How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Polski > Studenci > Turnitin Feedback Studio Studenci > Narzędzia wysyłkowe

Narzędzia wysyłkowe

Narzędzia wysyłkowe

 

Narzędzia wysyłkowe można znaleźć na dole paska narzędzi produktu aplikacji Turnitin Feedback Studio, gdzie możesz pobrać swoją pracę i wyświetlić dalsze informacje na temat wysyłki.

 

Pobieranie pracy

 

1. Kliknij ikonę pobierania na dole paska narzędzi produktu.

 

 

2. Wybierz pobranie bieżącego widoku pracy (z podobieństwem, ocenianiem i dołączoną opinią ETS), pracy w postaci pierwotnie przesłanej do Turnitin lub potwierdzenia elektronicznego wysyłki.

 

 

 

Wyświetlanie informacji o wysyłce

 

1. Kliknij okrągłą ikonę i na dole paska narzędzi produktu.

 

 

2. Okienko Informacje zawiera wszystkie informacje, jakie posiadamy o danej pracy, takie jak data wysyłki, data ostatniej oceny i liczba słów.

 

 

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)