How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Polski > Studenci > Turnitin Feedback Studio Studenci > Wyświetlanie Raportu podobieństwa

Wyświetlanie Raportu podobieństwa

Wyświetlanie Raportu podobieństwa

 

Wynik podobieństwa jest wartością procentową dopasowań pracy do innych źródeł. Raport podobieństwa Turnitin nie jest oceną tego, czy praca zawiera treści stanowiące plagiat, ale jest narzędziem dla instruktorów i studentów umożliwiającym łatwe znalezienie dopasowań lub podobnego tekstu w przesłanych pracach.

Przegląd dopasowań

 

1. Przegląd dopasowań umożliwia analizę wszystkich dopasowań, które zostały znalezione w danej pracy, i pozwala zobaczyć wynik podobieństwa. Aby wyświetlić przegląd dopasowań, kliknij czerwony numeryczny wynik podobieństwa na pasku narzędzi produktu.

 

 

2. Wszystkie dopasowania są wyświetlane w kolejności malejącej w panelu bocznym Przegląd dopasowań.

 

 

3. Jeśli twoja praca pasuje do treści zewnętrznych, zostanie to wskazane w pracy.

 

 

4. Kliknij strzałki nawigacyjne, aby przejść z jednego dopasowania do następnego.

 

 

5. Aby wyświetlić analizę każdego źródła, kliknij strzałkę z prawej strony źródła.

 

 

6. Możesz teraz zobaczyć dużą listę wszystkich źródeł dotyczących określonego dopasowania. Kliknij dowolne z tych dopasowań, aby przejść do odpowiedniego miejsca w twojej pracy.

 

 

 

Wyświetlanie szczegółów źródła

 

1. Aby zobaczyć więcej informacji na temat danego dopasowania źródła, kliknij flagę z numerem w treści pracy.

 

 

2. Na pracy pojawi się okienko źródła, prezentując pasujący tekst, który został zidentyfikowany. Aby zapoznać się z pełnym źródłem, kliknij ikonę książki w prawym górnym rogu okienka. Dostęp do tego okienka źródła można również uzyskać z poziomu pracy, klikając czerwoną flagę na lewo od zaznaczonego tekstu.

 

 

 

3. W panelu bocznym po prawej stronie pojawi się Pełny tekst źródłowy, który można przewijać, aby przeczytać go szczegółowo.

 

 

 

 

4. Kliknij ikonę X w prawym górnym rogu panelu bocznego, aby powrócić do przeglądu dopasowań.

 

Wszystkie źródła

 

1. Aby wyświetlić wszystkie dopasowane źródła, kliknij czerwoną ikonę wykresu na pasku narzędzi podobieństwa.

 

 

2. Możesz teraz zobaczyć dużą listę wszystkich dopasowań źródeł dla twojej pracy. Kliknij dowolne z tych dopasowań, aby przejść do odpowiedniego miejsca w twojej pracy.

 

 

3. Kliknij ikonę X w prawym górnym rogu panelu bocznego, aby zamknąć pełny panel.

 

 

 

Zmiana filtrów i ustawień

 

W raporcie możesz zastosować kilka różnych filtrów, jeśli chcesz wprowadzić jakieś wykluczenia.

 

Wykluczenie według typu tekstu

 

1. Kliknij czerwoną ikonę Filtr na pasku narzędzi podobieństwa.

 

 

2. W panelu bocznym Filtry i ustawienia użyj pól wyboru do wprowadzenia wykluczeń bibliografii i cytatów na raporcie podobieństwa.

 

 

3. Kliknij przycisk Wprowadź zmiany, aby potwierdzić tę zmianę. Spowoduje to ponowne utworzenie raportu podobieństwa, który uwzględni wprowadzone wykluczenia.

 

 

 

Wykluczenie według ilości

 

1. Kliknij czerwoną ikonę filtr na pasku narzędzi podobieństwa.

 

 

2. W panelu bocznym Filtry i ustawienia użyj przycisków opcji i pół tekstowych do wprowadzenia wykluczeń dotyczących raportu. Można wykluczyć źródła, które zawierają mniej wyrazów niż określona ilość wyrażona liczbą lub procentowo.

 

Na przykład filtrowanie według 10 wyrazów spowoduje wykluczenie wszystkich źródeł z łączną liczbą pasujących słów mniejszą niż 10.

 

 

Zaznaczanie wielokolorowe raportu

 

1. Aby zastosować zaznaczanie wielokolorowe do raportu podobieństwa, kliknij czerwoną ikonę Filtr na pasku narzędzi podobieństwa.

 

2. W panelu bocznym Filtry i ustawienia użyj pola wyboru Zaznaczanie wielokolorowe, aby włączyć i wyłączyć zaznaczanie wielokolorowe w raporcie podobieństwa.

 

 

 

3. Aby zapisać filtry lub ustawienia, kliknij przycisk Wprowadź zmiany.

 

 

 

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)