How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Română > Instructorii > Originality Content > Secțiunile cursului (Cursurile principale)

Secțiunile cursului (Cursurile principale)

Dacă secțiunile unui curs sunt predate de către alți profesori sau de către asistenții profesorului, puteți crea în Turnitin un curs cu secțiuni. Un curs principal de nivel înalt este creat pentru a controla secțiunile cursurilor. Din cursul principal, profesorul care a creat cursul principal poate configura secțiunile pentru alți profesori. În sistemul curs principal/secțiuni, acești profesori se numesc asistenții profesorului (AP).

 

Profesorul cursului principal poate configura secțiuni pentru fiecare AP sau fiecare AP poate crea o secțiune utilizând ID-ul cursului principal și parola de alăturare a AP-ului, setată de către profesorul cursului principal. Profesorul cursului principal poate să configureze preferințele de curs, să creeze și să „repartizeze” teme către secțiuni, să realoce o secțiune unui nou AP sau să acceseze secțiunea.

 

Fiecare AP poate accesa numai o singură secțiune a unui curs principal. Dacă este necesar, același utilizator AP poate fi adăugat la mai multe secțiuni.

Adăugarea unui curs principal

 

Un profesor poate adăuga un curs principal prin două metode: crearea unui curs principal de la zero sau transformarea unui curs standard existent în curs principal.

Crearea unui curs principal nou

 

Pentru a crea un curs principal nou de la zero, dați clic pe butonul Adăugați curs, de pe pagina de pornire a profesorului, din Turnitin.

 

 

Pe pagina Adăugați curs, utilizați meniul derulant Tip curs: și selectați Principal.

 

 

Introduceți un titlu pentru cursul principal și o parolă de alăturare a AP-ului. Parola de alăturare a AP-ului se introduce numai dacă AP-ul creează propriile secțiuni în cursul principal. Parola de alăturare a AP-ului împreună cu ID-ul cursului principal trebuie introduse numai dacă AP-ul se alătură manual.

 

 

Avertisment: Nu dați parola de alăturare a AP-ului sau ID-ul cursului principal studenților. Fiecare secțiune va avea un ID individual al secțiunii cursului și o parolă de înscriere în secțiune care sunt utilizate dacă studenții se alătură manual cursului din Turnitin.

 

Dați clic pe butonul Depuneți și se va crea un nou curs principal. Noile cursuri principale create de la zero nu conțin nicio secțiune. Pentru a crea secțiuni, consultați Adăugarea secțiunilor din acest capitol.

Convertirea unui curs standard la curs principal

 

De asemenea, un curs standard existent poate fi convertit în curs principal. Temele, lucrările, studenții din cursul standard sunt plasate într-o secțiune creată automat în cursul principal.

 

Pentru a converti un curs standard la curs principal, dați clic pe pictograma Editați din partea dreaptă a numelui cursului, de pe pagina de pornire a profesorului.

 

 

Verificați numele cursului pentru a vă asigura că faceți conversia celui corect. Pentru a converti imediat cursul într-un curs principal/secțiune, dați clic pe butonul Convertire la curs principal din partea de jos a paginii.

 

 

Toți studenții, lucrările, notele și temele din cursul standard sunt mutate într-o secțiune nouă creată a noului curs principal. Pentru a accesa informațiile existente, dați clic pe numele secțiunii.

 

 

Profesorul cursului principal este repartizat automat drept AP-ul cursului convertit. AP-ul sau alte informații privind cursul pot fi schimbate dând clic pe pictograma Actualizare din partea dreaptă a secțiunii nou create a cursului.

Adăugarea secțiunilor

 

Noile secțiuni pot fi adăugate la un curs principal în două moduri. Profesorul cursului principal poate crea manual o secțiune sau AP-urile pot primi ID-ul cursului principal și parola de alăturare a AP-ului, ceea ce le va permite să se alăture cursului principal și să creeze propriile secțiuni.

Crearea manuală a noilor secțiuni

 

Noile secțiuni pot fi create manual de către profesorul cursului principal. Utilizatorilor AP li se pot repartiza una sau mai multe secțiuni pe care le vor putea accesa prin Turnitin. Numai un singur AP poate fi repartizat unei secțiuni. Numai profesorul cursului principal va putea vizualiza depunerile din secțiuni.

Pentru a crea o secțiune și a adăuga un AP

 

1. Dați clic pe linkul Adăugați secțiune din partea dreaptă a numelui cursului principal.

 

 

2. În ecranul Adăugați secțiune, introduceți toate informațiile următoare:

 • Prenumele AP-ului

 • Numele de familie al AP-ului

 • Adresa de e-mail a AP-ului (pentru notificări sau e-mailuri cu parola pentru utilizatori noi)

 

 

3. Dați clic pe Depuneți pentru a continua

 

 

4. Pe pagina următoare, introduceți informațiile necesare privind secțiunea:

 • parola de înscriere în secțiune

 • numele secțiunii

 

 

5. Dați clic pe Depuneți pentru a adăuga o secțiune la cursul principal și pentru a trimite AP-ului repartizat o notificare de bun venit sau un e-mail de notificare pentru utilizatori noi. AP-ul va primi o parolă prin e-mail numai dacă nu are un profil de utilizator asociat cu adresa de e-mail introdusă în secțiunea de informații AP.

 

 

Fiecare secțiune nouă va apărea pe pagina de pornire a profesorului cursului principal, afișată cu litere mai mici sub cursul principal. Atunci când este adăugată o secțiune, un e-mail conținând informațiile privind secțiunea va fi trimis AP-ului. Dacă AP-ul nu are un profil de utilizator în Turnitin, pentru adresa de e-mail furnizată, Turnitin va genera un nou profil de utilizator pentru AP și va include noua parolă de utilizator în e-mailul trimis AP-ului.

Acordarea permisiunii de creare a secțiunilor pentru AP

 

Pentru a i se permite unui AP să creeze propriile secțiuni într-un curs principal, acestuia trebuie să i se furnizeze ID-ul cursului principal și parola de alăturare a AP-ului setată pentru cursul principal.

 

Noii utilizatori AP care nu au un profil Turnitin existent vor utiliza procesul de alăturare standard pentru profesori. Atunci când unui AP i se solicită ID-ul contului sau al cursului și parola de alăturare sau de înscriere, acesta va furniza ID-ul cursului principal și parola de alăturare a AP-ului.

 

Pentru utilizatorii care au un profil de profesor existent în Turnitin, dar trebuie să se alăture unui curs principal drept AP, un profil existent se poate alătura cursului drept AP.

 

Pentru a se alătura cursului drept AP cu un profil de utilizator existent în Turnitin, profesorul se va conecta și va da clic pe linkul Alăturați-vă cursului (AP) din pagina de pornire a profesorului. Apoi, profesorului i se solicită să introducă ID-ul cursului principal și parola de alăturare a AP-ului la curs, apoi acesta va putea configura secțiunea AP din cursul principal.

Administrarea unui curs principal

 

Profesorul cursului principal are numeroase opțiuni la dispoziție pentru a administra temele din secțiuni și chiar cursul principal. Aceste opțiuni includ:

 

 • crearea șabloanelor de teme care vor deveni componente ale bibliotecii de teme a cursului. AP-ul cu secțiuni în cursul principal poate să creeze propriile teme sau să aleagă șabloanele de teme din biblioteca de teme

 • crearea de teme complete și adăugarea acestora la unele sau la toate secțiunile unui curs principal

 • crearea de teme parțiale (de ex., teme conținând preferințe selectate, dar fără date) și adăugarea acestora la unele sau la toate secțiunile pentru a armoniza orarele diferitelor cursuri

 • crearea de teme „blocate” împotriva schimbărilor de către AP-ul secțiunii și adăugarea acestora la secțiunile cursului principal

 

Crearea temelor într-un curs principal

 

Temele care vor fi utilizate în majoritatea sau în toate secțiunile unui curs trebuie create de către profesorul cursului principal în cadrul cursului principal. Pentru un rezumat despre crearea unei teme, consultați secțiunea referitoare la crearea temelor din Capitolul 1.

 

Pentru a accesa pagina temelor cursului principal, dați clic pe numele cursului principal din pagina de pornire a profesorului.

 

Adăugarea temelor la secțiuni

 

După crearea unei teme din pagina de creare a unei teme se va încărca fereastra Repartizați temele secțiunilor. Din această pagină, tema poate fi repartizată în secțiunile cursului principal.

 

Pentru a adăuga o temă la una sau mai multe secțiuni, bifați caseta de selectare de lângă numele secțiunii și dați clic pe Depuneți pentru a repartiza tema către secțiunile selectate.

 

 

În mod implicit, toate secțiunile sunt bifate pentru a primi tema. Pentru a nu repartiza tema către o secțiune, debifați caseta de selectare, înainte a da clic pe Depuneți. Tema nu va fi repartizată către secțiunea respectivă.

 

Profesorul cursului principal poate permite AP-ului secțiunii să aleagă propriile date pentru teme sau să repartizeze datele temei pe care profesorul le-a setat în procesul de creare a temei. În mod implicit, nu se repartizează datele temelor. Dacă profesorul hotărăște să repartizeze datele temelor, bifați caseta de selectare de lângă opțiunea Repartizați datele temelor. Dați clic pe Depuneți pentru a salva tema și pentru a o repartiza către toate secțiunile bifate.

 

Adăugarea temelor fără date

 

Temele create în cursul principal pot fi repartizate către secțiuni, fără date. Temelor repartizate fără date trebuie să li se atribuie o dată de către AP-ul cursului pentru ca acestea să poată deveni active și disponibile pentru studenți. Studenții nu vor putea să depună lucrări sau să folosească tema înainte ca acesteia să-i fie atribuită o dată. Temele fără date apar în secțiunea cursului evidențiate cu roșu.

 

Pentru a repartiza o temă fără dată, asigurați-vă că ați debifat caseta de lângă opțiunea Repartizați cu date? Temele repartizate atunci când această casetă este debifată nu vor avea date în secțiuni.

Pagina de pornire a cursului principal

 

Pagina de pornire a cursului principal afișează toate temele create în cursul principal. Coloana Repartizează secțiunilor arată dacă o temă a fost repartizată către secțiuni și dacă aceasta a fost repartizată către toate secțiunile sau numai către cele selectate.

 

 

 • nerepartizată indică faptul că tema nu a fost repartizată către nicio secțiune

 • parțial repartizată indică faptul că tema a fost repartizată cel puțin unei secțiuni, dar nu tuturor secțiunilor din cursul principal

 • repartizat în întregime indică faptul că tema a fost trimisă tuturor secțiunilor din cursul principal

 

Puteți reveni oricând la pagina de repartizare a temei dând clic pe butonul Repartizează secțiunilor de lângă temă.

 

 

Dacă o temă a fost adăugată anterior la o secțiune, aceasta poate fi repartizată a doua oară către secțiune, împreună cu noile modificări aduse temei. Acest lucru este valabil numai dacă tema nu a fost modificată de către AP și niciun student nu a depus tema.

 

Dacă AP-ul a efectuat orice modificare a temei sau studenții au depus o lucrare, tema este restricționată. Mesajele de pe pagina de repartizare din dreptul fiecărei teme vor anunța profesorul cursului principal dacă o temă nu este modificată sau dacă aceasta a fost restricționată.

 

Observație: Dacă este necesară modificarea unei teme restricționate, accesați tema din secțiunea sau din secțiunile în care a fost repartizată și efectuați modificările necesare direct din secțiuni. Modificările nu pot fi efectuate din cursul principal.

Înscrierea studenților

 

Cursul principal nu permite studenților să se înscrie. Înscrierea studenților este gestionată în mod individual, în fiecare secțiune – studenții pot fi înscriși în mai multe secțiuni ale aceluiași curs principal și vor vizualiza fiecare secțiune ca pe un curs separat.

 

Înscrierea studenților în secțiuni poate fi gestionată în același mod ca înscrierea la cursurile standard. Utilizatorilor studenți li se poate furniza ID-ul secțiunii și parola de înregistrare la secțiune sau aceștia pot fi înscriși manual de către profesor. Furnizarea ID-ului secțiunii și a parolei de înregistrare la secțiune poate economisi timp pentru profesor. Studenții care se înscriu la secțiunea unui curs din Turnitin utilizează pașii standard de înscriere, pași care pot fi găsiți în Manualul utilizatorului student sau în Ghidul rapid de inițiere al studentului.

 

De asemenea, studenții pot fi adăugați la secțiunea unui curs de către PA sau de către profesorul cursului principal. Studenții pot fi adăugați unul câte unul sau cu ajutorul unei liste. Instrucțiunile pentru adăugarea studenților în mod individual sau pentru crearea unei liste a studenților în vederea încărcării pot fi găsite în Capitolul 1: Pregătirea din acest manual pentru Înscrierea studenților.

 

De asemenea, profesorul cursului principal poate adăuga studenți la secțiuni utilizând interfața Pagina studentului cursului principal. Profesorul cursului principal poate să încarce studenți în mod individual sau să adauge o listă de studenți unei anumite secțiuni a cursului principal.

Pentru a adăuga studenți dintr-un curs principal

 

1. Dați clic pe numele cursului principal pentru a adăuga studenți în acesta

 

 

2. Dați clic pe fila Studenți din pagina de pornire a cursului principal

 

 

3. Dați clic pe butonul Adăugați student sau pe butonul Încărcați lista studenților, după cum este necesar, în funcție de metoda pe care profesorul dorește să o utilizeze

 

 

4. Continuați cu procesul standard de adăugare a studenților descris în Capitolul 1, secțiunea Înscrierea studenților, din acest manual

 

Lista de studenți sau studentul vor fi adăugați listei cursului principal și listei studenților secțiunii cursului. Studenții noi vor primi un e-mail de notificare de bun venit pentru utilizatori noi. Studenții care au un profil existent vor primi un e-mail de notificare care îi va informa că un nou curs a fost adăugat pe pagina de pornire a utilizatorului student.

 

Calendar

 

Calendarul cursului principal funcționează similar cu cel al cursului. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea referitoare la calendarul cursului din acest manual.

 

Anunțurile, observațiile și sărbătorile adăugate în calendarul principal vor apărea în calendarele tuturor secțiunilor cursului principal.

 

Pentru a vizualiza pagina calendarului cursului principal, dați clic pe fila calendar din bara de navigare a cursului.

 

Preferințe

 

Pagina de preferințe a cursului principal permite profesorului cursului principal să determine ce produse Turnitin sau funcții sunt disponibile în secțiunile cursurilor și să configureze drepturile atribuite AP-ului pentru toate secțiunile cursului principal.

 

Pentru a accesa pagina de preferințe a cursului principal, dați clic pe fila preferințe din pagina de pornire a cursului principal.

 

 

În plus față de opțiunile privind preferințele unui curs standard, profesorul cursului principal poate opta pentru:

 

 • restricționarea informațiilor despre temele din secțiuni

 • restricționarea datelor despre temele din secțiuni

 • permiterea sau interzicerea posibilității ca AP-ul secțiunii să creeze sau să șteargă teme

 • restricționarea setărilor pentru secțiuni

 

 

Aceste setări permit profesorului cursului principal să activeze sau să dezactiveze anumite drepturi ale utilizatorilor AP în secțiunile cursului principal. Acest lucru poate fi utilizat pentru a împiedica modificarea setărilor necesare ale temelor. Dați clic pe butonul Depuneți pentru a salva toate modificările privind preferințele cursului.

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)