How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Română > Instructorii > Originality Content > Calendarul cursului

Calendarul cursului

Calendarul cursului urmărește automat datele importante pentru temele Turnitin create în cadrul unui curs. De asemenea, îi permite unui profesor să adauge observații privind cursul, anunțuri și sărbători. Dacă un profesor a pregătit un document programă pentru curs, acesta are și posibilitatea de a încărca programa de curs în zona calendarului. Temele Turnitin create în cadrul unui curs De asemenea, îi permite unui profesor să adauge observații privind cursul, anunțuri și sărbători. Dacă un profesor a pregătit un document programă pentru curs, acesta are și posibilitatea de a încărca programa de curs în zona calendarului.

 

Studenții accesează informațiile publicate în calendarul cursului utilizând opțiunea calendarul cursului pentru studenți disponibilă pe pagina de pornire a cursului.

Accesarea calendarului cursului

 

Dacă dorește să acceseze calendarul cursului, profesorul trebuie să se conecteze la Turnitin și să dea clic pe titlul cursului pentru a intra în acesta. După ce cursul este deschis, dați clic pe Turnitin și pe titlul cursului pentru a intra în acesta. După ce cursul este deschis, dați clic pe fila calendar pentru a deschide calendarul cursului.

 

 

Atunci când se deschide calendarul, acesta va afișa luna și anul curente. Profesorul poate naviga între lunile anului dând clic pe filele lunilor, situate în partea de sus a calendarului.

 

 

Pentru a schimba vizualizarea anului, selectați din meniul derulant anul pe care doriți să îl vizualizați.

 

Datele temelor

 

Temele și evaluările între colegi create de un profesor devin automat componente ale calendarului cursului. Va apărea un link către fiecare dată a temelor. Linkul afișează tema sau titlul evaluării între colegi. Pentru a vizualiza rezumatul unei teme sau al unei evaluări, dați clic pe titlul temei sau al evaluării din calendarul cursului.

 

Intrări în calendar

 

Informații privind cursul – informațiile privind cursul încărcate în calendar sunt disponibile studenților înscriși la un curs. Profesorul poate să adauge un singur set de observații la data din calendar sau să încarce observații pentru mai multe date utilizând funcția de încărcare în masă.

Pentru a adăuga o singură observație privind cursul

 

1. Dați clic pe data din calendar corespunzătoare zilei la care se referă observația.

 

 

2. Din pagina de introducere a calendarului, dați clic pe Răsfoire pentru a selecta
o observație privind cursul pe care doriți să o încărcați. Tipurile de fișiere acceptate
sunt Microsoft Word, Corel WordPerfect, RTF, PDF, text simplu și HTML.

 

 

3. Dați clic pe Trimiteți pentru a încărca observația în calendarul cursului

 

 

În dreptul datei respective din calendarul cursului va apărea o pictogramă a observației pentru fiecare set de observații care a fost trimis. Pentru a afișa o observație, dați clic pe pictograma observației corespunzătoare unei date.

 

Anunțuri

 

Anunțurile pot fi adăugate în calendarul cursului de către profesor. Studenții vor vedea
o pictogramă a anunțului și vor putea vizualiza anunțul dând clic pe pictogramă, după ce vor accesa pagina calendarului pentru cursul respectiv.

Adăugarea unui anunț în calendar

 

1. Dați clic pe data din calendar a zilei la care se referă anunțul

 

 

2. În pagina de introducere a calendarului, introduceți un titlu și informații suplimentare privind anunțul.

 

 

3. Dați clic pe Trimiteți pentru a adăuga anunțul la calendarul cursului.

 

 

În calendarul cursului va apărea o pictogramă a anunțului, însoțită de un link către titlul anunțului. Studenții sau profesorul pot vizualiza detaliile complete ale anunțului dând clic pe link.

 

 

Pentru a șterge un anunț existent, dați clic pe data acestuia. Ecranul va afișa toate anunțurile care au fost adăugate pentru data selectată.

 

Pentru a șterge un anunț, faceți clic pe pictograma x de culoare roșie, din dreapta anunțului.

 

Sărbători

 

Din pagina de introducere, pot fi adăugate sărbătorile în calendarul cursului. În cazul în care cursul nu are loc într-o zi de sărbătoare specificată, aceasta poate fi desemnată drept zi liberă.

Pentru a adăuga o sărbătoare în calendar

 

1. Dați clic pe data din calendar corespunzătoare zilei în care are loc sărbătoarea

 

 

2. În pagina de introducere a calendarului, introduceți un nume al sărbătorii în câmpul acesteia.

 

 

3. Dați clic pe Trimiteți pentru a salva sărbătoarea în calendar.

 

 

Numele sărbătorii va apărea în calendarul cursului și ziua va fi evidențiată cu albastru deschis, pentru accentuare.

 

Încărcarea unei programe

 

Dacă programa de curs a fost redactată, un profesor o poate încărca în calendarul cursului. Studenții pot vizualiza și descărca programa din vizualizarea student a calendarului cursului.

Pentru a încărca o programă

 

1. Dați clic pe butonul programă din pagina calendarului cursului.

 

 

2. Din pagina programei, dați clic pe butonul Răsfoire și localizați fișierul de încărcat. Tipurile de fișiere acceptate sunt Microsoft Word, Corel WordPerfect, RTF, PDF, text simplu și HTML.

 

 

3. Dați clic pe Trimiteți pentru a adăuga documentul drept programă de curs.

 

 

Programa va fi publicată în pagina programei. Dacă este publicată altă programă, aceasta va înlocui și va suprascrie programa curentă. Pe pagina programei de curs nu pot fi disponibile mai multe documente simultan.

Lista calendarului

 

Calendarul poate fi, de asemenea, vizualizat în mod listă. Modul listă afișează toate temele și intrările pentru anul curent din calendar. Datele care nu conțin teme sau intrări sunt excluse din listă.

 

Pentru a comuta la lista calendarului, dați clic pe butonul listă din calendar.

 

 

Modul listă calendar funcționează asemănător cu modul calendar. Orice element poate fi vizualizat dând clic pe acesta. Pentru a actualiza un element, faceți clic pe pictograma actualizare, din dreapta elementului.

 

Pentru a comuta înapoi la vizualizarea calendar, dați clic pe butonul mod calendar. 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)