How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Polski > Wykładowcy > Turnitin Feedback Studio Instruktor > Menedżer QuickMark

Menedżer QuickMark

Menedżer QuickMark

 

Jest to dokumentacja rozwijanego produktu. Zawartość i funkcje mogą ulec zmianie.

 

QuickMark to termin stosowany w Turnitin oznaczający „komentarze wielokrotnego użytku”, które pozwalają korzystać z tych samych poprawek w różnych klasach i zadaniach, bez konieczności ich ponownego tworzenia.

 

Menedżer QuickMark przechowuje każdy utworzony przez ciebie QuickMark, a także zapewnia dostęp do wszelkich QuickMarks, jakie zostały udostępnione przez innych instruktorów na twoim koncie.

 

Aplikacja Turnitin Feedback Studio oferuje zestawy QuickMark gotowe do użycia podczas tworzenia konta. Każdy zestaw zawiera szereg komentarzy, aby pomóc ci w przekazaniu opinii studentowi.

 

Menedżer QuickMark umożliwia wykonanie następujących czynności:

 

  • tworzenie nowych zestawów QuickMark;
  • tworzenie nowych komentarzy QuickMark;
  • edycja zestawów lub komentarzy;
  • usuwanie zestawów;
  • usuwanie komentarzy z zestawów;
  • przesyłanie i pobieranie zestawów; a także
  • archiwizowanie komentarzy.

Uzyskiwanie dostępu do Menedżera QuickMark

Uzyskiwanie dostępu do QuickMarks z panelu bocznego

 

1. Kliknij ikonę QuickMark na pasku narzędzi oceniania online, aby otworzyć panel boczny QuickMarks. Wyświetlony zostanie aktualnie otwarty zestaw QuickMark.

 

 

 

 

2. Wybierz ikonę koła zębatego, aby otworzyć Menedżera QuickMark.

 

Uzyskiwanie dostępu do QuickMarks z poziomu pracy studenta

 

1. Kliknij w dowolnym miejscu na pracy, aby wyświetlić pasek narzędzi poprawek. Kliknij prostokątną ikonę QuickMark.

 

2. Kliknij nazwę aktualnie otwartego zestawu QuickMark, a następnie kliknij przycisk Menedżer QuickMark na liście rozwijanej.

 

 

 

Tworzenie zestawu QuickMark

 

1. Uruchom Menedżera QuickMark.

 

2. Kliknij ikonę menu w lewym górnym rogu Menedżera QuickMark.

 

 

3. Kliknij polecenie Utwórz nowy zestaw.

 

 

4. Wprowadź tytuł zestawu QuickMark, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 

 

 

 

Wyszukiwanie QuickMark

Jeśli szukasz konkretnego QuickMark, możesz skorzystać z funkcji wyszukiwania. Pasek wyszukiwania znajduje się u góry Menedżera QuickMark.

 

1. Znajdź pasek wyszukiwania u góry Menedżera QuickMark. Kliknij wewnątrz pola wyszukiwania.

2. Na pasku wyszukiwania wpisz nazwę QuickMark, którego próbujesz znaleźć.

 

3. Na pasku bocznym pojawi się lista wszystkich QuickMarks, które pasują do wyszukiwanego hasła. Lista zawiera wszystkie dopasowania wyszukiwanego terminu do tytułu QuickMark lub treści QuickMark.

 

Tworzenie zestawu z istniejących QuickMarks

 

1. Uruchom Menedżera QuickMark.

 

2.

 

2a. Jeśli chcesz dodać kilka QuickMarks do nowego zestawu, przytrzymaj klawisz Ctrl (Cmd na komputerze Mac), aby wybrać kilka poprawek, a następnie wybierz przycisk + Dodaj do zestawu.

 

 

2b. Alternatywnie możesz kliknąć pojedynczą poprawkę, a następnie kliknąć przycisk + Dodaj do zestawu.

 

 

3. Kliknij polecenie Utwórz nowy zestaw.

 

 

4. Dodaj tytuł nowego zestawu w dostępnym polu tekstowym. Kliknij przycisk Zapisz, aby utworzyć zestaw.

 

Tworzenie QuickMarks

 

Niestandardowe QuickMarks umożliwiają tworzenie poprawek przeznaczonych do określonej klasy lub programu, które mogą nie być zawarte w zestawach udostępnionych przez Turnitin lub administratora konta.

 

1. Uruchom Menedżera QuickMark.

 

2. Upewnij się, że zestaw QuickMark, do którego chcesz dodać nowy QuickMark, jest zaznaczony. Aby przejść do innego zestawu, kliknij ikonę menu w lewym górnym rogu Menedżera QuickMark i zaznacz odpowiednią pozycję.

 

 

 

3. Kliknij ikonę + w nagłówku kolumny QuickMarks

 

 

 

 

4. Wprowadź tytuł i opis dla QuickMark w polach tekstowych.

 

 

5. Kliknij przycisk Zapisz, aby utworzyć nowy QuickMark lub przycisk Anuluj, aby opuścić ekran bez zapisywania.

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)