How can we help?

undraw_new_message_2gfk.png
We’re moving our guides on 9th March 2019. See a preview of their new home at help.turnitin.com.
Home > User Guides > Translated Guides > Svenska > Studenter > Lämna in en Uppsats som Student

Lämna in en Uppsats som Student

För att lämna in en uppsats till en Turnitin-uppgift, måste du först logga in och ladda upp en fil till en existerande uppgift. Uppgifter på Turnitin kan inte acceptera studentinlämningar förrän uppgiftens startdatum och tid har passerat. Uppgifterna kan även avvisa inlämningar som lämnas in efter den förfallodag och tid som angetts av instruktören.

 

För att se klassens uppgifter, klicka på det klassnamn som du vill visa uppgifter för. Detta kommer att öppna upp klassens portfolio-sida. Instruktörens uppgifter, som studenterna ska lämna in till, listas på denna sida.

 

Alla uppgifter som din instruktör har skapat kommer att listas med startdatum och en förfallodag. Dessa datum visas till höger om uppgiftens namn. Klicka på ”Visa detaljer”-länken för att se uppgiftsinformationen. För att lämna in en uppsats till en uppgift, klicka på ”Skicka”-knappen.

 

”Lämna in uppsats”-skärmen kommer att öppnas. Som student har du två alternativ för uppsatsinlämning: enskild filuppladdning eller klippa & klistra in. Enskild filuppladdning är standardalternativet. För närvarande accepterar Turnitin dokumentfiler av följande typer: MS Word, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, samt oformaterad text. Filstorleksbegränsning: 40 MB, med undantag för filer med oformaterad text, då filstorleksbegränsningen ligger på 2 MB. Om du använder ett ordbehandlingsprogram som inte listas ovan, använd klippa och klistra-metoden för att lämna in din uppsats.

Lämna in en uppsats genom enskild filuppladdning

 

 1. Efter att du loggat in på Turnitin, börja med att klicka på det klassnamn som du önskar lämna in till
 2. Klicka på ”Skicka”-knappen till höger om uppgiftsnamnet
 3. Välj ”Enskild filuppladdning” från ”Välj en metod för uppsatsinlämning”-rullgardinsmenyn
 4. Klicka på ”Bläddra”-knappen och välj den fil som du vill ladda upp. Fyll i inlämningstitelfältet med uppsatsens namn
 5. Klicka på ”Uppladdning” för att ladda upp filen. Ett statusfält kommer att synas som visar uppladdningens framsteg
 6. Granska förhandsvisningspanelen. Det är ”Endast text”-versionen av uppsatsen som laddas upp. Bekräfta att det är rätt version av filen som du vill skicka
 7. Klicka på ”Skicka” längst ner på sidan

 

Varning: Detta steg måste fyllas i, annars är inte inlämningen slutförd. Uppsatsen kommer inte att vara tillgänglig för varken studenten eller instruktören.

 

Efter att inlämnandet har slutförts i steg 7 kommer ett digitalt kvitto att visas på skärmen. En kopia skickas även till den e-postadress som är kopplad till ditt konto. Spara kvittot och det uppsats-ID som denna innehåller, eftersom detta är bevis på en slutförd inlämning.

 

Det digitala kvittot innehåller ett unikt uppsats-ID nummer, namnet på den användarprofil som lämnar in, uppsatstiteln som angetts av inlämnaren, uppgiftstiteln, samt e-postadress för den användare som lämnar in. 

 

Observera: Om "lägg till": rullgardinsmenyn visas inom ”Skicka uppsats”-skärmen, välj om du vill spara dina uppsatser i standardarkivet för uppsatser eller i institutionens uppsatsarkiv.

Lämna in en uppsats genom att kopiera och klistra in

 

 1. Efter att du loggat in på Turnitin, börja med att klicka på det klassnamn som du önskar lämna in till
 2. Klicka på ”Skicka”-knappen till höger om uppgiftsnamnet
 3. Välj klippa och klistra från ”Välj en metod för uppsatsinlämning”- rullgardinsmeny
 4. Fyll i inlämningstitel-fältet och kopiera texten från uppsatsen. Klistra in den i textrutan som heter ”Klippa och klistra in din uppsats”. Skriv inte in en hel uppsats manuellt i ”Kopiera/klistra in”-fältet. Detta kan orsaka att användarens inloggning upphör, och all angiven data går förlorad 
   

  Tips: För att klippa och klistra in text, markera texten i uppsatsen från ett ordbehandlingsprogram eller textredigeringsprogram och välj ”Kopiera” från redigeringsmenyn. För att överföra texten till din webbläsare, placera muspekaren i textrutan för inlämningssidan, och välj ”Klistra in” från webbläsarens redigeringsmeny.
   

 5. Klicka på ”Skicka” för att slutföra klippa och klistra-inlämnandet av den inklistrade texten i innehållsrutan 

  Observera: Om "Lägg till" - rullgardinsmenyn visas inom ”Skicka uppsats”-skärmen, välj om du vill spara dina uppsatser i standardarkivet för uppsatser eller i institutionens uppsatsarkiv.

 

Efter att inlämnandet har slutförts i steg 5 kommer ett digitalt kvitto att visas på skärmen. En kopia skickas även till den e-postadress som är kopplad till ditt konto. Spara kvittot och det uppsats-ID som denna innehåller, eftersom detta är bevis på en slutförd inlämning.

 

Det digitala kvittot innehåller ett unikt uppsats-ID nummer, namnet på den användarprofil som lämnar in, uppsatstiteln som angetts av inlämnaren, uppgiftstiteln, samt e-postadress för den användare som lämnar in.

Last modified

Tags

Classifications

(not set)