How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Polski > Wykładowcy > Turnitin Feedback Studio Instruktor > Korzystanie z warstw

Korzystanie z warstw

Korzystanie z warstw

 

Warstwy umożliwiają wyświetlanie więcej niż jednej usługi w tym samym czasie. Warstwy można włączyć i wyłączyć przy użyciu paska narzędzi produktu lub panelu bocznego Aktywne warstwy.

Włączanie warstwy

Korzystanie z paska narzędzi

 

Pasek narzędzi usług ułatwia przełączanie warstw, co można zrobić za pomocą ikony warstw w górnej części sekcji każdej usługi.

 

1. Znajdź przełącznik warstwy dla usługi, którą chcesz aktywować lub dezaktywować. Jeśli przełącznik warstwy jest niebieski, czerwony lub fioletowy, oznacza to, że warstwa usługi jest aktywna.

 

Ocenianie online

Podobieństwo

2. Jeśli warstwa jest czarna, usługa jest nieaktywna. Kliknięcie ikony czarnej warstwy nad dowolną usługą spowoduje jej uaktywnienie.

 

 

3. W poniższym przykładzie sekcja podobieństwa jest aktywna, ale ocenianie online i e-rater® są nieaktywne.

 

 

 

Korzystanie z panelu bocznego aktywnych warstw

 

1. Kliknij ikonę warstwa znajdującą się na samej górze paska narzędzi, aby otworzyć panel boczny Aktywne warstwy.

 

 

2. Dostępne usługi są wyświetlane obok pola wyboru. Kliknij odpowiednie pola wyboru, aby aktywować lub dezaktywować wybrane usługi.

 

W poniższym przykładzie warstwy oceniania online i podobieństwa są aktywne, ale e-rater jest nieaktywny.

 

 

Poniżej znajduje się widok pracy, w którym wszystkie warstwy są aktywne.

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)