How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Čeština > Studenti > Pouze originální obsah > Kalendář kurzu

Kalendář kurzu

 

Kalendář kurzu studentským uživatelům dovoluje hlídat důležitá data spojená s úkoly z kurzů Turnitin. Lze zde také zobrazovat oznámení, poznámky kurzu nebo svátky zveřejněné instruktorem.

 

Na stránce kalendáře kurzu je rovněž k dispozici odkaz na přehled učiva, který instruktorům umožňuje zveřejňovat program jejich kurzu v elektronické verzi. Studenti tak k němu budou mít vždy snadný přístup.

Přístup ke kalendáři

 

Pro každý kurz je k dispozici jeho vlastní jedinečný kalendář kurzu Turnitin, který lze z jakékoli stránky v kurzu otevřít pomocí karty Kalendář.

 

Položky v kalendáři

Položky v kalendáři Turnitin

 

Úkoly – do kalendáře se automaticky přidávají úkoly nebo oponentní posudky, které instruktor vytvoří. Kliknutím na název úkolu zobrazíte informace o úkolu.

Poznámky – v kalendáři se zobrazují poznámky kurzu nahrané instruktorem. Kliknutím na ikonu poznámky zobrazíte informace z poznámky v novém okně prohlížeče.

Oznámení – v kalendáři se zobrazují oznámení zveřejněná instruktorem a označená ikonou oznámení. Oznámení zobrazíte kliknutím na odkaz vedle ikony.

Svátky – v kalendáři se zobrazují svátky zveřejněné instruktorem. Data se svátky jsou v kalendáři zvýrazněná světle modrou barvou.

Učivo kurzu

 

Pokud instruktor nahrál přehled učiva kurzu, lze jej ze stránky kalendáře zobrazovat kliknutím na tlačítko Učivo. Otevře se stránka s učivem kurzu a zobrazí se přehled učiva nahraný instruktorem (pokud je k dispozici).

Kalendářní seznam

 

Kalendář lze rovněž otevřít v režimu seznamu, ve kterém se všechny úkoly a záznamy uvedené v kalendáři zobrazují ve formě seznamu vždy na jeden rok. Pokud chce uživatel zobrazit kalendář v režimu seznamu, musí na stránce kalendáře kurzu kliknout na tlačítko Seznam.

 

Chcete-li se vrátit do běžného zobrazení kalendáře, klikněte na tlačítko Režim kalendáře.

 

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)