How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Čeština > Studenti > Pouze originální obsah > Odevzdání práce

Odevzdání práce

 

Studentští uživatelé nástroje Turnitin odevzdávají práce do kurzu ze stránky portfolia kurzu, která se zobrazí po kliknutí na název kurzu na domovské stránce studenta. Na stránce portfolia kurzu jsou uvedeny úkoly vytvořené instruktorem, do kterých mohou studenti své práce odevzdávat.

 

 

Poznámka: Pokud zde nejsou uvedeny žádné úkoly, nebudou studenti moci do kurzu odevzdávat práce. Odevzdávání je možné až po vytvoření úkolů. Ujistěte se, že přistupujete ke správnému kurzu, a pokud nejsou k dispozici žádné úkoly, do kterých by bylo možné odevzdávat práce, spojte se s instruktorem. Vytvářet úkoly pro studenty v kurzu může pouze instruktor, který kurz spravuje.

Typy a velikost souborů

 

Je-li v úkolu nastavena možnost Povolit jakýkoli typ souboru, přijme nástroj Turnitin jakýkoli soubor:

 

 • menší než 40 MB,

 • obsahující minimálně 20 slov a

 • obsahující méně než 400 stránek.

 

Je-li úkol nastaven tak, aby bylo možné odevzdávat pouze typy souborů, u kterých umí nástroj Turnitin kontrolovat původnost, bude do něj možné odevzdávat pouze soubory, k nimž lze vytvářet zprávy původnosti. Mezi tyto soubory patří:

 

 • Microsoft Word® (.doc/.docx),

 • OpenOffice Text (.odt)

 • WordPerfect® (.wpd),

 • PostScript (.ps),

 • HTML,

 • soubory Hangul Word Processor (.hwp),

 • Rich text format (.rtf),

 • prostý text (.txt),

 • Dokumenty Google prostřednictvím služby Google Drive™,

 • Adobe® PDF,

 • Microsoft PowerPoint® (.pptx, .ppt, .ppsx a .pps),

 • Microsoft Excel® (.xls a .xlsx).

 

Poznámka: Budete-li chtít do nástroje Turnitin nahrát prostý text vytvořený v nepodporovaném textovém editoru, budete jej možná muset uložit jako .txt nebo .rtf.

 

Poznámka: Provádíte-li odevzdání prostřednictvím služby Google Drive™, musíte mít v prohlížeči povolené soubory cookie třetích stran. V opačném případě veškeré pokusy o přihlášení do Googlu s cílem nahrát soubor přes službu Google Drive selžou. Připomínáme, že funkci Google Drive nepodporuje aplikace IE8 a její starší verze. Dokumenty Google (.gdoc) nenahrávejte do nástroje Turnitin přímo. V souboru .gdoc totiž není uložen dokument, ale jen odkaz na jeho umístění na internetu ve službě Dokumenty Google.

 

Poznámka: Soubory PowerPoint® lze odevzdávat pouze prostřednictvím Turnitin.com, TurnitinUK.com, integrací Turnitin Basic, novějších verzí integrací Turnitin Direct a integrací kompatibilních s LTI. Turnitin prezentaci PowerPoint® převede na statické PDF, ponechá veškerý text a obrázky v jejich originálním formátu, ale vynechá vlastnosti, jako jsou poznámky přednášejícího, vložené video a animace. Text s vizuálními efekty není podporovaný. Než práci odevzdáte do nástroje Turnitin, doporučujeme odstranit všechny vizuální efekty, jako je stínování a 3D grafika. Než práci odevzdáte do nástroje Turnitin, doporučujeme odstranit všechny vizuální efekty, jako je stínování a 3D grafika.

 

Poznámka: Nástroj Turnitin neakceptuje následující PDF soubory: soubory s textem ve formě obrázku; formuláře nebo portfolia; soubory s textem, který nelze zvýraznit (např. naskenovaný soubor – obvykle obrázek); dokumenty obsahující více souborů nebo soubory vytvořené prostřednictvím softwaru jiného než Adobe Acrobat®.

 

Poznámka: Verze souboru zobrazená v prohlížeči dokumentů bude vypadat stejně, jako by byl soubor aplikace Excel uložen a odevzdán do nástroje Turnitin jako PDF. Důrazně doporučujeme, aby uživatelé kontrolovali náhled, který je k dispozici u metody „odevzdání jednoho souboru“. Pomůže jim ověřit, že je odevzdávaný soubor přijatelný. Než uživatelé soubor uloží a odevzdají do nástroje Turnitin, mohou jeho vzhled měnit úpravou nastavení stránek a oblasti tisku.

 

​Turnitin při vytváření zpráv původnosti neakceptuje následující:

 

 • soubory chráněné heslem,

 • soubory Microsoft® Works (.wps),

 • soubory Microsoft Word 2007 s povolenými makry (.docm),

 • textové dokumenty OpenOffice (.odt) vytvořené a stažené z Dokumentů Google online,

 • dokumenty (.doc) vytvořené v aplikaci OpenOffice, protože nejsou 100% ekvivalentem souborů Microsoft Word,

 • Apple Pages,

 • tabulky vytvořené jiným nástrojem než Microsoft Excel (např. .ods),

 • text s vizuálními efekty.

 

Tip: Při převodu souboru na nový formát by uživatelé měli soubor přejmenovat tak, aby se jeho název lišil od názvu původního souboru. Při přepsání souboru tak předejdou trvalé ztrátě původního formátování nebo obsahu ve formě obrázků.

Odevzdání práce

 

Pokud chce uživatel v nástroji Turnitin odevzdat práci do úkolu, musí se přihlásit a nahrát soubor do existujícího úkolu. Úkoly v nástroji Turnitin začnou přijímat práce odevzdané studenty až po uplynutí data a času jejich zahájení. Stanoví-li instruktor termín dokončení, bude odevzdání práce v úkolech odmítnuto i po tomto datu.

 

Datum zahájení a termín dokončení zjistíte kliknutím na název úkolu na stránce portfolia kurzu nebo zobrazením data zahájení a termínu dokončení pod názvem úkolu. Tyto akce otevřou automaticky otevírané okno s předvolbami úkolu včetně dat a časů zahájení a dokončení. Naleznete zde rovněž další informace o úkolu nebo speciální instrukce.

 

Poznámka: Poté, co odevzdání dokončíte dle kroku 7 níže, se v okně prohlížeče zobrazí digitální doklad. Jeho kopie bude rovněž zaslána e-mailem na adresu přihlášeného uživatele. Aby vám mohla být kopie digitálního dokladu zaslána, je důležité používat platnou e-mailovou adresu. Doklad a ID odevzdané práce, které obsahuje, si uložte. Jedná se o důkaz, že jste odevzdání dokončili.

 

Varování: Pokud se po odevzdání digitální doklad na obrazovce nezobrazí, vraťte se na stránku portfolia kurzu a úkol si prohlédněte. Ověřte, že odevzdání práce proběhlo v pořádku. Odevzdané práce lze kontrolovat a zobrazovat kliknutím na název práce ve sloupci Název napravo od názvu úkolu.

 

1. Po přihlášení do nástroje Turnitin nejdříve klikněte na název kurzu, do kterého si přejete práci odevzdat.

 

 

 

2. Napravo od názvu úkolu klikněte na tlačítko Odevzdat.

 

 

3. Je-li třeba, vyberte z rozevírací nabídky Odevzdat: možnost Nahrání jednoho souboru.

 

 

4. Zadejte název odevzdané práce.

 

 

5. Po kontrole požadavků na nahrání jednoho souboru si mohou studenti vybrat, odkud soubor nahrají:

 • z počítače,

 • z aplikace Dropbox

 • nebo z Google Drive.

 

Klikněte na jedno z tlačítek pro odevzdání a vyberte soubor, který si přejete nahrát.

 

 

 

6. Soubor nahrajete kliknutím na Nahrát.

 

 

7. Zkontrolujte panel s náhledem. Kliknutím na tlačítko Potvrdit nahrajete soubor do úkolu.

 

 

8. Po dokončení odevzdání se na obrazovce zobrazí digitální doklad. Jeho kopie bude rovněž zaslána e-mailem na adresu přihlášeného uživatele. Doklad a ID odevzdané práce, které obsahuje, si uložte. Jedná se o důkaz, že jste odevzdání dokončili.

 

 

Digitální doklad obsahuje jedinečné ID odevzdané práce, jméno profilu uživatele, který odevzdání provedl, název úkolu, název práce, který mu dal odevzdávající, název souboru, velikost souboru, počet stránek, počet slov, počet znaků, datum odevzdání a základní text odevzdaného souboru.

Odevzdání prostřednictvím kopírování a vložení

 

Poznámka: Pokud se na obrazovce odevzdání práce zobrazí rozevírací nabídka Přidat do:, vyberte, zda práci uložit do standardního úložiště prací, nebo do úložiště prací instituce.

 

 

1. Po přihlášení do nástroje Turnitin nejdříve klikněte na název kurzu, do kterého si přejete práci odevzdat.

 

 

2. Napravo od názvu úkolu klikněte na tlačítko Odevzdat.

 

 

3. V rozevírací nabídce Odevzdat práci vyberte možnost Kopírujte a vložte.

 

 

4. Vyplňte pole Název odevzdané práce a zkopírujte text ze svého textového dokumentu. Musíte tak učinit z textového editoru, který umí otevřít soubor, jehož obsah si přejete odevzdat. Nevpisujte celou práci manuálně do pole pro zkopírování/vložení. Mohlo by dojít k vypršení platnosti přihlášení uživatele a ke ztrátě všech zadaných dat.

 

 

Tip: Chcete-li zkopírovat a vložit text práce, vyznačte jej v textovém editoru a z nabídky úprav vyberte možnost Kopírovat. Text do prohlížeče přenesete tak, že umístíte kurzor myši do textového pole stránky s odevzdáním a z nabídky úprav prohlížeče vyberete možnost Vložit.

 

 

5. Kliknutím na Nahrát dokončíte odevzdání textu prostřednictvím jeho zkopírování a vložení do textového pole.

 

 

Po dokončení odevzdání dle kroku 5 se na obrazovce zobrazí digitální doklad. Jeho kopie bude rovněž zaslána e-mailem na adresu přihlášeného uživatele. Doklad a ID odevzdané práce, které obsahuje, si uložte. Jedná se o důkaz, že jste odevzdání dokončili.

 

Digitální doklad obsahuje jedinečné ID odevzdané práce, jméno profilu uživatele, který odevzdání provedl, název práce, který mu dal odevzdávající, název úkolu, e-mailovou adresu odevzdávajícího uživatele a také základní text odevzdaného souboru.

Zobrazení odevzdaných souborů

 

Po dokončení odevzdání bude student moci práci okamžitě zobrazit na stránce portfolia kurzu. Instruktorovi se zobrazí ve složce přijatých úkolů. Student může dříve odevzdané práce zobrazovat v jakémkoli aktivním i ukončeném kurzu, ve kterém je v nástroji Turnitin registrovaný. Instruktoři ale mohou kurzy odstraňovat nebo rušit registrace studentů, takže ztratí možnost zobrazovat práce, které do příslušného kurzu odevzdali.

 

Každou odevzdanou práci lze zobrazit kliknutím na tlačítko Zobrazit vedle názvu úkolu. Na samostatné obrazovce se otevře nové okno. Informace o práci budou uvedeny v nadpisu nahoře a kompletní text práce se zobrazí pod ním.

 

Jak stáhnout odevzdané práce a digitální doklady

 

Studentský uživatel může stahovat dříve odevzdané práce. Může si tedy stáhnout a uložit kopii jakékoli práce, kterou do kurzu sám odevzdal. Soubor lze stáhnout v původním formátu, ve kterém byl odevzdán. Typ souboru je uveden napravo od ikony pro stažení souboru. Některé účty studentům umožňují vybrat při stahování kromě původního formátu i verzi PDF.

 

Na domovské stránce kurzu si studenti mohou kdykoli stáhnout digitální doklad k odevzdané práci.

 

Chcete-li stáhnout soubor, přejděte na domovskou stránku kurzu Turnitin, do kterého jste práci odevzdali.

 

Kliknutím na tlačítko Stáhnout budete moci vybrat jednu ze tří možností stažení: Původně odevzdaný formát, formát PDF a digitální doklad.

 

 

Někteří uživatelé mohou být prostřednictvím automaticky otevíraných oken nebo ikon panelu nástrojů webového prohlížeče požádáni o schválení stažení nebo otevření souboru.

Opakované odevzdávání práce

 

Některé úkoly studentům umožňují přepisovat již odevzdanou práci, a to až do uplynutí termínu dokončení, který je pro úkol stanoven. Tuto možnost může u jednotlivých úkolů nastavovat instruktor. Není-li přepisování povoleno, bude moci studentský uživatel svou práci podruhé odevzdat až poté, co instruktor dříve odevzdanou práci manuálně odstraní.

 

Poznámka: Do jednotlivých úkolů v nástroji Turnitin může studentský uživatel odevzdat vždy jen jeden soubor. Druhý či následně odevzdaný soubor přepíše v příslušném úkolu soubor původní. Student nemůže do jednoho úkolu nahrát více souborů.

 

Tip: Pokud je ke splnění zadání instruktora nutné odevzdat více než jeden soubor, okamžitě se s instruktorem spojte. Může vytvořit další úkoly, nebo bude studentský uživatel muset spojit více dokumentů do jednoho souboru akceptovaného typu, který pak do nástroje Turnitin nahraje.

 

Je-li povoleno opakované odevzdání přepsáním, nebo pokud instruktor odstraní dříve odevzdanou práci studentského uživatele, provádí se opakované odevzdání práce do úkolu stejně jako odevzdání první. Řiďte se kroky pro první odevzdání v této příručce.

 

Poznámka: Když studentský uživatel na stránce portfolia kurzu u úkolu, který umožňuje opakované odevzdání přepsáním, klikne na tlačítko Znovu odevzdat, zobrazí se automaticky otevírané okno s varováním. Upozorní studentského uživatele, že vytvoření zprávy původnosti (je-li k dispozici) je u všech opakovaných odevzdání do úkolu pozdrženo o 24 hodin.

 

Tato lhůta se vztahuje na všechny práce, které studentský uživatel opakovaně odevzdá do jakéhokoli úkolu.

Typy úkolů

 

Instruktoři mohou vytvářet různé typy úkolů podle toho, jaké produkty Turnitin jsou zakoupeny. Kompletní seznam typů úkolů:

 

 • Typ úkolu „práce“ – standardní úkol Turnitin, do kterého mohou studenti odevzdat jeden soubor. Instruktor jej pak může zobrazit nebo jej lze používat s jinými produkty Turnitin dostupnými v účtu.

 • Typ úkolu „revize“ – kopie úkolu typu „práce“. Instruktor tento úkol vytváří s cílem umožnit opravy a přepsání.

 • Typ úkolu „úvaha“ – úkol, ve kterém student odevzdá své vlastní hodnocení procesu psaní úkolu typu „práce“. Je založen na konkrétním úkolu typu „práce“.

 • Úkol PeerMark – úkol, který studentům umožňuje provádět vzájemné oponentní posudky prací odevzdaných do úkolu typu „práce“. Studenti práce hodnotí na základě otázek se škálami a s otevřenými odpověďmi. Oponentní posudky mohou být anonymní a umožňují studentům přidávat komentáře přímo do práce.

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)