How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Polski > Wykładowcy > Turnitin Feedback Studio Instruktor > Nawigacja

Nawigacja

Nawigacja

Jest to dokumentacja rozwijanego produktu. Zawartość i funkcje mogą ulec zmianie.

Przełączanie się pomiędzy pracami

Przełączanie się pomiędzy pracami przy użyciu strzałek nawigacyjnych

 

1. Strzałki nawigacyjne znajdują się w prawym górnym rogu przeglądarki dokumentów.

 

 

 

 

2. Kliknij lewą strzałkę, aby wrócić do poprzedniej pracy, a prawą strzałkę, aby przejść do następnej pracy.

 

              Informacja: Prace są uporządkowane według daty ich przesłania.

 

 

 

Przełączanie się pomiędzy pracami przy użyciu listy rozwijanej

 

1. Strzałki nawigacyjne znajdują się w prawym górnym rogu przeglądarki dokumentów.

 

 

 

 

 

 

2. Kliknij strzałkę rozwijaną obok numeru pracy (np. 2 z 3), aby wyświetlić wszystkie prace, które zostały przesłane do twojego zadania.

 

 

3. Ta lista rozwijana zawiera prace, które zostały przesłane do zadania, wraz z imionami i nazwiskami studentów. Kliknij dowolną z wysyłek, aby wyświetlić inną pracę.

Pasek miniatur

 

Pasek miniatur umożliwia szybki przegląd aktualnie wyświetlanej pracy.

 

1. Kliknij czarną zakładkę w lewym rogu aplikacji Turnitin Feedback Studio.

 

 

 

 

2. Kliknij miniaturę, aby przejść do danej strony w pracy.
 

 

 

3. Możesz „zablokować” lub „odblokować” pasek miniatur za pomocą ikony kłódki w lewym górnym rogu paska miniatur.

 

 

 

Informacja: Zablokowanie paska miniatur uniemożliwi jego zamknięcie.

 

4. Aby zamknąć pasek miniatur, odblokuj go, klikając ikonę zamkniętej kłódki, a następnie kliknij czarną zakładkę.

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)