How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Polski > Studenci > Turnitin Feedback Studio Studenci > Wyświetlanie opinii instruktora

Wyświetlanie opinii instruktora

Wyświetlanie opinii instruktora

 

Po upływie daty zadania pracy możesz zobaczyć ocenę, komentarze, poprawki lub jakiekolwiek wymagane zmiany zanotowane przez instruktora.

Ogólna ocena

 

Twoją ogólną ocenę możesz wyświetlić w prawym górnym rogu przeglądarki dokumentów Turnitin Feedback Studio. Możesz również zobaczyć maksymalną liczbę punktów dostępną dla tego zadania.

 

Tekst przekreślony

 

Jeśli instruktor stwierdzi, że części twojej pracy nie są całkowicie niezbędne, może przekreślić fragmenty tekstu, aby poinformować cię, że powinny zostać usunięte.

 


Komentarze w tekście

 

Komentarze w tekście pojawiają się bezpośrednio w twojej pracy.

 

 

 

Komentarze w dymku

 

Komentarze w dymku pozwalają instruktorowi przekazać ci bardziej szczegółową opinię. Komentarz w dymku może być wyróżniony i połączony z określonym fragmentem tekstu lub umieszczony obok fragmentu tekstu.

 

              

 

 

1. Kliknij ikonę komentarza w swojej pracy, aby wyświetlić komentarz instruktora.

 

 

2. Przeczytaj dokładnie komentarz instruktora, a następnie kliknij w dowolnym miejscu poza okienkiem komentarza, aby je zamknąć.

 

QuickMarks

 

QuickMarks pozwalają instruktorowi utworzyć bibliotekę opinii, która może być stosowana przy wielu okazjach, dla wielu studentów, a także w przypadku wielu klas i zadań.

 

QuickMark może być wyróżniony i oznaczony tak, aby odwoływał się do określonego fragmentu tekstu, bądź umieszczony obok wiersza lub akapitu.

 

    

 

 

 

 

1. Kliknij QuickMark, aby wyświetlić definicję poprawki.

 

 

2. Przeczytaj dokładnie informacje QuickMark, a następnie kliknij w dowolnym miejscu poza rozwiniętym QuickMark, aby go zamknąć.

 

Ogólna opinia instruktora

 

Panel boczny Opinia instruktora pozwala instruktorowi przekazać bardziej ogólną opinię na temat całej pracy.

Komentarze głosowe

 

1. Aby uzyskać dostęp do komentarzy głosowych, kliknij ikonę dymka na pasku narzędzi produktu.

 

 

2. W panelu bocznym Opinia instruktora możesz posłuchać komentarza głosowego twojego instruktora. Naciśnij trójkątną ikonę odtwarzania po lewej stronie okienka komentarza głosowego.

 

 

3. Aby wstrzymać nagranie, kliknij ikonę pauzy po lewej stronie okienka komentarza głosowego.

 

Komentarze tekstowe

 

Komentarz tekstowy jest ogólnym komentarzem instruktora na temat całej twojej pracy.

 

1. Aby wyświetlić komentarz tekstowy twojego instruktora, kliknij ikonę dymka na pasku narzędzi produktu.

 

 

2. Komentarz tekstowy instruktora jest teraz widoczny w panelu bocznym Podsumowanie opinii.

 

Arkusze i formularze oceny

 

Karty wyników arkusza służą do oceny pracy studenta w oparciu o zdefiniowane kryteria i skale. Formularzy oceny można użyć do przekazania opinii i wyników w celu ocenienia pracy studenta na podstawie zdefiniowanych kryteriów.

Arkusze

 

Jeśli twój instruktor użył karty wyników arkusza, aby ocenić twoją pracę, możesz wyświetlić kryteria i skalę, które zostały przez niego użyte do oceny.

 

1. Aby uzyskać dostęp do arkusza dla zadania, kliknij ikonę dymka na pasku narzędzi produktu.

 

 

2. Wybierz przycisk Wyświetl arkusz w panelu bocznym Podsumowanie opinii, aby otworzyć kartę wyników.

 

 

 

3. Pojawi się nowe okno, w którym możesz zobaczyć kartę wyników arkusza, która została użyta do oceny twojej pracy. Każde zaznaczone pole pokazuje obszar, który podlegał ocenie w każdym kryterium dla zadania.

 

 

Informacja: Jeśli twoja przeglądarka ma aktywną funkcję blokowania wyskakujących okienek, może być konieczne dodanie Turnitin do listy wyjątków, aby wyświetlić kartę wyników arkusza.

 

4. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno rozwiniętego arkusza.

 

Formularz kalkulacyjny

 

Jeśli twój instruktor użył formularza oceny do ocenienia twojej pracy, możesz zobaczyć wynik i komentarze, jakie wstawił dla każdego kryterium w formularzu oceny.

 

1. Aby uzyskać dostęp do rozwiniętego formularza oceny, kliknij ikonę oceny na pasku narzędzi produktu.

 

 

 

2. Wybierz przycisk Wyświetl arkusz w panelu bocznym Podsumowanie opinii, aby otworzyć kartę wyników.

 

 

3. W tym nowym oknie możesz zobaczyć formularz oceny, który został użyty do oceny twojej pracy. Dla każdego kryterium jest podany wynik i opcjonalny komentarz. Twój łączny wynik znajduje się w dolnej części formularza oceny.

 

 

Informacja: Jeśli twoja przeglądarka ma aktywną funkcję blokowania wyskakujących okienek, może być konieczne dodanie Turnitin do listy wyjątków, aby wyświetlić formularz oceny.

 

4. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno rozwiniętego arkusza.

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)