How can we help?

undraw_new_message_2gfk.png
We’re moving our guides on 9th March 2019. See a preview of their new home at help.turnitin.com.
Home > User Guides > Translated Guides > Čeština > Studenti > Pouze originální obsah > Informace o uživateli, předvolby, zprávy a pomoc

Informace o uživateli, předvolby, zprávy a pomoc

 

V horní části domovské stránky studentského uživatele Turnitin se v panelu nástrojů nachází několik odkazů, s jejichž pomocí může uživatel měnit svůj profil a předvolby nebo kontrolovat oznámení z celého systému Turnitin.

Mé kurzy

 

Odkaz DOMŮ studentského uživatele vrátí na jeho domovskou stránku a na seznam kurzů, ve kterých je příslušný profil uživatele v současnosti registrovaný. Z této stránky se uživatel může registrovat do nových kurzů nebo vstupovat do portfolia kurzů.

 

Informace o uživateli

 

V profilu uživatele jsou uvedeny osobní údaje a předvolby uživatele. Kliknutím na odkaz Informace o uživateli otevřete možnosti profilu uživatele. Oblast s informacemi uživatele je rozdělena do dvou částí: osobní údaje a předvolby uživatele.

 

Osobní údaje

 

Na stránce s informacemi uživatele se v části s osobními údaji zobrazuje několik polí. Mnoho z nich je volitelných, takže je můžete vyplnit dle svého uvážení. Následující pole jsou ale povinná:

 

 • Uživatelské jméno (e-mail)

 • Heslo

 • Potvrdit heslo

 • Bezpečnostní otázka

 • Odpověď na otázku

 • Příjmení

 • Křestní jméno

 

Všechny ostatní oblasti části s osobními údaji jsou volitelné.

Předvolby uživatele

 

V části s předvolbami uživatele v profilu uživatele lze určit, jak budou informace účtu pro tento profil zobrazeny. Lze zde rovněž nastavit výchozí hodnoty běžně používaných funkcí. Předvolby uživatele:

 

 • Výchozí typ uživatele – určuje, jaký typ domovské stránky se uživateli zobrazí po přihlášení – domovská stránka správce, instruktora nebo studenta. Typ uživatele lze změnit pomocí tlačítka Typ uživatele.

 • Standardní typ odevzdání – vyberte standardní typ odevzdání: nahrávání jednoho souboru, hromadné nahrávání nebo nahrávání prostřednictvím kopírování a vložení.

 • Položky na stránku – vyberte, kolik položek si přejete zobrazovat na jedné stránce.

 • Zobrazit informace o stránce – zapíná a vypíná informační zprávy v horní části každé stránky.

 • Posílat mi aktualizace e-mailem – vyberete-li možnost Ano, začne vám nástroj Turnitin zasílat aktualizace e-mailem.

 • Použít odkaz na domovskou stránku – výběrem možnosti Ano vytvoříte odkaz na domovskou stránku. Chcete-li odkaz nastavit, zadejte níže název odkazu a adresu URL.

Zprávy a oznámení

 

Chcete-li zobrazovat důležité zprávy a oznámení nástroje Turnitin, klikněte na odkaz Zprávy.

 

 

Varování: Naléhavá oznámení se mohou zobrazit jak na stránce se zprávami, tak na domovské stránce uživatele Turnitin. Mezi tyto zprávy patří i oznámení o plánovaných odstávkách.

Informace a pomoc

 

Žluté tlačítko Nápověda v pravém horním rohu stránky uživateli umožňuje kontaktovat technickou podporu a zasílat jim jakékoli dotazy nebo informace o potížích s nástrojem Turnitin a jejich popisy. Technická podpora Turnitin vám na dotaz včas odpoví e-mailem.

 

Centrum nápovědy

 

Centrum nápovědy je oblast, kde mohou naši uživatelé vyhledávat pomoc nebo informace o používání nástroje Turnitin. Nabízíme zde rovněž často aktualizované seznamy nejběžnějších dotazů od uživatelů.

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)