How can we help?

undraw_new_message_2gfk.png
We’re moving our guides on 9th March 2019. See a preview of their new home at help.turnitin.com.
Home > User Guides > Translated Guides > Polski > Studenci > Przesyłanie pracy jako Student

Przesyłanie pracy jako Student

Table of contents
No headers

Aby przesłać pracę do zadania w systemie Turnitin, musisz się zalogować i przesłać plik do istniejącego zadania. Zadania w systemie Turnitin nie mogą przyjmować przesyłanych prac przed datą i godziną rozpoczęcia zadania. Zadania mogą także odrzucić prace przesłane po dacie i godzinie wykonania zadania wyznaczonej przez wykładowcę.

 

Aby wyświetlić zadania w ramach kursu, kliknij nazwę danego kursu. Otworzy się wówczas strona teczki kursu, na której podane są wszystkie utworzone przez wykładowcę zadania, w ramach których studenci mają przesłać prace.

 

Wszystkie zadania utworzone przez wykładowcę są wyświetlane z uwzględnieniem daty rozpoczęcia i terminu oddania po prawej stronie nazwy zadania. Najedź kursorem na ikonę ze znakiem zapytania, aby wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące zasania. Aby przesłać dokument kliknij przycisk „Wyślij". Otworzy się ekran przesyłania pracy. Studenci mogą przesyłać prace na dwa sposoby: poprzez przesłanie jednego pliku lub metodą „wytnij i wklej”. Domyślną metodą przesyłania prac jest metoda przesłania jednego pliku. Turnitin aktualnie akceptuje pliki w następujących formatach: MS Word, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF i zwykły tekst. Limit wielkości pliku: 40 MB; ale w przypadku plików zawierających wyłącznie tekst obowiązuje limit 2 MB. Jeśli używany format pliku nie znajduje się na powyższej liście, prześlij pracę metodą „wytnij i wklej”.

 

Przesyłanie pracy metodą przesłania jednego pliku:

 

 1. Po zalogowaniu się w Turnitin kliknij nazwę kursu, do którego odnosi się przesyłana praca.
 2. Kliknij przycisk „Prześlij” po prawej stronie nazwy zadania.
 3. Z rozwijanego menu wybierz przesłanie pracy metodą przesłania jednego pliku.
 4. Kliknij przycisk „Przeglądaj” i wybierz plik, który ma zostać przesłany. W polu „Tytuł pracy” wpisz tytuł pracy.
 5. Kliknij przycisk „Prześlij”, aby przesłać plik. Wyświetli się pasek statusu informujący o postępie przesyłania pliku.
 6. Sprawdź panel podglądu. W panelu tym widoczna jest tekstowa wersja przesyłanej pracy. Potwierdź, czy jest to właściwa wersja pliku, który ma zostać przesłany.
 7. Kliknij przycisk „Prześlij” u dołu strony.
   

Ostrzeżenie: Nie należy pomijać ostatniego kroku, ponieważ w przeciwnym razie proces przesyłania pracy nie zostanie zakończony. Praca nie będzie w takim przypadku dostępna dla studenta ani dla wykładowcy.

 

Po przesłaniu pracy w ramach kroku 7 na ekranie wyświetli się cyfrowe potwierdzenie. Kopia potwierdzenia zostanie również wysłana na adres e-mail użytkownika powiązany z kontem. Zachowaj potwierdzenie i identyfikator pracy, ponieważ stanowią one dowód, że praca została przesłana.

 

Cyfrowe potwierdzenie zawiera unikalny numer identyfikacyjny pracy, nazwę profilu użytkownika przesyłającego pracę, tytuł pracy, tytuł zadania oraz adres e-mail użytkownika przesyłającego pracę.

 

Uwaga: Jeśli na ekranie przesyłania pracy wyświetli się menu rozwijane "Dodaj do" oznacza to, że możesz wybrać, czy praca ma zostać zapisana w standardowym repozytorium prac, czy też w repozytorium prac instytucji.

 

Przesyłanie pracy metodą „wytnij i wklej”:

 

 1. Po zalogowaniu się w Turnitin kliknij nazwę kursu, do którego odnosi się przesyłana praca.
 2. Kliknij przycisk „Prześlij” po prawej stronie nazwy zadania.
 3. Z rozwijanego menu wybierz przesłanie pracy metodą „Wytnij i wklej”
 4. Wypełnij pole „Tytuł pracy” i skopiuj tekst pracy. Wklej tekst pracy w polu tekstowym o tytule: „Wytnij i wklej pracę”. Nie wpisuj ręcznie całej pracy w polu „Wytnij i wklej”, ponieważ może to spowodować wylogowanie użytkownika ze względu na przekroczenie czasu sesji i utratę wszystkich wpisanych danych.
   

Wskazówka: Aby wyciąć i wkleić tekst, zaznacz tekst pracy w edytorze tekstu i wybierz opcję „kopiuj” w menu edytora. Aby przenieść tekst do przeglądarki, umieść kursor myszy w polu tekstowym na stronie przesyłania pracy i wybierz opcję „wklej” w menu „edycja” w przeglądarce.

 

5. Kliknij „Prześlij”, aby zakończyć przesyłanie tekstu metodą „Wytnij i wklej”.

 

Uwaga: Jeśli na ekranie przesyłania pracy wyświetli się menu rozwijane "Dodaj do" oznacza to, że możesz wybrać, czy praca ma zostać zapisana w standardowym repozytorium prac, czy też w repozytorium prac instytucji.

 

Po przesłaniu pracy w ramach kroku 5 na ekranie wyświetli się cyfrowe potwierdzenie. Kopia potwierdzenia zostanie również wysłana na adres e-mail użytkownika powiązany z kontem. Zachowaj potwierdzenie i identyfikator pracy, ponieważ stanowią one dowód, że praca została przesłana.

 

Cyfrowe potwierdzenie zawiera unikalny numer identyfikacyjny pracy, nazwę profilu użytkownika przesyłającego pracę, tytuł pracy nadany jej przez użytkownika przesyłającego pracę, tytuł zadania oraz adres e-mail użytkownika przesyłającego pracę.

Last modified

Tags

Classifications

(not set)