How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Polski > Wykładowcy > Turnitin Feedback Studio Instruktor > Uzyskiwanie dostępu do narzędzi wysyłkowych

Uzyskiwanie dostępu do narzędzi wysyłkowych

Uzyskiwanie dostępu do narzędzi wysyłkowych

 

Narzędzia wysyłkowe można znaleźć na dole paska narzędzi produktu Turnitin Feedback Studio, gdzie możesz pobrać pracę i wyświetlić dalsze informacje na temat wysyłki.

 

Pobieranie pracy studenta

 

1. Kliknij ikonę pobierania na dole paska narzędzi produktu.

 

 

2. Wybierz pobranie bieżącego widoku pracy (z dołączonymi QuickMarks), pracy w postaci pierwotnie przesłanej do Turnitin lub potwierdzenia elektronicznego wysyłki.

 

 

 

 

Wyświetlanie informacji o wysyłce

 

1. Kliknij okrągłą ikonę i na dole paska narzędzi produktu.

 

 

 

2. Okienko Informacje zawiera wszystkie informacje, jakie posiadamy o danej pracy, takie jak data wysyłki, data ostatniej oceny i liczba słów.

 

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)