How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Română > Instructorii > Originality Content > Depunerea rapidă

Depunerea rapidă

Funcția Depunere rapidă permite profesorilor să depună lucrări și să primească Rapoarte privind originalitatea fără a crea un curs sau o temă. Această funcție este ideală pentru profesorii care doresc să utilizeze Turnitin pentru a verifica imediat depunerile și a păstra lucrările în format electronic. Depunerea rapidă nu trebuie utilizată dacă profesorul dorește ca studenții să depună propriile lucrări sau dorește să utilizeze Evaluări între colegi, GradeMark sau GradeBook.

Accesarea depunerii rapide

 

Depunerea rapidă trebuie activată de către un profesor înainte de a fi utilizată. Depunerea rapidă este activată din pagina de preferințe a utilizatorului.

 

Pentru activarea depunerii rapide, profesorul trebuie să dea clic mai întâi pe linkul Informațiile utilizatorului din pagina de pornire a profesorului.

 

 

În pagina de preferințe, profesorul trebuie să utilizeze meniul derulant Activați depunerea rapidă: și să selecteze da. Dând clic pe Depuneți se vor salva modificările preferințelor.

 

 

Va apărea fila depunere rapidă în pagina de pornire a profesorului. Căsuța de depuneri rapide va fi disponibilă dând clic pe această filă.

 

Depunerea lucrărilor

 

Profesorul poate acum să încarce lucrări în vederea depunerii în această căsuță de teme. Pentru a începe procesul de depunere, dați clic pe Depuneți din colțul din dreapta sus al căsuței de depuneri rapide.


 

Primul pas pentru depunere este să selectați baza de date în care vor fi verificate lucrarea sau lucrările depuse.

 

Sursele disponibile sunt:

  • o bază de date cu informații active și arhivate de pe internet

  • o bază de date cu depuneri anterioare din Turnitin

  • o bază de date cu jurnale, periodice și informații din publicații

 

 

Selectați sursele pentru căutările Raportului privind originalitatea dând clic pe casetele de selectare de lângă sursă.

 

Continuați pe pagina de depunere a lucrării dând clic pe Depuneți. Restul procesului de depunere rapidă este similar cu procesul standard de depunere descris în Capitolul 1. Diferența majoră constă în faptul că, în timpul procesului de depunere rapidă, profesorul nu poate depune lucrări pentru studenții înscriși, deoarece căsuța de depuneri rapide nu este disponibilă pentru utilizatorii studenți. Toate lucrările sunt depuse ca din partea unor studenți neînscriși. Pentru instrucțiuni referitoare la depunerea pas cu pas, consultați Depunerea unei lucrări din Capitolul 1 al acestui manual.

Accesarea Rapoartelor privind originalitatea

 

După finalizarea unei depuneri și generarea raportului, va apărea pictograma Raportul privind originalitatea pentru o depunere. Profesorul trebuie să actualizeze vizualizarea din căsuța de depuneri rapide, pentru ca pictogramele să se afișeze, în cazul în care a fost generat un raport în timp ce profesorul vizualiza căsuța de depuneri rapide.

 

Căsuța de depuneri rapide funcționează exact ca o căsuță de teme. Pentru informații suplimentare referitoare la organizarea sau utilizarea căsuței de depuneri rapide, consultați informațiile despre căsuța de teme din Capitolul 1 al acestui manual. 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)