How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Tiếng Việt > Học sinh > Turnitin Feedback Studio > Điều hướng

Điều hướng

 

Thanh Hình thu nhỏ

 

Thanh hình thu nhỏ cho bạn tổng quan nhanh các trang trong bài tập.

 

1. Bạn có thể truy cập thanh hình thu nhỏ bằng cách nhấp vào thẻ màu đen trong góc bên trái của Turnitin Feedback Studio.

 

 

2. Nhấp vào hình thu nhỏ để tới trang đó trong bài.

 

 

3. Bạn có thể ‘khóa’ hoặc 'mở khóa' thanh hình thu nhỏ bằng cách dùng biểu tượng khóa móc ở góc trên bên trái của thanh hình thu nhỏ.

 

 

Ghi chú: Bạn sẽ không thể đóng nếu thanh hình thu nhỏ bị khóa.

4. Để đóng thanh hình thu nhỏ, mở khóa bằng cách nhấp biểu tượng khóa móc đã bị khóa rồi nhấp thẻ màu đen.

 

 

Đổi kích thước Bài

 

Nếu muốn đổi kích thước bài, bạn có thể thu nhỏ hoặc phóng to bằng con trượt ở cuối Turnitin Feedback Studio.

 

1. Dùng con trượt ở cuối trình xem tài liệu kéo hình tròn màu đen sang trái hoặc phải để tăng hoặc giảm kích thước bài.

 

 

2. Sau khi đổi kích thước, bạn có thể quay lại kích thước mặc định của bài bằng cách nhấp vào biểu tượng mở rộng ở bên trái con trượt.

 

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)