How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Čeština > Instruktoři > Pouze originální obsah > Statistika

Statistika

 

Každý kurz nebo část vytvořené instruktorem mají vlastní stránku statistiky, kde může instruktor zobrazovat podrobné statistické údaje o využívání kurzu.

 

Chcete-li otevřít stránku statistiky kurzu, klikněte na domovské stránce instruktora na ikonu Statistika napravo od kurzu. Ikonu naleznete ve sloupci Statistika. Otevře se stránka statistiky kurzu.

 

Přehled statistických údajů

 

Na stránce statistiky budou v tabulce uvedeny informace o kurzu. Ve výchozím nastavení se zobrazují souhrnné statistiky od vytvoření kurzu.

 

 

Na stránce statistiky lze zobrazovat informace pro maximální časový rozsah (tj. celou existenci kurzu nebo části) nebo pouze pro období mezi vybranými daty.

 

Chcete-li zobrazit pouze statistiky pro období mezi určitými daty, vyberte na stránce statistiky z rozevírací nabídky Zobrazit: možnost Statistika pro určitý časový rozsah. Zobrazí se rozsah dat, který je pro kurz dostupný. Vyberte požadovaná data a klikněte na tlačítko Odevzdat časový rozsah. Stránka statistiky se aktualizuje a zobrazí informace pouze pro tato data.

 

 

 

Ve sloupcích jsou uvedeny následující informace:

  • Jméno – název kurzu, části nebo úkolu.

  • Připojovací/zápisové heslo – heslo pro přidání vyučujícího asistenta do kurzu nebo zápisové heslo pro studenty.

  • ID – ID kurzu, části nebo úkolu.

  • Studenti – počet studentů registrovaných v kurzu.

  • Odevzdané práce – celkový počet souborů odevzdaných do všech úkolů v kurzu.

  • Zprávy původnosti – celkový počet zpráv původnosti vytvořených pro odevzdané práce a počet zpráv spadajících do příslušného procentuálního rozsahu (75–100 %, 50–74 %, 25–49 %, 0–24 % nebo žádné shody), tj. počet zpráv původnosti, jejichž celkový index podobnosti se nacházel v příslušném procentuálním rozsahu.

  • Diskusní odpovědi – počet odpovědí zveřejněných k tématům na diskuzním fóru.

 

Sloupce níže uvádí informace, které můžete jako instruktor, který používá pouze službu pro kontrolu původnosti, ignorovat:

  • Vzájemná posouzení – počet oponentních posudků napsaných studenty.

  • GradeMark – počet prací ohodnocených v nástroji GradeMark.

  • Ohodnocené práce – počet prací s číselnou známkou.

Smazané úkoly a odstranění studenti

 

Ve výchozím nastavení se na stránce statistiky nezobrazují smazané úkoly ani odstranění studenti. Pokud byl například student odstraněn z kurzu, jeho odevzdané práce nebudou do statistiky zahrnuty. Instruktor ale může tyto informace do statistik znovu přidat.

 

Chcete-li do statistik zahrnout smazané úkoly nebo odstraněné studenty, vyberte na stránce statistiky v rozevírací nabídce napravo od názvu kurzu možnost Zobrazit ukončené a smazané.

 

Export statistik

 

Informace ze stránky statistiky kurzu lze exportovat do tabulky Microsoft® Excel. Chcete-li statistiku stáhnout v tomto formátu, klikněte na stránce statistiky na tlačítko Exportovat do Excelu.

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)