How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Polski > Wykładowcy > Turnitin Feedback Studio Instruktor > Narzędzia do komentowania

Narzędzia do komentowania

Narzędzia do komentowania

Pasek narzędzi do poprawiania

 

Pasek narzędzi do poprawiania zapewnia dostęp do różnych poprawek, które można pozostawić w dowolnym miejscu na pracy studenta.

 

Wystarczy kliknąć w dowolnym miejscu na pracy, aby wyświetlić pasek narzędzi do poprawiania, dzięki któremu można pozostawić poprawkę na stronie, klikając odpowiednią ikonę.

 

Komentarze w tekście

 

Komentarze w tekście pozwalają pozostawić komentarz bezpośrednio na pracy studenta. Z kontekstowego paska narzędzi do poprawiania wybierz ikonę T, a następnie rozpocznij wpisywanie komentarza. Komentarz zostanie automatycznie zapisany.

 

 

Informacja: Dowolny komentarz można przenieść, klikając i przeciągając go do miejsca, gdzie chcesz go umieścić.


Tekst przekreślony

 

Zaznacz fragment tekstu, aby uzyskać możliwość przekreślenia tego tekstu. Wybierz ikonę S, aby dokonać przekreślenia. Zaznaczenie tekstu zastępuje ikonę T na pasku narzędzi do poprawiania.

 

 

 

Komentarze w dymku

 

1. Komentarze w dymku można pozostawić na dwa sposoby. Można to zrobić, klikając bezpośrednio na stronie lub zaznaczając fragment tekstu.

 

1a. Kliknij bezpośrednio na pracy, a następnie wybierz ikonę dymka na pasku narzędzi do poprawiania.

 

1b. Alternatywnie zaznacz fragment tekstu, a następnie kliknij ikonę dymka na pasku narzędzi do poprawiania. Spowoduje to dołączenie komentarza do zaznaczonego tekstu.

 

 

2. Za pomocą komentarzy w dymku można dodać tekst, przekonwertować tekst na hiperłącza, a także zastosować proste formatowanie dla komentarza.

 

 

 

Przypisywanie kryterium do komentarza w dymku

 

Należy pamiętać, że opcja Przypisz kryterium pojawi się w opcjach komentarza w dymku tylko wtedy, jeśli do zadania jest dołączony arkusz. Dowiedz się, jak dołączyć arkusz do zadania tutaj.

 

1. Kliknij przycisk Przypisz kryterium w górnej części okienka komentarza w dymku, aby wyświetlić listę kryteriów. Wybierz kryterium, aby je przypisać do komentarza w dymku.

 

 

Konwertowanie komentarza w dymku na QuickMark

 

1. Kliknij przycisk Konwertuj do QuickMark w prawym dolnym rogu okienka komentarza w dymku.

 

 

2. Wprowadź tytuł QuickMark i przypisz QuickMark do konkretnego zestawu, a następnie kliknij przycisk Zapisz, aby zakończyć konwersję.

 

 

 

Dodawanie QuickMark do pracy

 

1. QuickMarks można dodać na dwa sposoby. Można to zrobić, klikając bezpośrednio na stronie lub zaznaczając fragment tekstu.

 

1a. Kliknij bezpośrednio na pracy, a następnie wybierz prostokątną ikonę QuickMark na pasku narzędzi do poprawiania.

 

 

1b. Alternatywnie zaznacz fragment tekstu, a następnie kliknij prostokątną ikonę QuickMark na pasku narzędzi do poprawiania. Spowoduje to dołączenie QuickMark do zaznaczonego tekstu.

 

 

2. Z menu rozwijanego wybierz zestaw QuickMark, klikając tytuł zestawu u góry okienka QuickMark, a następnie wybierz QuickMark, który chcesz wstawić do pracy.

 

 

 

 

3. Aby wstawić komentarz obok QuickMark, kliknij QuickMark w pracy studenta, przewiń do dolnej części obszaru informacji QuickMark i rozpocznij wpisywanie w polu Dodaj komentarz. Kliknij w dowolnym miejscu poza polem tekstowym, aby zapisać komentarz.

 


 

Dodawanie QuickMark z panelu bocznego

 

Można również dodać QuickMarks przy użyciu panelu bocznego. Jedną z najbardziej przydatnych funkcji, która jest dostępna po dodaniu QuickMarks z panelu bocznego, jest możliwość przeszukiwania wszystkich QuickMarks aktualnie dołączonych do konta.

 

1. Otwórz panel boczny QuickMark, wybierając ikonę QuickMark na pasku nawigacji.

 

 

2. W panelu bocznym zostanie wyświetlony aktualny zestaw QuickMark. Można skorzystać z pola wyszukiwania, aby znaleźć konkretny QuickMark.

 

Informacja: Wyszukiwanie uwzględni zarówno tytuł, jak i treść QuickMark

 

3. Po znalezieniu QuickMark, którego chcesz użyć w danej pracy, przeciągnij i upuść go na odpowiednią część pracy.

Podsumowanie opinii

 

Dostęp do komentarzy tekstowych i głosowych można uzyskać z panelu bocznego Podsumowanie opinii. Umożliwiają one przekazanie ogólnej opinii na temat pracy. Na pasku narzędzi oceniania online wybierz ikonę podsumowania opinii, aby otworzyć panel boczny Podsumowanie opinii.

 

 

Komentarze głosowe

 

1. Komentarz głosowy może trwać maksymalnie trzy minuty. Kliknij przycisk nagrywania (pierwszy przycisk po lewej stronie), aby rozpocząć nagrywanie. Podczas korzystania z narzędzia komentarzy głosowych można wstrzymać, zatrzymać, zapisać lub usunąć nagranie.

 

 

Informacja: Przed rozpoczęciem nagrywania może być konieczne zezwolenie na użycie mikrofonu w komputerze.

 

Ostrzeżenie: Zmiana aktywnej pracy lub zamknięcie strony spowoduje anulowanie częściowo ukończonego komentarza audio.

 

Komentarze tekstowe

 

1. Komentarz tekstowy można wstawić, przechodząc do panelu bocznego Podsumowanie opinii. Aby dodać komentarz tekstowy, wystarczy kliknąć w dostępnym polu tekstowym i rozpocząć wpisywanie.

 

Informacja: Twój komentarz zostanie automatycznie zapisany, więc nie musisz się martwić, że minie limit czasu.

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)