How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Čeština > Instruktoři > Pouze originální obsah > Rychlé odevzdání

Rychlé odevzdání

 

Rychlé odevzdání je vlastnost, která instruktorům umožňuje odevzdávat práce a přijímat zprávy původnosti, aniž by museli vytvořit kurz nebo úkol. Je určená pro instruktory, kteří chtějí nástroj Turnitin používat k namátkové kontrole odevzdaných prací a chtějí mít tyto práce v elektronické podobě. Instruktoři by rychlé odevzdání neměli používat v případech, kdy mají studenti své práce odevzdávat sami, nebo pokud chtějí používat oponentní posudky, knihu hodnocení nebo nástroj GradeMark.

Přístup k rychlému odevzdání

 

Rychlé odevzdání je možné používat až poté, co je aktivuje instruktor, a to na stránce předvoleb uživatele.

 

Instruktor rychlé odevzdání aktivuje tak, že nejdříve klikne na odkaz Informace o uživateli na domovské stránce instruktora.

 

 

Na stránce předvoleb musí v rozevírací nabídce Aktivovat rychlé odevzdání: vybrat možnost Ano. Kliknutím na Odevzdat tuto změnu předvoleb uloží.

 

 

Na domovské stránce instruktora se zobrazí karta Rychlé odevzdání. Po kliknutí na tuto kartu se zobrazí schránka pro rychlé odevzdání.

 

Odevzdávání prací

 

Instruktor nyní v této schránce může nahrávat práce k odevzdání. Proces odevzdání zahájíte kliknutím na tlačítko Odevzdat v pravém horním rohu schránky pro rychlé odevzdání.

 

 

Prvním krokem při odevzdání je výběr databází, se kterými budou jedna či více odevzdaných prací porovnány.

 

Mezi dostupné zdroje patří:

  • databáze aktivních a archivovaných informací z internetu,

  • databáze prací dříve odevzdaných do nástroje Turnitin,

  • databáze informací z časopisů, periodik a publikací.

 

 

Kliknutím na příslušná zaškrtávací políčka vyberete zdroje pro vyhledávání shod pro zprávu původnosti.

 

Kliknutím na Odevzdat budete pokračovat na stránku odevzdání práce. Zbytek procesu rychlého odevzdání se podobá procesu standardního odevzdání, který je popsaný v Kapitole 1. Významnou výjimkou je, že prostřednictvím rychlého odevzdání nemůže instruktor odevzdávat práce za registrovaného studenta. Schránka pro rychlé odevzdání není totiž pro studentské uživatele k dispozici. Všechny práce se odevzdají jako neregistrované. Podrobné pokyny k odevzdání naleznete v části Odevzdání práce v Kapitole 1 tohoto manuálu.

Přístup ke zprávám původnosti

 

Jakmile odevzdání dokončíte, vytvoří se pro odevzdanou práci zpráva původnosti a zobrazí se ikony zprávy původnosti. Pokud instruktor zprávu vytvoří ve chvíli, kdy má zobrazenou schránku pro rychlé odevzdání, zobrazí se ikony až poté, co zobrazení schránky aktualizuje.

 

Schránka pro rychlé odevzdání funguje stejně jako složka přijatých úkolů. Další informace o organizaci a používání schránky pro rychlé odevzdání naleznete v části věnované složce přijatých úkolů v Kapitole 1 tohoto manuálu. 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)