How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Nederlands > Studenten > Indienen van een Paper als Student

Indienen van een Paper als Student

Om een paper bij een opdracht op Turnitin in te dienen, moet u inloggen en een bestand uploaden voor een bestaande opdracht. Voor opdrachten op Turnitin kunnen geen ingediende papers van studenten geaccepteerd worden totdat de opdrachtstartdatum en –tijd verstreken zijn. Inzendingen voor opdrachten kunnen geweigerd worden na de inleverdatum en -tijd, zoals ingesteld door de docent.

 

Om cursusopdrachten te bekijken, klikt u op de naam van de cursus die u wilt bekijken. Dit zal de portfoliopagina van de cursus openen waarop opdrachten staan vermeld die door de docent gecreëerd zijn waar studenten werk voor kunnen indienen.

 

Alle opdrachten die uw docent heeft gecreëerd zullen vermeld worden met de startdatum en inleverdatum weergegeven rechts van de naam van de opdracht. Klik op de link 'Details tonen' om de opdrachtinformatie te bekijken. Om een paper voor een opdracht in te dienen klikt u op de knop 'Indienen'.

 

Het venster voor het indienen van papers wordt geopend. Studenten hebben twee opties voor het indienen van papers: een enkel bestand uploaden of knippen en plakken. De standaardinstelling is een enkel bestand uploaden. Turnitin accepteert momenteel bestanden van de volgende types: MS Word, Wordperfect, PostScript, PDF, HTML, RTF en platte tekst. Limiet bestandsgrootte: 40 MB, maar voor alleen-tekst bestanden is de limiet voor bestandsgrootte 2 MB. Als u een tekstverwerker gebruikt die niet hierboven wordt vermeld, gebruik dan de optie 'knippen en plakken' om uw paper in te dienen.

Indienen van een Paper via Enkele Bestandsupload

 

 1. Begin door te klikken op de naam van de cursus waarvoor u werk wilt indienen nadat u hebt ingelogd bij Turnitin
 2. Klik op de knop 'Indienen' rechts van de opdrachtnaam
 3. Selecteer 'enkel bestand uploaden' in het keuzemenu 'kies een methode voor het indienen van uw paper'
 4. Klik op de knop 'Bladeren' en selecteer het bestand dat u wilt uploaden. Vul het titelveld in met de naam van de paper
 5. Klik 'Uploaden' om het bestand te uploaden. Er zal een statusbalk verschijnen die de voortgang van de upload weergeeft
 6. Bekijk het preview-paneel. Dit is een alleen-tekst versie van de paper die aan het uploaden is. Bevestig dat het de juiste versie van het te verzenden bestand is
 7. Klik 'Indienen' onder aan de pagina

 

Waarschuwing: Deze stap moet voltooid worden, anders wordt het indienen van de paper niet voltooid. De paper zal niet beschikbaar zijn voor de student of de docent

 

Nadat de inzending voltooid is in stap 7 wordt een digitaal ontvangstbewijs weergegeven op het scherm. Er wordt ook een kopie gestuurd naar het e-mailadres dat verbonden is aan uw account. Sla het ontvangstbewijs en de paper-ID die het bevat op, want dit is bewijs van een voltooide inzending.

 

Het digitaal ontvangstbewijs bevat een uniek ID-nummer voor de paper, de naam van het gebruikersprofiel dat is gebruikt om de paper in te dienen, de titel van de paper zoals opgegeven door de indienende partij, de opdrachttitel en het e-mailadres van de gebruiker die de paper indient. 

 

Opmerking: Als het pulldownmenu 'toevoegen aan:' verschijnt binnen het scherm voor het indienen van papers, selecteert u of u uw paper wilt opslaan in de standaard online opslag voor papers, of in de online opslag voor papers van de instelling.

Indienen van een Paper via Knippen en Plakken

 

 1. Begin door te klikken op de naam van de cursus waarvoor u werk wilt indienen, nadat u hebt ingelogd bij Turnitin
 2. Klik op de knop 'Indienen' rechts van de naam van de opdracht
 3. Selecteer 'knippen en plakken' uit het pulldownmenu 'kies een methode voor het indienen van uw paper'
 4. Vul het titelveld voor de in te dienen paper in en kopieer de tekst van uw paper. Plak deze in het tekstvak getiteld 'knip en plak uw paper'. Typ niet de hele paper handmatig in het knippen/plakken veld, hetgeen een time-out van de gebruikerslogin kan veroorzaken, waardoor alle ingevoerde gegevens verloren kunnen gaan 
   

  Tip: Om tekst te knippen en plakken, selecteert u de tekst van een paper in een tekstverwerkings- of tekstbewerkingsprogramma en selecteert u 'Kopiëren' in het bewerkingsmenu. Om de tekst naar uw browser over te brengen, plaatst u uw cursor in het tekstvak van de indieningspagina en selecteert u plakken in het bewerkingsmenu van uw browsers
   

 5. Klik 'indienen' om de inzending van de tekst die middels knippen en plakken in het inhoudvak geplakt is te voltooien 

  Opmerking: Als het pulldownmenu 'toevoegen aan:' verschijnt binnen het scherm voor het indienen van papers, selecteert u of u uw paper wilt opslaan in de standaard online opslag voor papers, of in de online opslag voor papers van de instelling.
   

Nadat de inzending voltooid is in stap 5 wordt een digitaal ontvangstbewijs weergegeven op het scherm. Er wordt ook een kopie gestuurd naar het e-mailadres geassocieerd met uw account. Sla het ontvangstbewijs en de paper-ID die het bevat op, want dit is bewijs van een voltooide inzending.

 

Het digitale ontvangstbewijs bevat een uniek ID-nummer voor de paper, de naam van het gebruikersprofiel dat is gebruikt om de paper in te dienen, de titel van de paper zoals opgegeven door de indienende partij, de opdrachttitel en het e-mailadres van de gebruiker die de paper indient.

Last modified

Tags

Classifications

(not set)