How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Tiếng Việt > Học sinh > Turnitin Feedback Studio > Xem Báo cáo Tương đồng

Xem Báo cáo Tương đồng

 

Điểm tương đồng là tỷ lệ trùng hợp của bài với các nguồn khác. Báo cáo tương đồng Turnitin không nhằm đánh giá xem bài có nội dung đạo văn hay không mà là công cụ để người hướng dẫn và học sinh dễ dàng tìm thấy sự trùng khớp hoặc văn bản tương đồng trong bài đã nộp.

Tổng quan Đối chiếu

 

1. Tổng quan Đối chiếu mang tới cho bạn phân tích chi tiết toàn bộ sự trùng khớp được tìm thấy trong bài và cho phép bạn thấy rõ điểm tương đồng. Để xem Tổng quan Đối chiếu, nhấp vào điểm tương đồng bằng số màu đỏ từ thanh công cụ sản phẩm.

 

 

2. Toàn bộ các trùng khớp hiển thị theo thứ tự giảm dần trong bảng điều khiển bên Tổng quan Đối chiếu.

 

 

3. Nếu bài trùng khớp với bất kỳ nội dung bên ngoài nào thì nội dung đó sẽ hiển thị trên bài của bạn.

 

 

4. Nhấp vào các mũi tên điều hướng để chuyển đến các kết quả trùng khớp.

 

 

5. Để xem phân tích chi tiết từng nguồn, nhấp vào mũi tên bên phải nguồn.

 

 

6. Bạn có thể xem ngay danh sách lớn gồm toàn bộ các nguồn liên quan tới kết quả trùng khớp cụ thể. Nhấp vào kết quả trùng khớp bất kỳ để chuyển đến nội dung đó trên bài của bạn.

 

Xem Chi tiết Nguồn

 

1. Để xem thêm thông tin về trùng khớp nguồn, nhấp vào cờ nguồn đã được đánh số từ trong bài.

 

 

2. Hộp nguồn sẽ xuất hiện trên bài đồng thời lộ ra văn bản trùng khớp đã được xác định. Để đọc toàn bộ nguồn, nhấp vào biểu tượng cuốn sách ở góc trên bên phải của hộp. Bạn cũng có thể truy cập hộp nguồn này từ bài, bằng cách nhấp vào cờ đỏ ở bên trái của văn bản được tô sáng.

 

 

3. Bảng điều khiển bên phải sẽ chuyển thành Toàn bộ Văn bản Nguồn mà bạn có thể cuộn để đọc chi tiết.

 

 

Ghi chú: Nếu tìm thấy nội dung trùng khớp từ bài của học sinh khác chứ không phải từ nguồn bên ngoài thì Toàn bộ Văn bản Nguồn sẽ không hiển thị.

4. Nhấp vào biểu tượng X ở góc trên bên phải của bảng điều khiển bên để quay về Tổng quan Đối chiếu.

 

Tất cả các Nguồn

 

1. Để xem toàn bộ các nguồn đã đối chiếu, nhấp vào biểu tượng biểu đồ màu đỏ từ thanh công cụ tương đồng.

 

 

2. Bây giờ bạn có thể xem danh sách lớn toàn bộ các nguồn trùng khớp với bài của bạn. Nhấp vào kết quả trùng khớp bất kỳ để chuyển đến nội dung đó trên bài của bạn.

 

 

3. Nhấp vào biểu tượng X ở góc trên bên phải của bảng điều khiển bên để đóng toàn bộ bảng điều khiển.

 

Thay đổi Bộ lọc và Cài đặt

 

Bạn có thể áp dụng một số bộ lọc khác nhau vào báo cáo nếu bạn muốn tạo bất kỳ ngoại lệ nào.

 

Loại trừ theo Loại Văn bản

 

1. Nhấp vào biểu tượng Lọc màu đỏ từ thanh công cụ tương đồng.

 

 

2. Từ bảng điều khiển bên Bộ lọc và Cài đặt, dùng các hộp kiểm để tạo loại trừ trích dẫn và mục lục tham khảo từ báo cáo tương đồng.

 

 

3. Nhấp vào Áp dụng Thay đổi để xác nhận thay đổi này. Tác vụ này sẽ tạo lại báo cáo tương đồng để bao hàm các loại trừ.

 

Loại trừ theo Số

 

1. Nhấp vào biểu tượng lọc màu đỏ từ thanh công cụ tương đồng.

 

 

2. Từ bảng điều khiển bên Bộ lọc và Cài đặt, sử dụng các ô văn bản và ô radio để tạo loại trừ báo cáo. Bạn có thể loại trừ các nguồn ít hơn một số từ nhất định hoặc một tỷ lệ từ nhất định.

 

Ví dụ: lọc theo 10 từ sẽ loại trừ toàn bộ nguồn có số từ trùng khớp tích lũy ít hơn 10 từ.

 

 

Báo cáo Đánh dấu Nhiều màu

 

1. Để áp dụng đánh dấu nhiều màu cho báo cáo tương đồng, nhấp vào biểu tượng Lọc màu đỏ từ thanh công cụ tương đồng.

 

 

2. Từ bảng điều khiển bên Bộ lọc và Cài đặt, dùng hộp kiểm Đánh dấu Nhiều màu để bật và tắt đánh dấu nhiều màu trong báo cáo tương đồng.

 

 

3. Để lưu bộ lọc và/hoặc cài đặt, nhấp vào nút Áp dụng Thay đổi.

  

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)