How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Nederlands > Originality Check > Gebruiker > Het Similariteitsrapport > Inhoud-type uitsluiten

Inhoud-type uitsluiten

Inhoud-type uitsluiten

 

U kunt bepaalde typen inhoud uitsluiten van een similariteitsrapport per document of als standaard voor uw account. Uitsluitingen van inhoud kunnen onder andere het verwijderen van overeenkomsten met de bibliografie of plekken binnen een document waar de auteur citaten heeft gebruikt tot gevolg hebben.

Inhoud uitsluiten van een individueel document

 

1

Als uw document is geladen, selecteert u het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek van het zijvenster.

2

Vink de typen inhoud aan die u van het document wilt uitsluiten. 
  Bibliografie: Zoekt naar bepaalde begin- en slotzinnen die als kopteksten in een document worden gebruikt.  Alle inhoud tussen deze twee wordt uitgesloten. Zie hier voor een volledige lijst. 
 

Citaten: Zoekt naar alle inhoud tussen aanhalingstekens. Zie hier voor een lijst met ondersteunde aanhalingstekens.

Samenvatting: Zoekt naar het woord ‘Samenvatting’ en alle slotzinnen.

Methodes en Materialen: Zoekt naar de woorden ‘Methodes en Materialen’ en alle slotzinnen.

Kleine matches - aantal woorden: Verwijdert alle matches die in aantal minder of gelijk zijn aan het aantal opgegeven woorden. 

Inhoud uitsluiten standaard

 

1

"Selecteer Settings (instellingen) in de zijbalk. Instellingen in de zijbalk."

2

Vink de typen inhoud aan die u van alle toekomstige documenten wilt uitsluiten. 
  Bibliografie: Zoekt naar bepaalde begin- en slotzinnen die als kopteksten in een document worden gebruikt.  Alle inhoud tussen deze twee wordt uitgesloten. Zie hier voor een volledige lijst. 
 

Citaten: Zoekt naar alle inhoud tussen aanhalingstekens. Zie hier voor een lijst met ondersteunde aanhalingstekens.

Samenvatting: Zoekt naar het woord ‘Samenvatting’ en alle slotzinnen.

Methodes en Materialen: Zoekt naar de woorden ‘Methodes en Materialen’ en alle slotzinnen.

Kleine matches - aantal woorden: Verwijdert alle matches die in aantal minder of gelijk zijn aan het aantal opgegeven woorden. 

WarningTriangle_Red.png

Het wijzigen van standaardinstellingen voor het uitsluiten van inhoud wijzigt alleen de instelling voor toekomstige uploads. Indien nodig moeten eerder geüploade documenten individueel aangepast worden.

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)