How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Čeština > Studenti > Pouze originální obsah > Používání vrstev

Používání vrstev

Table of contents
No headers

 

V panelu nástrojů produktů můžete snadno aktivovat a deaktivovat vrstvu podobnosti. Zobrazit lze buď původní dokument, nebo dokument překrytý vrstvou podobnosti. 

 

 

Vrstvu lze zapnout a vypnout jedním ze dvou jednoduchých způsobů.

 

1.

 

1a. Klikněte na ikonu Vrstvy v horní části panelu nástrojů produktů. Otevře se postranní panel Aktivní vrstvy.

 

Screen Shot 2015-05-22 at 10.56.21 AM.png

 

1b. V postranním panelu Aktivní vrstvy 

 

 

2. Vrstvu podobnosti lze zapínat nebo vypínat kliknutím na ikonu Vrstvy nad službou Podobnost v panelu nástrojů produktů.

 

2a. Je-li ikona Vrstvy černá, služba je vypnutá. Kliknutím na ikonu Vrstvy ji zapnete.

 

2b. Je-li ikona Vrstvy barevná, služba je aktivní. Kliknutím na ikonu Vrstvy ji deaktivujete.

Aktivní vrstva

Neaktivní vrstva

Screen Shot 2016-12-05 at 14.18.10.png

Screen Shot 2016-12-05 at 14.17.56.png

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)