How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Tiếng Việt > Học sinh > Turnitin Feedback Studio > Sử dụng các Lớp

Sử dụng các Lớp

Table of contents
No headers

 

Thanh công cụ sản phẩm giúp bạn dễ dàng di chuyển giữa các lớp khác nhau. Ví dụ: nếu bạn muốn xem báo cáo tương đồng và phản hồi của người hướng dẫn cùng lúc thì bạn chỉ cần bật cả hai lớp này.

 

 

Bạn có thể bật và tắt lớp bằng một trong hai cách đơn giản sau.

 

1.

 

1a. Nhấp vào biểu tượng lớp ở đầu thanh công cụ sản phẩm để mở bảng điều khiển bên Lớp Hiện hoạt

 

Screen Shot 2015-05-22 at 10.56.21 AM.png

 

1b. Trong bảng điều khiển bên Lớp Hiện hoạt, các dịch vụ Turnitin liên quan tới bài nộp của bạn được hiển thị dọc hộp kiểm. Nhấp vào hộp kiểm cho từng khu vực bạn muốn hiển thị trong bài.

 

Cách khác: bỏ chọn các lớp bạn muốn ẩn. Bạn có thể quay lại bất kỳ lúc nào để sửa các lớp hiện hoạt.

 


 

2. Bạn có thể bật hoặc tắt lớp bằng cách nhấp vào biểu tượng lớp bên trên từng dịch vụ trong thanh công cụ sản phẩm.

 

2a. Nếu biểu tượng lớp có màu đen thì dịch vụ đang tắt. Nhấp vào biểu tượng lớp để bật.

 

2b. Nếu biểu tượng lớp có màu thì dịch vụ đang hoạt động. Nhấp vào biểu tượng lớp để vô hiệu.

 

Các lớp Hiện hoạt

Các Lớp Không hoạt động

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)