How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Čeština > Instruktoři > Pouze originální obsah > Předvolby a oznámení

Předvolby a oznámení

Předvolby a oznámení

 

Instruktoři mají v nástroji Turnitin k dispozici dva typy předvoleb – předvolby uživatele a předvolby kurzu. Předvolby uživatele se vztahují na uživatelský profil instruktora včetně výchozího zobrazení po přihlášení.

 

Každý kurz má své vlastní předvolby kurzu, které se použijí na úkoly a studentské uživatele pouze v rámci příslušného kurzu.

Předvolby uživatele

 

Instruktor může stávající předvolby uživatele zobrazovat kliknutím na kartu Informace o uživateli.

 

Dostupné předvolby uživatele:

 

 • Výchozí typ uživatele – vybírejte z možností student, instruktor nebo správce. Tato domovská stránka se uživateli zobrazí po přihlášení.

 

 • Standardní typ odevzdání – vyberte standardní typ odevzdání, který určuje, jaký typ stránky odevzdání se instruktorovi v nástroji Turnitin automaticky zobrazí po kliknutí na ikonu Odevzdat.

 

 • Aktivovat rychlé odevzdání – výběrem možnosti Ano zapnete rychlé odevzdání. Více informací o rychlém odevzdání naleznete v Kapitole 10.

 

 • Položky na stránku – vyberte, kolik položek ze seznamu studentů, odevzdaných prací nebo úkolů si v nástroji Turnitin přejete zobrazovat na jedné stránce.

 

 • Formát souboru ke stažení – vyberte výchozí formát souborů stahovaných z nástroje Turnitin. Mezi dostupné možnosti patří: původní formát, formát PDF nebo možnost Nechte mne pokaždé vybrat.

 

 • Zobrazit informace o stránce – výběrem možnosti Ano zobrazíte v horní části každé stránky informace stránky. Jedná se o užitečné informace pro každého uživatele.

 

 • Posílat mi aktualizace e-mailem – vyberete-li možnost Ano, začne vám nástroj Turnitin zasílat aktualizace e-mailem.

 

 • Použít odkaz na domovskou stránku – výběrem možnosti Ano vytvoříte odkaz na domovskou stránku. Chcete-li odkaz nastavit, zadejte do polí pod touto možností název odkazu a adresu URL. Uživateli se vytvoří odkaz na domovskou stránku.

 

Poznámka: Pokud byly v profilu uživatele provedeny změny, musí je instruktor uložit kliknutím na tlačítko Odevzdat ve spodní části stránky.

Předvolby kurzu

 

Stránka s předvolbami kurzu instruktorovi umožňuje spravovat produkty a vlastnosti, které jsou pro kurz k dispozici. Může zde určit, zda mohou studenti zveřejňovat navržená diskuzní témata. Instruktor rovněž může nastavit odkaz na domovskou stránku kurzu, který se na domovské stránce kurzu a na jiných stránkách kurzu bude zobrazovat jak jemu, tak studentům.

 

Chcete-li otevřít stránku předvoleb kurzu, klikněte v panelu kurzu na kartu Předvolby.

 

 

Instruktoři mají v každém kurzu k dispozici dva typy předvoleb: všeobecné předvolby a aktivované produkty. V nabídce předvoleb Aktivovat tyto produkty: jsou uvedeny pouze služby zakoupené institucí instruktora. Produkty, které nejsou k dispozici, budou vyšedlé a nelze je zaškrtnout ani odškrtnout.

 

Chcete-li určitou předvolbu povolit nebo zakázat, klikněte na zaškrtávací tlačítko nalevo od vybrané předvolby nebo produktu. Nezaškrtnuté produkty nebo předvolby jsou v příslušném kurzu zakázány. Další informace o produktech naleznete v kapitole tohoto manuálu věnované příslušnému produktu nebo vlastnosti.

Všeobecné předvolby

 

 • Nechat studenty odevzdat diskusní témata? – značí, zda studentští uživatelé mohou zveřejňovat navržená diskuzní témata. Než začne být diskuzní téma aktivní, musí je schválit instruktor.

 • Zobrazit studentům odkaz na můj e-mail? – značí, zda bude e-mailová adresa, kterou instruktor používá k přihlašování do nástroje Turnitin, k dispozici jako odkaz. Pokud studenti na tento odkaz kliknou, budou moci instruktora kontaktovat prostřednictvím svého výchozího e-mailového programu.

 • Zamknout data úkolu v částech? – u úkolů posouvaných do částí uzamkne data úkolů nastavená instruktorem hlavního kurzu.

 • Zamknout informace o úkolu v částech? – u úkolů posouvaných do částí uzamkne informace o úkolech nastavené instruktorem hlavního kurzu.

 • Aktivovat dostupné produkty

 • Odkaz na kurz – odkaz na kurz lze pro instruktora a studenty vytvořit na stránce předvoleb. Zadejte název a celou adresu URL odkazu. Adresa URL musí být v kompletním formátu HTTP://.

 

Pokud byly v předvolbách kurzu provedeny změny, musí je instruktor uložit kliknutím na tlačítko Odevzdat ve spodní části stránky předvoleb.

 

Zprávy a oznámení

 

Důležitá oznámení a zprávy lze zobrazovat kliknutím na kartu Zprávy v systémovém panelu.

 

 

Poznámka: Naléhavá oznámení včetně oznámení o plánovaných odstávkách kvůli vylepšování nástroje Turnitin se zobrazí jak na stránce se zprávami, tak na domovské stránce všech uživatelů včetně instruktorů.

 

You must to post a comment.
Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)