How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Nederlands > Docenten > Turnitin Feedback Studio > Beoordelingsschema's en -formulieren

Beoordelingsschema's en -formulieren

Beoordelingsschema's en -formulieren

 

Schakel terwijl het zijpaneel met de beoordelingstools actief is naar de sectie Beoordelingsschema/-formulier. U kunt kiezen uit een verzameling beoordelingsschema's die u eerder hebt gebruikt of Beheer voor beoordelingsschema's en -formulierenopenen om zelf een schema of formulier te maken.

Beoordelingsschema's

 

Scorekaarten voor beoordelingsschema's helpen u bij het evalueren van werk van studenten, op basis van gedefinieerde criteria en schalen.

 

Er zijn drie soorten scorekaarten voor beoordelingsschema's:

 

Standaard: hiermee kunt u schaalwaarden en criteriumpercentages invoeren. De maximumwaarde voor het standaardbeoordelingsschema is gelijk aan de waarde van de hoogst ingevoerde schaal.

 

Kwalitatief: hiermee kunt u een beoordelingsschema maken zonder numerieke scores.

 

Aangepast: hiermee kunt u alle waarden rechtstreeks in de cellen van het beoordelingssysteem invoeren. De maximumwaarde voor het aangepaste beoordelingsschema is gelijk aan de som van de hoogste waarden die zijn ingevoerd in alle criteriumrijen.

 

Een standaardscorekaart voor beoordelingsschema's maken

 

1. Selecteer in de werkbalk Online beoordelen het beoordelingsschemasymbool om het zijpaneelBeoordelingsschema te openen.

 

 

 

 

2. Klik op het tandwielsymbool in het zijpaneel Beoordelingsschema/-formulier om Beheer voor beoordelingsschema's en -formulieren te openen.

 

Let op: als er al een beoordelingsschema is toegewezen aan de opdracht, vindt u het tandwielsymbool op dezelfde plek.

 

 

3. Klik op het menu symboollinksboven in Beheer voor beoordelingsschema's en formulieren.

 

 

 

4. Klik boven in de vervolgkeuzelijst op Nieuw beoordelingsschema maken.

 

 

 

 

5. Klik op de pijl naast Score rechtsboven in het beheerscherm om het beoordelingsschema te selecteren dat u wilt maken.

 

 

6. Geef een naam op voor het beoordelingsschema door te klikken op Hier naam voor beoordelingsschema invoerenlinksboven in Beheer voor beoordelingsschema's en formulieren. Klik ergens buiten het tekstvak om de naam op te slaan.

 

 

 

7. Als u de naam, beschrijving, schaalwaarde of het criteriumpercentage van een criterium wilt bewerken, klikt u rechtstreeks in het tekstvak en begint u te typen. Klik ergens buiten het tekstvak om uw bewerking te voltooien. U kunt ook klikken op het prullenbaksymbool linksboven om een criterium te verwijderen.

 

 

 

8. Als u extra rijen met criteria wilt toevoegen, klikt u op het +-symbool rechts van de kop Criteria.

 

 

 

9. Als u extra schaalkolommen wilt toevoegen, klikt u op het +-symbool rechts van de kop Schaal.

 

 

 

10. Zodra het beoordelingsschema klaar is, klikt u rechtsboven in Beheer voor beoordelingsschema's en formulieren op Opslaan.

 

 

 

11. Klik op Sluiten om Beheer voor beoordelingsschema's en formulieren te verlaten.

 

Beoordelen met schuifregelaars

 

U kunt een score toekennen aan een beoordelingsschema met behulp van schuifregelaars.

 

1. Selecteer in de werkbalk Online beoordelen het beoordelingsschemasymbool om het zijpaneel Beoordelingsschemate openen.

 

 

 

 

2. Stel uw score in met behulp van de schuifregelaars van het beoordelingsschema.
Klik op het blauwe rondje en sleep het naar de juiste score. U kunt ook eenvoudigweg klikken op de score die u wilt geven. De schuifregelaar wordt dan op die positie van de schaal geplaatst.

 

 

3. Klik op Toepassen op cijfer onder in het scorepaneel voor beoordelingsschema's om de beoordeling voor de opdracht te berekenen. De score varieert op basis van de waarden die zijn toegekend aan de criteria.

 

Let op: als een opdracht een score van 4 van 5 krijgt voor alle criteria in het beoordelingsschema en de opdracht 100 punten waard is, wordt de eindbeoordeling 80.

 

 

Beoordelingsformulieren

 

Beoordelingsformulieren geven u de mogelijkheid om vrij feedback en scores te geven aan uw studenten voor een reeks criteria.

Een beoordelingsformulier maken

 

1. Selecteer in de werkbalk Online beoordelen het beoordelingsschemasymbool om het zijpaneel Beoordelingsschemate openen.

 

 

2. Klik op het tandwielsymbool in het zijpaneel Beoordelingsschema/-formulier om Beheer voor beoordelingsschema's en -formulieren te openen.

 

 

Let op: als er al een beoordelingsschema is toegewezen aan de opdracht, vindt u het tandwielsymbool op dezelfde plek.

 

 

 

3. Klik op het menusymbool linksboven in Beheer voor beoordelingsschema's en formulieren.

 

 

 

4. Klik in het menu op Nieuw beoordelingsformulier maken.

 

 

 

5. Geef een naam op voor het beoordelingsformulier door te klikken op Hier naam voor beoordelingsformulier invoeren linksboven in Beheer voor beoordelingsschema's en formulieren. Klik ergens buiten het tekstvak om het formulier op te slaan.

 

 

6.

 

6a. U kunt de namen en beschrijvingen van criteria bewerken door in de betreffende  tekstvakken te klikken. Klik ergens buiten het tekstvak om de gegevens op te slaan.

 

 

 

6b. U kunt extra criteria toevoegen door op het +-symbool te klikken.

 

 

7. Selecteer rechtsboven in het scherm of u beoordelen wilt in- of uitschakelen met behulp van het selectievakje bij Toevoegen van score toestaan.

 

 

 

 

 

8. Wanneer u klaar bent met het bewerken van alle namen en beschrijvingen, klikt u op Opslaan.

 

 

Een beoordeling geven op het beoordelingsformulier

 

1. Klik op het beoordelingsschemasymbool in de werkbalk Online beoordelen om het zijpaneel Beoordelingsschemate openen.

 

 

2.

2a. Als u een beoordeling wilt geven met behulp van het beoordelingsformulier, moet u ervoor zorgen dat het formulier is gekoppeld aan de opdracht.

 

 

 

2b. Als het beoordelingsformulier niet is gekoppeld aan de opdracht, selecteert u de naam van het beoordelingsformulier. Er verschijnt een venster waarin u wordt gevraagd de nieuwe koppeling te bevestigen. Klik op Bevestigen.

 

 

 

 

3.

 

3a. Als u een beoordeling wilt geven met behulp van het beoordelingsformulier, klikt u in het tekstvak van een criterium en begint u te typen.

 

3b. Als beoordelen is ingeschakeld voor het beoordelingsformulier, voert u bij elk criterium de beoordeling in voor de student.

 

 

4. Klik op de knop Toepassen op cijfer boven in het zijpaneel van het beoordelingsformulier om deze waarde toe te passen op het puntentotaal van de opdracht.

 

 

 

Een beoordeling geven in Beheer voor uitgebreid beoordelingsschema en -formulier

 

U kunt het uitgebreide beoordelingsschema in een los venster gebruiken om papers efficiënter te beoordelen. Rechtsboven in het uitgebreide beoordelingsschema ziet u de student die u op dat moment beoordeelt. U kunt ook naar andere inzendingen gaan met behulp van de reguliere navigatieopties.

 

1. Selecteer in de werkbalk Online beoordelen het beoordelingsschemasymbool om het zijpaneel Beoordelingsschema en -formulierte openen.

 

 

 

2. Als u het uitgebreide beoordelingsschema of -formulier in een ander venster wilt weergeven, klikt u op het uitvouwsymbool rechts van de naam van het op dat moment geselecteerde beoordelingsschema of -formulier.

 

 

3. Het beoordelingsschema of -formulier wordt in een nieuw venster geopend.

 

3a. Wanneer u een beoordeling geeft met behulp van een beoordelingsschema, klik dan op de betreffende criteriumbeschrijving om uw student een score voor die criteria te geven.

 

3b. Als u een beoordeling geeft met behulp van een beoordelingsschema, kunt
u criteriumbeschrijvingen ook gebruiken om commentaar te geven en/of de paper te beoordelen.

 

4. Klik op Toepassen op cijfer om de beoordeling van de opdracht te berekenen. De score varieert op basis van de waarden die zijn toegekend aan de criteria.

 

 

 

 

5. Klik op Sluiten om het uitgevouwen beoordelingsschema af te sluiten.

 

 

 

 

 

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)