How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Čeština > Instruktoři > Pouze originální obsah > Připojení k účtu

Připojení k účtu

 

Na kartách Připojit se k účtu a Připojit se k účtu (TA) se může instruktor připojit k dalšímu účtu Turnitin. Někteří instruktoři se mohou potřebovat připojit k účtům více oddělení nebo kampusů nebo mohou pracovat pro více institucí.

 

Nejsou-li při prvním přihlášení na domovské stránce instruktora k dispozici žádné účty, je nutné se před vytvořením kurzu a úkolu k nějakému účtu připojit.

Jak se připojit k účtu jako instruktor

 

1. Chcete-li se připojit k účtu jako instruktor, klikněte na jakékoli stránce na kartu Připojit se k účtu.

 

 

2. Do formuláře Připojit Turnitin účet zadejte ID účtu a heslo pro připojení. Bez ID účtu a hesla pro připojení nebudete moci pokračovat. ID i heslo získáte pouze od svého správce účtů.

 

 

3. Poté, co zadáte ID účtu a heslo pro připojení, klikněte na Odevzdat. Budete přesměrováni zpět na domovskou stránku instruktora, kde již bude příslušný účet dostupný.

 

Jak se připojit k účtu jako TA

 

1. Chcete-li se připojit k účtu jako TA, klikněte na jakékoli stránce na kartu Připojit se k účtu (TA).

 

 

2. Do formuláře Připojit se k účtu jako asistent výuky (TA) zadejte ID účtu a heslo pro připojení. Chce-li TA do sady hlavního kurzu přidat nový kurz části, musí znát ID hlavního kurzu a heslo pro přidání vyučujícího asistenta. Tyto informace lze získat od instruktora hlavního kurzu.

 

 

3. Zadejte Název nebo číslo části a Heslo pro zápis do části. Heslo pro zápis do části si zvolíte sami a měli byste ho sdělit každému, kdo se v budoucnu bude chtít do tohoto kurzu připojit.

 

4. Kliknutím na Odevzdat budete pokračovat. Kliknutím na Zrušit akci ukončíte.

 

 

5. Turnitin potvrdí vámi zvolený název nebo číslo části a heslo pro zápis do části. Po kliknutí na Pokračovat budete moci začít.

 

 

Poznámka: Pokud chcete, aby se studenti do tohoto kurzu registrovali sami, budou potřebovat jak vámi zvolené zápisové heslo, tak unikátní ID kurzu generované nástrojem Turnitin.

 

Poznámka: Pokud byste někdy zapomněli ID kurzu, najdete ho vlevo vedle jména kurzu v seznamu svých kurzů. Zápisové heslo můžete zobrazovat nebo měnit v části pro úpravu kurzu.

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)