How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Română > Studenți > Originality Check > Deschiderea Raportului de similitudine

Deschiderea Raportului de similitudine

 

Lucrările depuse în Turnitin pot fi comparate cu miliarde de documente de pe internet, date arhivate de pe internet care nu mai sunt disponibile live, un depozit local de lucrări depuse anterior și un depozit cu abonamente la periodice, jurnale și publicații. Comparația se poate face cu oricare dintre aceste depozite sau cu toate, după cum este configurată pentru o anumită temă, de către profesorul cursului.

 

Documentul comparației este numit un Raport de similitudine. Acest document detaliază similitudinile sau textele similare dintr-o depunere efectuată în Turnitin și documentele cu care se compară aceasta. Acest document este afișat în vizualizarea profesorului din căsuța de teme a cursului.

 

Utilizatorii studenți pot vizualiza Rapoartele de similitudine pentru propriile depuneri din Turnitin, sau nu, după cum consideră profesorul. Aceasta este o preferință care este selectată pentru fiecare temă și poate fi actualizată oricând de către profesor. Numai profesorul poate modifica această setare.

 

Observație: Dacă în coloana Similitudine a temei apare Indisponibil , atunci Rapoartele de similitudine nu sunt disponibile pentru utilizatorii studenți în tema respectivă. Studenții care doresc să vizualizeze sau să primească o copie a Raportului de similitudine pentru depunerile efectuate, trebuie să contacteze profesorul. Accesul la această informație este la latitudinea profesorului și a instituției.

 

Rapoarte de similitudine

 

Raportul de similitudine conține un rezumat al similitudinilor sau al zonelor de text cu similitudine mare găsite într-o lucrare depusă. Atunci când un Raport de similitudine este disponibil pentru vizualizare, va fi afișată o pictogramă în coloana Similitudine din pagina corespunzătoare portofoliului cursului studentului. În cazul rapoartelor de similitudine a căror generare nu a fost finalizată, în coloana Similitudine din pagina cu portofoliul cursului studentului va apărea textul „se procesează”.

 

Observație: Este posibil ca lucrările suprascrise sau redepuse să nu genereze un nou Raport de similitudine timp de 24 de ore. Întârzierea este automată și permite generarea corectă a redepunerilor, fără similitudini cu schița anterioară.

 

Pictograma Raportului de similitudine indică un procent și o culoare corespunzătoare poziției procentului respectiv într-un indice de similitudini. Acest procent reprezintă Indicele de similitudine.

 

Cu cât procentul este mai mare, cu atât mai mare este cantitatea de text din lucrarea depusă care prezintă similitudini cu informațiile din depozitele Turnitin. Procentul este cuprins între 0% și 100%. Procentul este generat de cantitatea de text similar sau cu similitudini comparată cu numărul total de cuvinte din lucrarea depusă.

 

Lucrarea afișată în Raportul de similitudine este formatată complet și conține toate imaginile și diagramele incluse în documentul original.

Interpretarea Raportului de similitudine

 

Turnitin nu verifică dacă o parte a unei lucrări este plagiată sau nu. În schimb, vă vom compara lucrarea cu baza noastră de date și dacă există cazuri în care lucrarea este similară sau prezintă similitudini cu una dintre sursele noastre, vom semnaliza acest lucru profesorului, în vederea examinării. Baza noastră de date include miliarde de pagini web: conținut activ sau arhivat de pe internet, un depozit de lucrări depuse în trecut de către studenții din Turnitin și o colecție de documente care constă în mii de periodice, jurnale și publicații.

 

Este absolut normal ca o temă să fie similară cu unele teme din baza noastră de date. Dacă ați utilizat corect citate și referințe, vor exista cazuri în care vom găsi similitudini. Indicele punctajului de similitudine (SSI) nu face decât să avertizeze profesorul în legătură cu zonele problematice din lucrare; profesorul va utiliza acest lucru ca pe un instrument dintr-un proces mai amplu, cu scopul de a determina dacă similitudinea a fost sau nu acceptabilă.

Exemple de Indici de similitudine

Edit section

De exemplu, este posibil ca dumneavoastră să fi depus anterior o lucrare în Turnitin. Dacă v-ați trecut numele în acea depunere, este posibil ca acesta să fie evidențiat în Raportul de similitudine, dacă profesorul a optat să nu excludă similitudinile mici.

 

Un alt exemplu: un student copiază și lipește o bucată de text în lucrare, ca urmare a lipsei de cunoștințe despre subiectul lucrării. Indicele acestuia de similitudine va fi de 10%.

 

Se poate face comparația cu un alt student, care are cunoștințe solide despre subiect și știe cum să colecteze informații din diverse surse, pentru a le cita și a face referințe la acestea. Indicele acestuia de similitudine va fi de 12%.

 

Ambii studenți vor apărea cu similitudini în baza noastră de date. Cu toate acestea, unul dintre studenți a copiat direct dintr-un site web, în timp ce studentul celălalt a adăugat corect sursele citate.

 

Turnitin ajută profesorul oferindu-i instrumentele necesare diferențierii similitudinilor. De asemenea, vă ajută și pe dumneavoastră ca student, pentru că știți că lucrarea va fi analizată conform unor criterii corecte. Pentru informații suplimentare privind modul de citare a surselor utilizate accesați: http://www.plagiarism.org/citing-sources/cite-sources

Indice de similitudine

 

Culoarea pictogramei Raportului de similitudine este corelată cu cele cinci niveluri ale Indicelui de similitudine. Aceste niveluri depind de cantitatea de text cu similitudini găsit prin compararea cu depozitele. Posibilele intervale de procente ale Indicelui de similitudine sunt corelate cu următoarele culori:

 

  • albastru(nu există cuvinte cu similitudini)

  • verde (un cuvânt cu similitudini – Indice de similaritate de 24%)

  • galben (Indice de similitudine de 25%-49%)

  • portocaliu (Indice de similitudine de 50%-74%)

  • roșu (Indice de similitudine de 75%-100%)

 

Indicele general de similitudine și scara de culoare corespunzătoare pictogramelor vă oferă o indicație de bază privind cantitatea de informație conținută într-o anumită depunere, care are similitudini cu alte surse din depozitele Turnitin. Acest număr reprezintă cantitatea brută de similitudini cu depozitele selectate, pentru tema în care a fost depusă lucrarea. Zonele citatelor sau bibliografiei nu sunt excluse automat. Decizia de a exclude definitiv sau a nu lua în considerare similitudinile cu aceste tipuri de text este luată exclusiv de către profesorul cursului.

 

Avertisment: Acești indici nu reflectă nici pe departe evaluarea Turnitin în ceea ce privește plagierea unei lucrări sau utilizarea necorespunzătoare a unui material. Raportul de similitudine oferă profesorilor un instrument pentru a localiza cu ușurință similitudinile sau textul similar din lucrarea depusă. Responsabilitatea pentru stabilirea corespunzătoare a citatelor și plagiatelor revine exclusiv profesorului și instituției la care a fost depusă lucrarea. Întrebările privind definiția plagiatului, utilizată la instituția dumneavoastră, trebuie adresate profesorului cursului sau unui membru corespunzător al personalului instituției.

Deschiderea Raportului de similitudine

 

Rapoartele de similitudine sunt completate de regulă în 10-15 minute de la depunere. Timpul de generare a raportului poate varia, în funcție de utilizarea mai intensă în anumite perioade ale anului universitar sau din cauza depunerilor foarte mari.

 

Dacă profesorul a setat preferința de vizualizare a Raportului de similitudine pentru a permite studenților să acceseze rapoartele, va apărea icoana Raport de similitudine. Aceasta permite utilizatorilor să deschidă raportul.

 

 

Sursele depozitelor

 

Pentru generarea similitudinilor, Turnitin utilizează mai multe tipuri de depozite.

Rapoarte. În prezent, există trei tipuri de depozite:

 

  • depozite internet – miliarde de pagini web, active și arhivate din internet. Sursele din internet indică o dată de descărcare în Raportul de similitudine Turnitin, dacă similitudinea nu este găsită în cele mai recente descărcări ale conținutului din acest site.

  • periodice – un depozit actualizat frecvent, de conținut din jurnale, periodice și publicații profesionale

  • depozitul de lucrări ale studenților – un depozit de lucrări depuse anterior de utilizatorii Turnitin

  • depozitul de lucrări ale instituției – o colecție de lucrări depuse în depozitul instituției

 

Observație: Dacă zona unui text depus are similitudini cu o sursă din depozitul de lucrări ale studentului din Turnitin, aceasta va fi afișată ca lucrările studentului. Comparația directă cu sursa nu este disponibilă studenților pentru similitudini cu asemenea lucrări.


 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)