How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Čeština > Instruktoři > Pouze originální obsah > Používání vrstev

Používání vrstev

 

Vrstvy umožňují zobrazovat současně více než jednu službu. Zapínat a vypínat je lze buď pomocí panelu nástrojů produktů, nebo postranního panelu Aktivní vrstvy.

Jak zapnout vrstvu

Pomocí panelu nástrojů

 

V panelu nástrojů služeb můžete vrstvy snadno zapínat a vypínat pomocí ikon Vrstvy, které se nachází vždy v horní části sekcí jednotlivých služeb.

 

1. Je-li ikona červená, znamená to, že je vrstva služby aktivní.

Podobnost

Screen Shot 2015-11-18 at 10.42.22 AM.png

 

 

2. Je-li vrstva černá, služba je neaktivní. Kliknutím na černou ikonu Vrstvy nad službou Podobnost tuto službu aktivujete.

 

Screen Shot 2015-11-18 at 10.53.50 AM.png

 

3. V níže uvedeném příkladu je část Podobnost aktivní.

 

Pomocí postranního panelu Aktivní vrstvy

 

1. Klikněte na ikonu Vrstvy v horní části panelu nástrojů. Otevře se postranní panel Aktivní vrstvy.

 

Screen Shot 2015-12-01 at 3.42.42 PM.png

 

2. Vedle dostupných služeb jsou zobrazena zaškrtávací políčka. Kliknutím na příslušná zaškrtávací políčka vybrané služby aktivujete nebo deaktivujete.

 

V níže uvedeném příkladu jsou aktivní vrstvy Online hodnocení a Podobnost, ale e-rater je neaktivní.

 

 

Níže naleznete ukázku práce, kde jsou všechny vrstvy aktivní.

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)