How can we help?

undraw_new_message_2gfk.png
We’re moving our guides on 9th March 2019. See a preview of their new home at help.turnitin.com.
Home > User Guides > Translated Guides > Nederlands > Originality Check > Gebruiker > Bestanden en mappen beheren > Een map toevoegen

Een map toevoegen

Table of contents
No headers
U kunt mappen gemakkelijk identificeren door hun respectievelijke pictogrammen.

1

Selecteer Mijn bestanden in de zijbalk.

2

Druk op Map toevoegen.
 

Screen Shot 2018-04-03 at 16.41.07.png

3

Voer een mapnaam in.

  WarningTriangle_Red.png

Zorg dat uw mapnaam uniek is voor het mapniveau waaraan u de map toevoegt. U kunt geen map maken met dezelfde naam als een reeds bestaande map op hetzelfde niveau.

4

Druk op de knop Toevoegen om de map aan te maken.

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)