How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Türkçe > Yöneticiler > Hesap İstatistikleri

Hesap İstatistikleri

Hesap istatistikleri hesabınız için kullanım ve benzerlik istatistiklerinin üst düzey bir genel görünümünü sunar. Örneğin belirli bir süre içindeki en yüksek gönderi sayısına sahip sınıfları ve diğer istatistik özetleri arasında en fazla geri bildirimli gönderiye sahip sınıfları görebilirsiniz.

Tarih Aralığı Belirleme

 

Bir tarih aralığı seçerken önceden tanımlanmış seçenekler arasından seçim yapabilir veya kendi tarih aralığınızı belirleyebilirsiniz.

 

1. Yönetici Ana Sayfası'ndan görüntülemek istediğiniz hesap için İstatistikler düğmesine tıklayın.

 

 

2. Hesap İstatistikleri sayfasında gösterilen tarih aralığını seçin

 

 

3. İstatistiklerini görmek istediğiniz tarih aralığını seçin.

 

3a. Kendi tarih aralığınızı belirlemek için takvimden başlangıç ve bitiş tarihlerinizi seçin.

 

3b. Önceden tanımlanmış bir tarih aralığı seçmek için takvimin sağ tarafında bulunan seçeneklerden istediğiniz aralığı seçin

 

 

4. İstatistiklerini görüntülemek istediğiniz tarihleri belirlemek için Uygula düğmesine basın

Tam Raporu Görüntüle

 

Tam Raporu İndir düğmesine basarak tam istatistiksel raporun bir kopyasını indirebilirsiniz.

 

1. Tam Raporu İndir düğmesine basın

 

Rapordaki verilerin nasıl düzenleneceğini seçebilirsiniz. Her bir seçenek size farklı bir Turnitin bakış açısından ve aya göre sıralanmış veriler sağlayacaktır. Gösterilecek verileri şu öğelere göre düzenleyebilirsiniz:    

 

Hesap - Görüntülediğiniz hesap    

Sınıf - Belirtilen süre zarfındaki her bir aktif sınıf    

Eğitmen - Hesabınıza bağlı olan her bir eğitmen    

Entegrasyon - Hesabınızda aktif olan her bir entegrasyon türü

 

 

2. Rapor .csv formatında indirilmeye başlanacaktır. Bu dosyayı seçtiğiniz bir elektronik tablo uygulamasında açabilirsiniz.

Gönderi İstatistikleri

 

 

Gönderi İstatistikleri bölümü hesabınıza ait en çok gönderiye sahip beş sınıfı gösterir.

Yüksek Benzerlik Raporları

 

 

Benzerlik İstatistikleri Yüksek Benzerlik Eşiği'ne eşit veya daha yüksek Benzerlik Dizini almış en yüksek gönderi oranına sahip beş sınıfı gösterir.

 

Örneğin Yüksek Benzerlik Eşiği'ni %20 olarak ayarlarsanız tabloda bu yüzdeye eşit veya daha yüksek Benzerlik Dizini'ne sahip en yüksek yazılı ödev sayısına sahip beş sınıf gösterilecektir. Medya Çalışmaları sınıfı %21, %23 ve %25'te eşleşen dört yazılı ödeve sahipse tabloda %95, %82 ve %99'da eşleşen üç yazılı ödeve sahip İngiliz Edebiyatı'ndan daha üst sırada görüntülenecektir.

Geri Bildirimli Gönderiler İstatistikleri

 

Geri Bildirimli Gönderiler bölümü seçilen tarih aralığında en çok gönderi geri bildirimi yapılmış beş sınıfı gösterir.

 

Hesap İstatistikleri Terim Tanımları

 

Tüm istatistikler, istatistik raporu indirilmeden önce belirtilen tarih aralığındaki aktif sınıfları yansıtmaktadır.

Hesap istatistikleri raporu, belirtilen tarih aralığı öncesindeki ya da sırasındaki bir başlangıç tarihine ve belirtilen tarih aralığı sırasındaki veya sonrasındaki bir bitiş tarihine sahip aktif sınırları kapsar.

Tam Rapor Tanımları

 

Ana Hesap: Çeşitli alt hesabın kaynak hesabıdır. Ana hesap altında al hesaplar yoksa raporun Ana Hesap ve Hesap sütunları aynı ad ve numaraya sahip olacaktır. Bir ana hesabın üst hesabı olmadığı için Üst Hesap sütunu boş kalacaktır.

 

Üst Hesap: Birden fazla kurum ya da bölüm hesabını kapsayan şemsiye hesaptır. Eğitmenler bu hesaba doğrudan katılamazlar, ancak kurum ya da bölüm hesabına eklenmeleri gerekir. Üst Hesap sütunu, hesabın bir ana hesap olması durumunda boş bırakılacaktır.

Hesap: Eğitmenlerin katılabilecekleri ve Turnitin ürünlerine erişime sahip oldukları ayrı Turnitin hesabıdır. Hesap, bir alt hesap ya da bir ana hesap olabilir.

 

Ay: Tarih aralığınızdaki her bir ay, raporun ayrı bir satırında görünecektir. Örneğin, tarih aralığınızı 14 Ocak ila 19 Mart arasında bir tarih olarak belirtmeniz durumda rapor, istatistiklerin üç satırını dolduracaktır. İlk satır, Ocak ayının 14 gününün istatistiklerini görüntüleyecek, ikinci satır Şubat ayının tamamının istatistiklerini görüntüleyecek ve üçüncü satır ise Mart ayının 19 gününe ait istatistikleri görüntüleyecektir.

 

Aktif Sınıflar: Belirtilen tarih aralığında herhangi bir etkinliğe (gönderiler, işaretler, ödev oluşturma, yeni öğrenciler vb.) sahip olan sınıfların sayısıdır.

 

Aktif Eğitmenler: Aktif sınıflar ile ilişkili benzersiz eğitmenlerin sayısıdır.

 

Aktif Öğrenciler: Aktif sınırlar ile ilişkili benzersiz öğrencilerin sayısıdır.

 

Gönderiler: Aktif sınıflara yapılan gönderilerin sayısıdır.

 

Benzerlik Raporları: Aktif sınıflar için oluşturulan ve yenilenen Benzerlik Raporlarının sayısıdır. Bu, benzerlik puanı standart aralığı ile bölünür: mavi aralık (%0), yeşil aralık (%1-24), sarı aralık (%25-49), turuncu aralık (%50-74) ve kırmızı aralık (%75-100).

Geri Bildirim Olan Gönderiler: Bir eğitmenden herhangi bir geri bildirim formunda alınan gönderilerin sayısıdır (QuickMarks, baloncuk yorumları, sesli yorumlar, üstü çizili işaretler vb.).

 

Bir Rubrikler Puanlanan Gönderiler: Bir öğrencinin kağıdının derecesini hesaplamak için bir rubriğin kullanıldığı gönderilerin sayısıdır.

 

Toplu Geri Bildirim (Yorumlar ve İşaretler): Hesap içinde bırakılan tüm geri bildirim formlarının sayımıdır. Yorumlar ve işaretler aşağıdakileri içerir: özet metni yorumları, sesli yorumlar, QuickMarks, baloncuk yorumları, satır içi metin yorumları, ETS e-değerlendirici yorumları, üstü çizili işaretler ve derecelendirme formu işaretleri.

 

Oluşturulan Emsal Değerlendirmeler: Hem öğrenciler hem de eğitmenler tarafından doldurulan emsal değerlendirmelerin sayısıdır.

İstatistiklere Genel Bakış Tanımları

 

Çoğu Yüksek Benzerlik Raporu: Yüksek benzerlik eşiğine eşit ya da bundan yüksek olan çoğu yüksek puanlı Benzerlik Raporu'na sahip ilk beş (ya da daha az) aktif sınıfın listesidir. Bu sayım, belge görüntüleyicisinde ve öğrenci yeniden gönderimlerinde yapılan ayırmalar dahil rapor oluşturma ve yenilemesini tetikleyen tüm etkinlikleri yansıtır.

 

Çoğu Gönderi: Çoğu gönderiye sahip ilk beş (ya da daha az) aktif sınıfın listesidir.

 

Çoğu Geri Bildirimli Gönderi: Bir eğitmenden herhangi bir formda geri bildirim almış olanilk beş (ya da daha azı) gönderinin listesidir (QuickMarks, baloncuk yorumları, sesli yorumlar, üstü çizili işaretler vb.).

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)