How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Polski > Studenci > Turnitin Feedback Studio Studenci > Korzystanie z warstw

Korzystanie z warstw

Table of contents

Korzystanie z warstw

 

Pasek narzędzi produktu ułatwia przełączanie pomiędzy różnymi warstwami. Na przykład, jeśli chcesz wyświetlić jednocześnie raport podobieństwa i opinię instruktora, wystarczy włączyć obie te warstwy.

 

 

Możesz włączyć i wyłączyć warstwę przy użyciu jednej z dwóch łatwych metod.

 

1.

 

1a. Kliknij ikonę warstwy znajdującą się na górze paska narzędzi produktu, aby otworzyć panel boczny Aktywne warstwy.

 

 

 

 

1b. W panelu bocznym Aktywne warstwy usługi Turnitin istotne dla twojej wysyłki są wyświetlane obok pola wyboru. Kliknij pole wyboru dla każdego obszaru, który chcesz wyświetlić w swojej pracy.
Alternatywnie usuń zaznaczenie warstw, które chcesz ukryć. Możesz powrócić do tego miejsca w dowolnym czasie, aby zmienić aktywne warstwy.

 

 

 

2. Możesz włączyć lub wyłączyć warstwę, klikając ikonę warstwy, znajdującą się nad każdą usługą na pasku narzędzi produktu.

 

2a. Jeśli ikona warstwy jest czarna, to usługa jest wyłączona. Kliknij ikonę warstwy, aby ją włączyć.

 

2b. Jeśli ikona warstwy jest kolorowa, usługa jest aktywna. Kliknij ikonę warstwy, aby ją zdezaktywować.

 

Aktywne warstwy

Nieaktywne warstwy

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)