How can we help?

undraw_new_message_2gfk.png
We’re moving our guides on 9th March 2019. See a preview of their new home at help.turnitin.com.
Home > User Guides > Translated Guides > Nederlands > Originality Check > Gebruiker > Bestanden en mappen beheren > Een bestand of map bewerken

Een bestand of map bewerken

Table of contents
No headers
U kunt Aspen-happen en bestanden gemakkelijk identificeren door hun respectievelijke pictogrammen.

1

Selecteer Mijn bestanden in de zijbalk.

2

Selecteer de items die u wilt bewerken.

 
Screen Shot 2018-04-03 at 16.16.40.png
  MagnifyingGlass_Blue.png

U kunt slechts één bestand of map tegelijk bewerken.

3

Er verschijnen een aantal acties naast de knop Uploaden. Selecteer de knop Bewerken.

4

Ga door en bewerk het item dat u hebt geselecteerd.
  MagnifyingGlass_Blue.png

•  U kunt de titel, de voornaam van de auteur en de achternaam van de auteur van een Aspen-bestand bewerken.
•  U kunt de mapnaam van een Aspen-map bewerken.

5

Klik op de knop Opslaan.
Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)