stránku.

 

Poznámka: Pokud byly v profilu uživatele provedeny změny, musí je instruktor uložit kliknutím na tlačítko Odevzdat ve spodní části stránky.

Předvolby kurzu

 

Stránka s předvolbami kurzu instruktorovi umožňuje spravovat produkty a vlastnosti, které jsou pro kurz k dispozici. Může zde určit, zda mohou studenti zveřejňovat navržená diskuzní témata. Instruktor rovněž může nastavit odkaz na domovskou stránku kurzu, který se na domovské stránce kurzu a na jiných stránkách kurzu bude zobrazovat jak jemu, tak studentům.

 

Chcete-li otevřít stránku předvoleb kurzu, klikněte v panelu kurzu na kartu Předvolby.

 

 

Instruktoři mají v každém kurzu k dispozici dva typy předvoleb: všeobecné předvolby a aktivované produkty. V nabídce předvoleb Aktivovat tyto produkty: jsou uvedeny pouze služby zakoupené institucí instruktora. Produkty, které nejsou k dispozici, budou vyšedlé a nelze je zaškrtnout ani odškrtnout.

 

Chcete-li určitou předvolbu povolit nebo zakázat, klikněte na zaškrtávací tlačítko nalevo od vybrané předvolby nebo produktu. Nezaškrtnuté produkty nebo předvolby jsou v příslušném kurzu zakázány. Další informace o produktech naleznete v kapitole tohoto manuálu věnované příslušnému produktu nebo vlastnosti.

Všeobecné předvolby

 

 • Nechat studenty odevzdat diskusní témata? – značí, zda studentští uživatelé mohou zveřejňovat navržená diskuzní témata. Než začne být diskuzní téma aktivní, musí je schválit instruktor.

 • Zobrazit studentům odkaz na můj e-mail? – značí, zda bude e-mailová adresa, kterou instruktor používá k přihlašování do nástroje Turnitin, k dispozici jako odkaz. Pokud studenti na tento odkaz kliknou, budou moci instruktora kontaktovat prostřednictvím svého výchozího e-mailového programu.

 • Zamknout data úkolu v částech? – u úkolů posouvaných do částí uzamkne data úkolů nastavená instruktorem hlavního kurzu.

 • Zamknout informace o úkolu v částech? – u úkolů posouvaných do částí uzamkne informace o úkolech nastavené instruktorem hlavního kurzu.

 • Aktivovat dostupné produkty

 • Odkaz na kurz – odkaz na kurz lze pro instruktora a studenty vytvořit na stránce předvoleb. Zadejte název a celou adresu URL odkazu. Adresa URL musí být v kompletním formátu HTTP://.

 

Pokud byly v předvolbách kurzu provedeny změny, musí je instruktor uložit kliknutím na tlačítko Odevzdat ve spodní části stránky předvoleb.

 

Zprávy a oznámení

 

Důležitá oznámení a zprávy lze zobrazovat kliknutím na kartu Zprávy v systémovém panelu.

 

 

Poznámka: Naléhavá oznámení včetně oznámení o plánovaných odstávkách kvůli vylepšování nástroje Turnitin se zobrazí jak na stránce se zprávami, tak na domovské stránce všech uživatelů včetně instruktorů.

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)