How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Suomi > Ylläpitäjät > Käyttäjätilin tilastotiedot

Käyttäjätilin tilastotiedot

Käyttäjätilin tilastotiedoissa näkyy ylätason yleiskuva käyttäjätilisi käyttö- ja yhtäläisyystilastoista. Voit nähdä muiden tilastollisten yhteenvetojen ohella esimerkiksi luokat, joiden palautusmäärät ovat suurimmat tietyllä jaksolla, sekä luokat, joissa on eniten palautetta saaneita palautuksia.

Aikavälin asettaminen

 

Aikaväliä asettaessasi voit valita jonkin ennalta määritetyistä vaihtoehdoista tai valita haluamasi aikavälin itse.

 

1. Napsauta ylläpitäjän kotisivulla sen käyttäjätilin Tilastot-nappia, jota haluat tarkastella.

 

 

2. Valitse Käyttäjätilin tilastotiedot -sivulla näkyvä aikaväli.

 

3. Valitse aikaväli, jonka tilastot haluat nähdä.

   

3a. Jos haluat määrittää aikavälin itse, valitse alkamis- ja päättymispäivämäärä kalenterista.

 

3b. Jos haluat valita ennalta määritetyn aikavälin, valitse haluamasi aikaväli kalenterin oikealla puolella olevista vaihtoehdoista.

 

 

 

4. Valitsemalla vaihtoehdon Käytä voit asettaa päivämäärät, joiden tilastot haluat nähdä.

Koko raportin tarkastelu

 

Voit ladata tilastoraportin kokonaisuudessaan valitsemalla Lataa palvelimelta koko raportti -painikkeen.

 

1. Valitse Lataa palvelimelta koko raportti -painike.

 

Voit valita, miten raportin tiedot järjestetään. Jokainen vaihtoehto tarjoaa tietoja eri Turnitin-näkökulmasta, ja ne lajitellaan kuukauden mukaan. Voit järjestää tiedot näytettäväksi seuraavien luokkien mukaan:    

 

Käyttäjätili - Tarkastelemasi käyttäjätili    

Luokka - Jokainen aktiivinen luokka määritetyllä aikavälillä    

Ohjaaja - Jokainen ohjaaja, joka on yhdistetty käyttäjätiliisi    

Integrointi - Käyttäjätilisi jokainen aktiivinen integraatiotyyppi

 

 

2. Raportin (.csv-tiedosto) latautuminen käynnistyy. Voit avata raportin haluamassasi laskentataulukkosovelluksessa.

Palautustilastot

 

 

Palautustilastot-lohkossa näkyy viisi käyttäjätiliisi kuuluvaa luokkaa, joissa on eniten palautuksia.

Korkean yhtäläisyyden raportit

Yhtäläisyystilastot-lohkossa näkyvässä viidessä luokassa on suurin osuus palautuksia, joiden saama yhtäläisyysindeksi on suurempi kuin tai yhtä suuri kuin korkean yhtäläisyyden raja-arvo.

 

Jos asetat korkean yhtäläisyyden raja-arvoksi esimerkiksi 20 %, taulukossa näkyy ne viisi luokkaa, joiden töistä suurimman osan yhtäläisyysindeksi on yhtä suuri kuin tai suurempi kuin kyseinen prosenttiluku. Jos Englannin klell on neljä työtä, joiden yhtäläisyydet ovat 21 %, 23 % ja 25 %, se näkyy taulukossa korkeammalla kuin ”Historia” -luokka, jonka kolmen työn yhtäläisyydet ovat 95 %, 82 % ja 99 %.

Palautetta saaneiden palautusten tilastot

 

 

Palautetta saaneet palautukset -lohkossa näkyy viisi luokkaa, jotka ovat antaneet palautetta suurimmalle määrälle palautuksia valitulla aikavälillä.

Käyttäjätilin tilastotietojen käsitteiden määritelmät

 

Kaikki tilastot koskevat ennen tilastoraportin lataamista määritetyn aikavälin aikana aktiivisena olleita luokkia.

 

Käyttäjätilin tilastotietojen raportti kattaa aktiiviset luokat alkaen päivämäärästä ennen määritettyä aikaväliä tai sen aikana ja päättyen päivämäärään määritetyn aikavälin aikana tai sen jälkeen.

Raportin määritelmät kokonaisuudessaan

 

Isäntäkäyttäjätili: Useiden alikäyttäjätilien lähdetili. Jos isäntäkäyttäjätilillä ei ole alikäyttäjätilejä, raportin sarakkeilla Master Account (isäntäkäyttäjätili) ja Käyttäjätili on sama nimi ja tunnus. Koska isäntäkäyttäjätilillä ei ole pääkäyttäjätiliä, sarake Parent Account (pääkäyttäjätili) jää tyhjäksi.

 

Pääkäyttäjätili: Usean oppilaitoksen käyttäjätilin tai osastokohtaisen tilin kattotili. Ohjaajat eivät voi liittyä tähän tiliin suoraan, vaan heidät on lisättävä oppilaitoksen käyttäjätiliin tai osastokohtaiseen tiliin. Sarake Parent Account (pääkäyttäjätili) jää tyhjäksi, jos tili on isäntäkäyttäjätili.

Käyttäjätili: Yksilöllinen Turnitin-käyttäjätili, johon ohjaajat voivat liittyä ja jonka kautta he voivat käyttää Turnitin-tuotteita. Käyttäjätili voi olla alikäyttäjätili tai master account (isäntäkäyttäjätili).

 

Kuukausi: Kukin määritettyyn aikaväliin kuuluva kuukausi esitetään raportissa erillisellä rivillä. Jos esimerkiksi määrität aikaväliksi 14.1.–19.3., raportti käsittää kolme tilastoriviä. Ensimmäisellä rivillä esitetään tammikuun 18 päivän tiedot, toisella rivillä koko helmikuun tiedot ja kolmannella rivillä maaliskuun 19 päivän tiedot.

 

Aktiiviset luokat: Niiden luokkien määrä, joilla on ollut mitä tahansa toimintaa (palautuksia, arviointeja, tehtävien luomista, opiskelijoiden lisäämistä jne.) määritetyn aikavälin aikana.

 

Aktiiviset ohjaajat: Aktiivisiin luokkiin liittyvien yksittäisten ohjaajien lukumäärä.

 

Palautukset: Aktiivisiin luokkiin tehtyjen palautusten lukumäärä.

 

Yhtäläisyysraportit: Aktiivisia luokkia varten luotujen ja uudelleenluotujen yhtäläisyysraporttien lukumäärä. Ne jaotellaan yhtäläisyyden vakioalueiden mukaan: sininen alue (0 %), vihreä alue (1–24 %), keltainen alue (25–49 %), oranssi alue (50–74 %) ja punainen alue (75–100 %).

Palautetta saaneet palautukset: Niiden palautusten lukumäärä, joista ohjaaja on antanut jotakin palautetta (QuickMarks, puhekuplakommentteja, äänikommentteja, yliviivauksia jne.).

 

Arvostelumatriisin avulla arvioidut palautukset: Niiden palautusten lukumäärä, joissa on käytetty arvostelumatriisia opiskelijan työn arvosanan laskemiseen.

 

Palautteet yhteensä (kommentit ja arvioinnit): Kaikkien käyttäjätilin puitteissa annettujen palautteiden yhteismäärä. Kommentteja ja arviointeja ovat esimerkiksi: kirjalliset yhteenvetokommentit, äänikommentit, QuickMarks, puhekuplakommentit, rivikommentit, ETS e-rater -kommentit, yliviivaukset ja arvostelukaavioarvosanat.

 

Luodut vertaiskatselmoinnit: Opiskelijoiden ja ohjaajien tekemien vertaiskatselmointien lukumäärä.

Tilastojen yleiskatsauksen määritelmät

 

Eniten korkean yhtäläisyyden raportteja: Luettelo (enintään) viidestä aktiivisesta luokasta, joilla on esiintynyt eniten korkean yhtäläisyyden raportteja, joissa yhtäläisyys on vähintään korkean yhtäläisyyden kynnyksen tasolla. Tässä lukumäärässä otetaan huomioon kaikki toimet, jotka käynnistävät raportin luonnin ja uudelleenluonnin, kuten asiakirjan katselussa tehdyt poissulkemiset ja opiskelijoiden tekemät uudelleenpalautukset.

 

Eniten palautuksia: Luettelo (enintään) viidestä luokasta, joilla on esiintynyt eniten palautuksia.


Eniten palautetta saaneita palautuksia: Luettelo (enintään) viidestä ohjaajalta eniten palautteita (QuickMarks, puhekuplakommentteja, äänikommentteja, yliviivauksia jne.) saaneista palautuksista.

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)