How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Nederlands > Beheerders > Accountstatistieken

Accountstatistieken

Accountstatistieken toont een hoogwaardig overzicht van het gebruik en de similariteitstatistieken van uw account. U kunt bijvoorbeeld naast statistische overzichten ook de cursussen met de meeste inzendingen tijdens een bepaalde periode bekijken en de cursussen met de meeste inzendingen met feedback.

Een datumbereik instellen

 

Wanneer u een datumbereik selecteert, kunt u kiezen uit een aantal vooringestelde opties of u kunt zelf een datumbereik instellen.

 

1. In Startpaginabeheerder klikt u op de knop Statistieken voor het account dat u wilt bekijken

 

 

2. Selecteer het datumbereik op de pagina 'Accountstatistieken'.

 

 

3. Selecteer het datumbereik waarvan u de statistieken wilt bekijken.

 

3a. Om uw eigen datumbereik te selecteren, kiest u op de kalender een begin- en einddatum.

 

3b. Voor een vooringesteld datumbereik, kiest u het gewenste bereik in 'Opties' rechts naast de kalender.

 

 

 

4. Selecteer 'Toepassen' om de data in te stellen waarvan u de statistieken wilt bekijken.

Volledig rapport bekijken

 

U kunt een kopie van het volledige statistische rapport downloaden door 'Volledig rapport downloaden' te selecteren.

 

1. Selecteer 'Volledig rapport downloaden' .

 

U kunt kiezen hoe de gegevens uit het rapport worden georganiseerd. Elke optie biedt de gegevens van een ander aspect van Turnitin en op maand gesorteerd. U kunt de gegevens organiseren op:    

 

Account - het account dat u bekijkt    

Cursus - elke actieve cursus gedurende de opgegeven periode    

Docent - iedere docent die aan uw account is gekoppeld    

Integratie - elk integratietype dat actief is op uw account

 

 

2. Het rapport zal als .csv bestand worden gedownload. U kunt dit bestand openen in de spreadsheet-applicatie naar keuze.

Indieningstatistieken

 

 

In 'Indieningstatistieken' ziet u de vijf cursussen met de meeste inzendingen die gekoppeld zijn aan uw account.

Similariteitstatistieken

 

 

De similariteitstatistieken tonen de vijf cursussen met het hoogst aantal inzendingen met een vergelijkbaarheidsindex die hoger is of gelijk aan de hoge similariteitswaarde.

 

Wanneer u bijvoorbeeld de hoge similariteitswaarde instelt op 20%, dan toont de tabel de vijf cursussen met het hoogst aantal papers met een vergelijkbaarheidsindex die gelijk is aan of hoger dan dat percentage.  Als de cursus 'Media Studies' vier inzendingen heeft met een vergelijkbaarheidsindex van 21%, 23% en 25%, dan is deze op de tabel hoger dan de cursus 'English Literature' met drie papers met een vergelijkbaarheidsindex van 95%, 82% en 99% 

 

 

Inzendingen met feedbackstatistieken

Inzendingen met feedbackstatistieken toont de vijf cursussen met de meeste feedback aan inzendingen tijdens het gekozen datumbereik.

Accountstatistieken begripsbepalingen

 

Alle statistieken zijn gebaseerd op actieve cursussen binnen het opgegeven datumbereik dat is aangegeven voordat het statististiekenrapport wordt gedownload.

 

Het accountstatistieken-rapport bevat actieve cursussen met een startdatum vóór of tijdens het aangegeven datumbereik en een einddatum tijdens of na het aangegeven datumbereik.

Bepalingen volledig rapport

 

Hoofdaccount: De bronaccount van diverse subaccounts. Als er geen subaccounts onder het hoofdaccount zijn, dan hebben de rapporten van het Hoofdaccount en de kolommen van het Account dezelfde naam en ID. Omdat een hoofdaccount geen parent account heeft, dan blijft de kolom van de Parent Account blanco.

 

Parent Account: De overkoepelende account voor meerdere instellingsaccounts of faculteitsaccounts. Docenten kunnen zich niet rechtstreeks aanmelden op aanmelden op deze account, maar ze moeten worden toegevoegd aan een instellingsaccount of faculteitsaccount. De kolom van de Parent Account blijft blanco wanneer de account een hoofdaccount is.

Account: De individuele Turnitin-account waarvoor docenten zich kunnen aanmelden en aanmelden en toegang krijgen tot Turnitin-producten. Een account kan zowel een subaccount als een hoofdaccount zijn.

 

Maand: Elke maand binnen uw datumbereik verschijnt in het rapport in een aparte rij. Bijvoorbeeld: wanneer u als datumbereik 14 januari tot 19 maart opgeeft, dan bevat het rapport drie rijen met statistieken. De eerste rij toont statistieken voor 18 dagen in januari, de tweede rij toont statistieken voor de hele maand februari en de derde rij toont statistieken voor 19 dagen in maart.

 

Actieve cursussen: Het aantal cursussen met een willekeurige activiteit (inzendingen, bewerkingen, opdrachten, nieuwe studenten enz.) die is aangegeven binnen het datumbereik.

 

Actieve docenten: Het aantal unieke docenten geassocieerd met actieve cursussen.

 

Inzendingen: Het aantal inzendingen voor actieve cursussen.

 

Similariteitsrapport: Het aantal similariteitsrapporten die zijn gegenereerd en geregenereerd voor actieve cursussen. Dit wordt opgesplitst door de standaardbereiken van de similaritietsscore: blauw bereik (0%), groen bereik (1-24%), geel bereik (25-49%), oranje bereik (50-74%) en rood bereik (75-100%).

Inzendingen met feedback: Het aantal inzendingen met feedback van een docent (QuickMarks, tekstballonnen, gesproken opmerkingen, doorgehaalde bewerkingen enz.).

 

Inzendingen met een beoordelingsschema: Het aantal inzendingen waarbij gebruik is gemaakt van een beoordelingsschema om het cijfer van de paper van de student te berekenen.

 

Totale feedback (opmerkingen en bewerkingen): Een totaal van alle feedback in een account. Opmerkingen en bewerkingen bevatten het volgende: samenvatting van tekstopmerkingen, gesproken opmerkingen, QuickMarks, ballonteksten, inline-tekstopmerkingen, ETS-e-rater-opmerkingen, doorgehaalde bewerkingen en beoordelingsformulieren-bewerkingen.

 

Aangemaakte peer reviews: Het aantal peer reviews dat zowel door studenten als docenten is voltooid.

Begrippen statistiekenoverzicht

 

Rapporten met het hoogst aantal similariteitsrapporten: Een lijst van de top vijf (of minder) actieve cursussen met het hoogst aantal similaritietsrapporten die gelijk zijn aan of hoger zijn dan de similariteitswaarde. Dit aantal is gebaseerd op alle activiteiten die leiden tot het genereren en regenereren van rapporten, inclusief uitsluitingen in de document viewer en herindieningen van studenten.

 

Hoogst aantal inzendingen: Een lijst van de top vijf (of minder) actieve cursussen met het hoogst aantal inzendingen.

 

Hoogst aantal inzendingen met feedback: Een lijst van de top vijf (of minder) inzendingen met feedback van een docent (QuickMarks, tekstballonnen, gesproken opmerkingen, doorgehaalde bewerkingen enz.).

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)