How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Polski > Administratorzy > Krótka instrukcja dla Administratora

Krótka instrukcja dla Administratora

Wprowadzenie

 

Niniejszy krótki przewodnik ułatwi administratorowi doprowadzenie wykładowców do rozpoczęcia korzystania z oprogramowania Turnitin. Administrator otrzymuje aktywacyjną wiadomość e-mail, która zawiera adres e-mail oraz hasło użytkownika. Wiadomość ta zawiera także identyfikator konta oraz klawisz umożliwiające dołączenie do konta.
 
Wykładowcom potrzebny jest jedynie identyfikator konta oraz klawisz umożliwiające dołączenie do konta. Po otrzymaniu aktywującej wiadomości e-mail nie należy jej przesyłać do wykładowców, ponieważ zawiera ona osobiste dane logowania, należące do administratora. Zamiast tego należy wysłać do wykładowców nową wiadomość e-mail, zawierającą identyfikator konta oraz klawisz umożliwiające dołączenie do konta. W wiadomości należy także zawrzeć poniższy odsyłacz do szybkiego przewodnika dla wykładowcy:

 

https://guides.turnitin.com/Translations/Polski/Krótki_Przewodnik_dla_Wykładowcy

 

Jeśli użytkownik nie ma identyfikatora konta i hasła umożliwiającego dołączenie do konta, czynności opisane w tym szybkim przewodniku pomogą odnaleźć te dane na koncie.

Krok 1 – Logowanie

 

Aby zalogować się do systemu Turnitin, przejdź na stronę www.turnitin.com i wybierz język z rozwijanego menu.

 

Kliknij „Zaloguj się”. Wpisz swój adres e-mail, hasło użytkownika i kliknij przycisk „Zaloguj się”.

 

Upewnij się, że podany adres e-mail i hasło są takie same jak podczas rejestracji. Jeśli nie pamiętasz swojego hasła, możesz je zresetować, klikając odsyłacz „Zresetuj hasło” obok przycisku „Zaloguj się”.

Krok 2 – Dane Konta

 

Po zalogowaniu wyświetli się nazwa instytucji użytkownika. Liczba widoczna po lewej stronie nazwy instytucji to identyfikator konta. Aby wyświetlić klawisz umożliwiające dołączenie do konta, kliknij przycisk „Edytuj” obok swojego konta.

 

Na stronie „Modyfikuj konto” widoczne jest klawisz umożliwiające dołączenie do konta.

 

Identyfikator konta i klawisz umożliwiające dołączenie do konta przekaż wykładowcom. Wykładowcom należy także przekazać poniższy odsyłacz do szybkiego przewodnika dla wykładowcy:

 

https://guides.turnitin.com/Translations/Polski/Krótki_Przewodnik_dla_Wykładowcy

 

Informacje te wystarczą wykładowcom do rozpoczęcia pracy z oprogramowaniem Turnitin.

 

Wróć do strony głównej administratora, klikając kartę „Konta”.

Krok 3 – Ręczne Dodawanie Wykładowców

 

Administrator może również ręcznie dodawać wykładowców do swojego konta. Aby dodać wykładowcę, należy kliknąć kartę „Wykładowcy” na stronie głównej administratora.

 

Wyświetli się lista wykładowców, którzy dołączyli do danego konta. Jeśli do konta nie dołączył żaden wykładowca, na liście widoczne będzie jedynie nazwisko administratora. Aby dodać wykładowcę, kliknij przycisk „Dodaj wykładowcę”.

 

Wpisz nazwę i adres e-mail wykładowcy, który ma zostać dodany, i kliknij „Prześlij”.

 

Nazwisko wykładowcy pojawi się na liście wykładowców.

Krok 4 – Przesyłanie Pracy

 

Aby przesyłać prace za pośrednictwem oprogramowania Turnitin, należy zmienić swój rodzaj użytkownika na „Wykładowca”. Można to zrobić, klikając opcję „Wykładowca” w menu rozwijanym rodzajów użytkowników, dostępnym u góry każdej strony konta użytkownika.

 

Użytkownik będący wykładowcą ma możliwość tworzenia kursów, przesyłania prac oraz przeglądania raportów dotyczących oryginalności. Dalsze kroki opisano w krótkim przewodniku dla wykładowcy. Ponieważ administrator posiada już profil i nie musi dołączać do swojego konta, może od razu przejść do kroku 3 w szybkim przewodniku.

Last modified

Tags

Classifications

(not set)