How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Čeština > Studenti > Pouze originální obsah > Registrace do kurzu

Registrace do kurzu

Table of contents

 

Na domovské stránce studenta se zobrazuje seznam všech přednáškových cyklů, v nichž je příslušný profil studentského uživatele registrovaný. Nově vytvořené profily uživatelů se do kurzu, jehož ID bylo při vytváření příslušného profilu použito, registrují automaticky.

 

Jeden profil uživatele lze použít k registraci do více kurzů. Registraci do dalších kurzů lze provést poté, co se uživatel pod studentským profilem přihlásí a zobrazí domovskou stránku studentského uživatele. Registrace do dalších kurzů v nástroji Turnitin bude vždy vyžadovat platné ID kurzu a zápisové heslo kurzu, které rozlišuje velká a malá písmena. Tyto informace mohou sdělovat pouze instruktoři.

 

Studenti mohou z nástroje Turnitin rovněž obdržet e-mail s oznámením, že byli instruktorem přímo přidáni do nového kurzu. Tento nový kurz se automaticky zobrazí na domovské stránce studentského uživatele.

Registrace do kurzu

 

1. Přihlaste se do nástroje Turnitin prostřednictvím profilu studentského uživatele.

 

 

2. Na domovské stránce studenta klikněte na záložku Zapsat se do kurzu.

 

 

3. Zadejte ID a zápisové heslo nového kurzu.

 

 

4. Kliknutím na Odevzdat se registrujete do kurzu a přidáte jej na domovskou stránku studentského uživatele.

 

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)