How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Türkçe > Öğretmenler > Turnitin Originality Check Öğretmenler > Yazılı Ödev Görüntüleme İstekleri

Yazılı Ödev Görüntüleme İstekleri

Yazılı Ödev Görüntüleme İstekleri

Yüksek Benzerlik Eşleşmesini Nasıl Yönetebilirim?

 

Sınıflarınızdan birine gönderilen bir yazılı ödev başka bir yazılı ödev ile yüksek bir benzerlik yüzdesi gösterirse kurumunuzda ya da başka bir yerde bu yazılı ödevi görüntüleme isteğinde bulunabilirsiniz.

 

Tüm fikri mülkiyet hakları yazılı ödevini gönderen öğrenciye ait olup bu, Turnitin'in yazılı ödevlere anında erişim sunmasını veya doğrudan yazılı ödev alışverişini gerçekleştirmesini önler.

Yazılı Ödev Görüntüleme İstek Sürecine Genel Bakış

 

1. Sahip olan kuruma sizin adınıza bir e-posta gönderilir.

2. Sahip olan kurumdaki bir eğitmen e-posta isteğini alır.

3. Eğitmenin yanıtı istenen orijinal yazılı ödevi size aktarır.

  • Bu noktada, eğitmen ile gerçekleştirdiğiniz iletişim Turnitin'in dışında gerçekleştirilir. Turnitin siz ve eşleşen yazılı ödevin sahibi kurum arasında yalnızca bir kolaylaştırıcı görevi görür.
  • Bir yanıt almazsanız Turnitin yazılı ödev görüntüleme isteğini daha fazla takip edemez.

Yazılı Ödev Gözden Geçirme İsteğinde Bulunma

 

Yazılı ödevin başka bir yazılı ödev ile güçlü bir eşleşmeye sahip olduğu saptandıktan sonra orijinal yazılı ödevi Eşleşmelere Genel Bakış'tan seçerek görüntüleme isteğinde bulunabilirsiniz.

 

1. Ödev Kutusu 'ndan Benzerlik sütunu altındaki benzerlik skoruna tıklayarak başka bir yazılı ödevle yakından eşleşen yazılı ödevi seçin.

 

 

2. Turnitin Feedback Studio'nun ürün araç çubuğundan yazılı ödevin kapsamlı benzerlik skorunu seçin.

 

 

3. Eşleşmelere Genel Bakış yan paneli açılarak tüm yazılı ödev eşleşmelerini listeler. Görüntülemek istediğiniz eşleşmeyi seçin.

 

 

4. Seçtiğiniz eşleşen metnin yanında bir kutu görüntülenecektir.

 

5. Eşleşmenin üst kısmındaki Gönderilen: [Sahip Olan Kurum] bağlantısını seçin.

 

 

6. İlerlemek için yeni açılan pencereden veya sekmeden Bu yazılı ödevi görüntüleme isteği düğmesini seçin. Bu, öğrencinin fikri mülkiyet hakları ve yazılı ödev görüntüleme isteği süreci ile ilgili bilgileri özetler.

 

 

7. İsteğiniz eşleşmenin bulunduğu sınıfın eğitmenine gönderilecektir.

 

Not: Eğitmenleri birbirleriyle yakın ilişki kurmaları konusunda teşvik etsek de Turnitin bunun dışındaki istekleri kolaylaştıramaz.

 

Not: Turnitin yazılı ödev aktarım sürecini mümkün olduğu kadar kolay hale getirmeye çalışsa da aktarım ile ilgili bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Örneğin, alan eğitmen içeriği kısıtlayan bir e-posta istemcisi kullanıyor olabilir veya kazara içeriğin üzerine yazabilir veya içeriği silebilir. Turnitin'in ilk istek yapıldıktan sonra eşleşen yazılı ödev isteğinde herhangi bir rolü yoktur.

Bir 'Yazılı Ödev Görüntüleme İsteği' aldım. Ne yapmalıyım?

 

Turnitin ilk gönderildiği haliyle söz konusu ödevin kısa bir özetini (başlık, gönderi tarihi ve sınıfı başlığı) içeren bir e-postanın gönderildiği başka bir üniversiteden veya kurumdan bir eğitmenin bir yazılı ödev görüntüleme isteğinde bulunmasına olanak tanır. Aynı zamanda e-posta eşleşen yazılı ödev hakkında, e-postaya istekte bulunan eğitmenin adı ve eşleşmenin benzerlik yüzdesi gibi temel bilgileri de içerir.

 

Aldığınız e-postaya sınıfınıza gönderildiği haliyle orijinal yazılı ödevin tam bir düz metin versiyonu da dahildir. Orijinal yazılı ödevi istekte bulunan eğitmen ile paylaşmak için e-postayı yanıtlamanız yeterlidir, böylece doğrudan eğitmene gönderilecektir.

 

Not: Turnitin, eğitmenleri iş birliği yapmaya ve yazılı ödev görüntüleme istekleri üzerinde birlikte çalışmaya teşvik etse de, e-postaya yanıt verme yükümlülüğünüz yoktur.

 

Not: Turnitin yazılı ödev aktarım sürecini mümkün olduğu kadar kolay hale getirmeye çalışsa da aktarım ile ilgili bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Örneğin, alan eğitmen içeriği kısıtlayan bir
e-posta istemcisi kullanıyor olabilir veya kazara içeriğin üzerine yazabilir veya içeriği silebilir. Turnitin'in ilk istek yapıldıktan sonra eşleşen yazılı ödev isteğinde herhangi bir rolü yoktur.

 

Sınıfınızdaki ilk gününüzden yıllar sonra bir yazılı ödev görüntüleme isteği alabilirsiniz.
Bu durumda, e-postayı yanıtlamadan önce kurumunuzun gizlilik politikasına göz atmanızı tavsiye ederiz.

Ödev Kaynağı Yayını

 

İsteğe bağlı bir özellik olarak hesabınızın yöneticisi Ödev Kaynağı Yayını özelliğini etkinleştirmiş olabilir. Bu özellik hesabınızdaki diğer Eğitmenlerin veya kurumunuzun bağlı olduğu merkez bünyesindeki eğitmenlerin yazılı ödev görüntüleme isteği sürecinden geçmeden sınıflarınıza gönderilen yazılı ödevleri görüntülemesine olanak tanır.

 

Eşleşme belge görüntüleyicide seçildikten sonra yeni bir pencere açılacaktır. Orijinal ödevin eğitmeniyle iletişim kurmak zorunda kalmayacaksınız, bunun yerine söz konusu ödevi indirmeniz için size bağlantılar sunulacaktır. Bu, size hem PDF formatında hem de dosyanın ilk gönderildiği formatla aynı formatta gönderilecektir.

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)