How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Čeština > Instruktoři > Pouze originální obsah > Zobrazování pozdě odevzdaných prací

Zobrazování pozdě odevzdaných prací

Table of contents
No headers

 

Studenti registrovaní v kurzu se zobrazují ve složce přijatých úkolů. Pokud student neodevzdá práci, zobrazí se namísto názvu práce nápis -- žádné odevzdané práce --. Chcete-li rychle zobrazit registrované uživatele, kteří práci neodevzdali, seřaďte složku dle Názvu práce. Stačí kliknout na záhlaví sloupce Název.

 

Upozorňujeme, že někteří uživatelé se mohli nechtěně registrovat několikrát, a zobrazují se tedy jak s odevzdanou prací, tak bez ní. Chcete-li zkontrolovat i tuto možnost, klikněte na záhlaví sloupce Autor, čímž seznam studentů seřadíte dle jmen a budete moci zkontrolovat duplicity. Podrobnosti o organizaci složky přijatých úkolů naleznete v části Začínáme pracovat se studenty.

 

1. Chcete-li vstoupit do složky přijatých úkolů, klikněte na kartu Všechny kurzy, která vás přesměruje na domovskou stránku instruktora.

 

 

2. Na domovské stránce instruktora klikněte na název kurzu, k jehož úkolům si přejete přistoupit. Budete přesměrováni na domovskou stránku kurzu.

 

3. Na domovské stránce kurzu klikněte na odkaz Zobrazit ve sloupci Akce vedle úkolu, ke kterému si přejete přistoupit.

 


 

Byla-li práce do úkolu odevzdaná pozdě, bude se datum odevzdání zobrazovat červeně. Pokud student do termínu dokončení žádnou práci neodevzdá, zobrazí se ve sloupci Datum červené slovo „Pozdě“.

 

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)