How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Svenska > Administratörer > Kontostatistik

Kontostatistik

Kontostatistik visar en detaljerad översikt över användning och likhetsstatistik för ditt konto. Bland andra statistiska sammanställningar kan du till exempel se klasserna med det högsta antalet inlämningar under en viss period och de klasser som har haft flest inlämningar med feedback.

Ställa in datumintervall

 

När du väljer ett datumintervall har du möjlighet att välja mellan ett antal fördefinierade alternativ eller att ställa in dina egna.

 

1. Från administratörshemsidan klickar du på statistikknappen för det konto som du vill visa

 

 

2. Välj det datumintervall som visas på sidan för kontostatistik

 

 

3. Välj det datumintervall som du vill se statistik för

 

3a. Om du vill välja ett eget datumintervall använder du kalendern för att välja start- och slutdatum.

 

3b. Om du vill välja ett fördefinierat datumintervall väljer du ett önskat intervall från alternativen till höger om kalendern.

 

 

 

4. Markera Tillämpa för att ställa in de datum som du vill se statistik för.

Visa fullständig rapport

 

Du kan ladda ner en kopia av den fullständiga statistikrapporten genom att välja knappen Ladda ner fullständig rapport.

 

1. Välj knappen Ladda ner fullständig rapport

 

Du kan välja hur data från rapporten ska organiseras. Varje alternativ ger dig information om en annan aspekt på Turnitin och sorteras efter månad. Du kan organisera de data som visas efter:    

 

Konto – Det konto som du visar    

Klass – Varje aktiv klass under den specificerade perioden    

Instruktör – Alla instruktörer som är anknutna till ditt konto    

Integrering - Alla integreringstyper som du har aktiva på ditt konto

 

 

2. Rapporten börjar laddas ner i .csv-format. Du kan öppna rapporten i ett kalkylprogram som du själv väljer.

Inlämningsstatistik

 

 

I avsnittet Inlämningsstatistik visas de fem klasser som tillhör ditt konto som har flest inlämningar.

Hög likhetsrapporter

 

 

Avsnittet Likhetsstatistik visar de fem klasser som hade den största andelen inlämningar med ett likhetsindex större eller lika med tröskelvärdet för hög likhet.

 

Om du till exempel ställer in tröskelvärdet för hög likhet på 20 % kommer tabellen att visa de fem klasser som har det största antalet uppsatser med ett likhetsindex större eller lika med denna procentsats. Om klassen ”mediastudier” har fyra uppsatser som matchar 21 %, 23 % respektive 25 % skulle detta ligga högre i tabellen än klassen ”engelsk litteratur” hade tre uppsatser som matchade 95 %, 82 % respektive 99 %.

Statistik över inlämningar med feedback

 

 

Avsnittet Inlämningar med feedback visar de fem klasser som har fått feedback på flest inlämningar under det valda datumintervallet.

Kontostatistik Terminologidefinitioner

 

All statistik speglar de aktiva klasserna inom datumintervallet som anges innan statistikrapporten laddas ned.

 

Rapporten för kontostatistik omfattar aktiva klasser med ett startdatum före ellerunder det specificerade datumintervallet och ett slutdatum under eller efter det specificerade datumintervallet.

Kompletta rapportdefinitioner

 

Huvudkonto: Källkontot för flera underkonton. Ifall det inte finns några underkonton under huvudkontot, kommer rapportens kolumner för Master Account (huvudkonto) och Konto innehålla samma namn och ID. Eftersom huvudkontot inte har något moderkonto, kommer kolumnen för Parent Account (Moderkontot) förbli tom.

 

Moderkontot: Paraplykontot för ett flertal institutions- eller avdelningskonton. Instruktörer kan ej bli delaktiga i det här kontot direkt, utan måste läggas till till ett institutions- eller avdelningskonto. Kolumnen för Parent Account (Moderkontot) kommer förbli tom, ifall kontot är ett huvudkonto.

Konto: Det separata Turnitin-kontot som instruktörer kan bli medlemmar i för att få åtkomst till Turnitin-produkter. Ett konto kan vara antingen ett underkonto eller ett huvudkonto.

 

Månad: Varje månad inom ditt datumintervall kommer synas som en separat rad i rapporten. Ifall du till exempel specificerar 14:e januari till den 19:e mars som ditt datumintervall, kommer rapporten innehålla tre rader med statistik. Den första raden kommer visa statistik som börjar 18 dagar in i januari, den andra raden kommer visa statistik för hela februari och den tredje raden kommer visa statistik för 19 dagar i mars.

 

Aktiva klasser: Antal klasser som har haft någon aktivitet (inlämningar, markeringar, uppgifter, skapande, nya studenter, etc.) inom det specificerade datumintervallet.

 

Aktiva instruktörer: Antalet unika instruktörer associerade med aktiva klasser.

 

Inlämningar: Antalet inlämningar gjorda för aktiva klasser.

 

Likhetsrapporter: Antalet likhetsrapporter skapade och återskapade för aktiva klasser. Det här delas in med likhetspoängens standardintervall: blått intervall (0%), grönt intervall (1-24%), gult intervall (25-49%), orange intervall (50-74%) och rött intervall (75-100%).

Inlämningar med feedback: Antalet inlämningar som har fått någon form av feedback från en instruktör (QuickMarks, bubbelkommentarer, röstkommentarer, genomstrykningsmarkeringar, etc.).

 

Inlämningar poängsatta med en bedömningsmatris: Antal inlämningar där en bedömningsmatris har använts för att beräkna betyget för en students uppsats.

 

Total feedback (kommentarer och markeringar): En sammanslagning av alla former av feedback som lämnats inom kontot. Kommentarer och markeringar innefattar följande: summerande textkommentarer, röstkommentarer, QuickMarks, bubbelkommentarer, infogade textkommentarer, ETS e-rater kommentarer, genomstrykningskommentarer och markeringar i betygsformulär.

 

Skapade Studentrecensioner: Antal studentrecensioner genomförda av både studenter och instruktörer.

Definitioner för statistiköversikt

 

Flest rapporter med hög likhet: En lista med topp-5 (eller färre) aktiva klasser som har likhetsrapporter med den högsta poängen, som har samma värde eller är högre än tröskelvärdet för hög likhet. Den här räknaren visar all aktivitet som triggar skapande och återskapande av rapporter inklusive undantag gjorda i dokumentöversikten och återinlämningar från studenter.

 

Flest inlämningar: En lista över topp-5 (eller färre) aktiva klasser med flest inlämningar.


Flest inlämningar med feedback: En lista över topp-5 (eller färre) inlämningar som har fått någon form av feedback från en instruktör (QuickMarks, bubbelkommentarer, röstkommentarer, genomstrykningsmarkeringar, etc.).

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)