How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Türkçe > Öğretmenler > Turnitin Feedback Studio Öğretmenler > İstatistikler

İstatistikler

İstatistikler

 

Eğitmen tarafından oluşturulan her sınıf veya bölüm kendi istatistik sayfasına sahiptir. İstatistik sayfasından eğitmen sınıf için ayrıntılı kullanım istatistiklerini görüntüleyebilir.

 

Sınıf istatistik sayfasına erişmek için eğitmen ana sayfasında sınıfın sağ tarafından istatistik simgesine tıklayın. Bu simge istatistik sütununun altında listelenir. Sınıf için istatistik sayfası açılacaktır.

 

İstatistiklere Genel Bakış

 

İstatistik sayfası sınıf hakkındaki bilgileri bir tabloda listeleyecektir. İstatistikler için varsayılan görünüm sınıfın oluşturulma tarihinden itibaren kümülatif istatistikleri gösterecektir.

 

 

İstatistik sayfası sınıfın veya bölümün ömrü veya maksimum aralığı veya yalnızca seçilen bir tarih aralığı için bilgileri görüntüleme seçeneklerine sahiptir.

 

Yalnızca belirli bir tarih aralığı için istatistikleri görüntülemek için istatistik sayfasında Göster: açılır menüsünü kullanın ve belirli bir tarih aralığı için istatistikleri seçin. Sınıf için kullanılabilir tarih aralıkları görüntülenecektir. İstenen tarihleri seçin ve istatistik sayfasını yalnızca bu tarihleri yansıtacak şekilde güncellemek için tarih aralığını gönder düğmesine tıklayın.

 

 

Sütunlar aşağıdaki bilgileri gösterir:

  • Adı - sınıf, bölüm veya ödev adı
  • Giriş/Kayıt anahtarı - sınıf TA giriş veya öğrenci kayıt şifresi
  • Numara - sınıf, bölüm veya ödev numarası
  • Öğrenciler - sınıfa kayıtlı öğrencilerin sayısı
  • Gönderiler- sınıftaki tüm ödevlere gönderilen toplam dosya sayısı
  • Orijinallik Raporları - gönderi yüzde aralıkları (%75-100, %50-74, %25-49, %0-24 veya eşleşme yok) için üretilen toplam Orijinallik Raporu sayısı - toplam benzerlik dizini belirtilen yüzde aralığı içinde olan Orijinallik Raporu sayısı
  • Meslektaş incelemeleri - yazılan öğrenci meslektaş incelemeleri sayısı
  • Grademark - GradeMark ile işaretlenmiş yazılı ödev sayısı
  • Not verilmiş yazılı ödevler - sayısal bir not verilen yazılı ödev sayısı
  • Tartışma yanıtları - tartışma panosu konularında gönderilen yanıt sayısı

Silinmiş Ödevler ve Kaldırılmış Öğrenciler

 

Varsayılan olarak istatistik sayfası silinmiş ödevleri veya kaldırılmış öğrencileri görüntülemez. Örneğin bir öğrenci bir sınıftan kaldırılmışsa bu öğrenci tarafından yapılmış gönderiler istatistiklere dahil edilmeyecektir. Eğitmen bu bilgileri yeniden dahil ederek istatistikleri görüntüleyebilir.

 

Silinmiş ödevleri veya kaldırılmış öğrencileri yeniden dahil etmek için istatistik sayfasında sınıf adının sağında bulunan açılır menüyü kullanarak kaldırılmış ve silinmiş olanları göster seçeneğini seçin.

 

 

 

İstatistikleri Dışa Aktarma

 

Sınıf istatistik sayfasındaki bilgiler Microsoft® Excel elektronik tablo formatında dışa aktarılabilir. Bu formatta indirmek için istatistik sayfasındaki Excel'e dışa aktar düğmesine tıklayın.

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)