How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Čeština > Instruktoři > Pouze originální obsah > Správa studentů

Správa studentů

 

 

Na stránce se seznamem studentů může instruktor přistupovat k portfoliu kurzu (soubor odevzdaných prací, zpráv podobnosti, oponentních posudků a oznámkovaných prací z kurzu) každého studenta, odstraňovat a přidávat studenty, blokovat studentům přístup do kurzu nebo studenty ze seznamu kontaktovat jednotlivě či e-mailem.

 

1. Chcete-li vstoupit do složky přijatých úkolů, klikněte na kartu Všechny kurzy, která vás přesměruje na domovskou stránku instruktora.

 

 

2. Na domovské stránce instruktora klikněte na název kurzu, jehož seznam studentů si přejete otevřít. Budete přesměrováni na domovskou stránku kurzu.

 

3. Na domovské stránce kurzu otevřete seznam studentů kurzu kliknutím na kartu Studenti v pásu karet.

 

Vlastnosti stránky studenta

 

Mezi vlastnosti domovské stránky studenta patří:

Zobrazování portfolia kurzu studenta

 

1. Kliknutím na jméno studenta vstoupíte do jeho portfolia kurzu.

 

Zaslání e-mailu studentovi

 

1. Kliknete-li na e-mailovou adresu některého ze studentů, otevře se ve vašem výchozím e-mailovém programu okno e-mailu.

 

 

Zaslání e-mailu všem studentům

 

1. Kliknete-li na odkaz Poslat e-mail všem studentům, budete moci vytvořit a rozeslat e-mail všem studentům v kurzu.

 

Blokování a odemykání přístupu studentů

 

Studentům, kteří se do nástroje Turnitin přihlásili prostřednictvím svého profilu uživatele, lze přístup do kurzu odemknout, nebo zablokovat.

 

1. Kliknutím na ikonu zámku zablokujete přístup studentovi (ikona s uzamčeným zámkem a červeným pozadím), který jej měl do té doby odemčený (otevřený zámek).

 

2. Při změně stavu zámku se otevře dialogové okno s žádostí o potvrzení této akce. Kliknutím na OK budete pokračovat. Kliknutím na Zrušit akci ukončíte.

 

Poznámka: Je-li student zablokovaný, nemůže s příslušným profilem přistupovat ke kurzu.

 

 

Odstranění studenta

 

1. Chcete-li studenta odstranit z kurzu, klikněte napravo od jeho e-mailové adresy na ikonu pro odstranění. Pokud některého studenta odstraníte nechtěně, můžete jej znovu přidat manuálně. Je ale nutné přidat jej pod stejnou e-mailovou adresou, aby mohl i nadále přistupovat k pracím, které dříve odevzdal.

 

Varování: Studenty z kurzu odstraňujte pouze v případě, že si jste zcela jistí, že jejich profil studentského uživatele a odevzdané práce již nebudou potřeba. Odstranění studenti se nemohou sami znovu přidat do kurzu, a to ani pomocí ID kurzu a zápisového hesla.

 

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)