How can we help?

undraw_new_message_2gfk.png
We’re moving our guides on 9th March 2019. See a preview of their new home at help.turnitin.com.
Home > User Guides > Translated Guides > Tiếng Việt > Học sinh > Turnitin Feedback Studio > Xem Phản hồi của Người hướng dẫn

Xem Phản hồi của Người hướng dẫn

 

Sau ngày đăng bài, bạn có thể xem điểm, nhận xét, đánh dấu hoặc bất kỳ thay đổi nào theo yêu cầu do người hướng dẫn ghi chú.

Điểm Tổng Quát

 

Bạn có thể xem điểm tổng quát ở góc trên bên phải của trình xem tài liệu Turnitin Feedback Studio. Bạn cũng có thể xem điểm tối đa hiện có cho bài tập này.

 

Văn bản Gạch ngang

 

Nếu người hướng dẫn quyết định rằng một số phần trong bài của bạn không hoàn toàn cần thiết thì có thể gạch ngang những đoạn văn bản nhỏ mà bạn nên xóa.

 

Edit section

Nhận xét giữa dòng

 

Nhận xét giữa dòng xuất hiện trực tiếp phía trên bài.

 

Bong bóng Nhận xét

 

Bong bóng nhận xét cho phép người hướng dẫn cung cấp cho bạn phản hồi chi tiết hơn. Bong bóng nhận xét có thể được tô sáng và liên kết với một phần nhỏ văn bản cụ thể hoặc đặt dọc phần nhỏ của văn bản.

 


 

1. Nhấp vào biểu tượng nhận xét trên bài để xem nhận xét của người hướng dẫn.

 

 

2. Đọc kỹ nhận xét của người hướng dẫn rồi nhấp vào vị trí bất kỳ bên ngoài ô nhận xét để đóng.

 

QuickMark

 

QuickMark cho phép người hướng dẫn tạo thư viện phản hồi có thể áp dụng nhiều lần, nhiều học sinh, qua nhiều lớp và bài tập.

 

QuickMark có thể được tô sáng và dán nhãn để cho biết một phần nhỏ của văn bản hoặc đặt dọc dòng hoặc đoạn văn.

 


 

1. Nhấp vào QuickMark để xem định nghĩa đánh dấu.

 

 

2. Đọc kỹ thông tin QuickMark rồi nhấp vào vị trí bất kỳ bên ngoài QuickMark mở rộng để đóng.


 

Phản hồi Chung của Người hướng dẫn

 

Bảng điều khiển bên Phản hồi của Người hướng dẫn cho phép người hướng dẫn mang tới cho bạn nhiều phản hồi chung hơn về toàn bộ bài.

 

Nhận xét bằng Giọng nói

 

1. Để truy cập nhận xét bằng giọng nói, nhấp vào biểu tượng bong bóng bài văn từ thanh công cụ sản phẩm.

 

Screen Shot 2015-12-03 at 3.17.49 PM.png

 

2. Từ bảng điều khiển bên Phản hồi của Người hướng dẫn, bạn có thể nghe nhận xét bằng giọng nói của người hướng dẫn. Nhấn biểu tượng phát hình tam giác bên trái ô nhận xét bằng giọng nói.

 

 

3. Để tạm dừng ghi âm, nhấp vào biểu tượng tạm dừng bên trái ô nhận xét bằng giọng nói.

 

Nhận xét bằng Văn bản

 

Nhận xét bằng văn bản là nhận xét tổng quan do người hướng dẫn đưa ra về toàn bộ bài của bạn.

 

1. Để xem nhận xét bằng văn bản, nhấp vào biểu tượng bong bóng bài văn từ thanh công cụ sản phẩm.

 

 

2. Hiện nay, nhận xét bằng văn bản của người hướng dẫn hiển thị từ bảng điều khiển bên Tóm tắt Phản hồi.

 

Thang đánh giá và Biểu mẫu Chấm điểm

 

Thẻ điểm thang đánh giá được dùng để đánh giá bài của học sinh dựa trên tiêu chí và thang điểm đã được định nghĩa. Biểu mẫu Chấm điểm có thể được dùng để cung cấp phản hồi tự do và điểm để đánh giá bài của học sinh dựa trên tiêu chí đã được định nghĩa.

Thang Đánh giá

 

Nếu người hướng dẫn đã dùng thẻ điểm thang đánh giá để chấm điểm bài của bạn thì bạn có thể xem các tiêu chí và thang điểm mà họ đã dùng để chấm điểm.

 

1. Để truy cập thang đánh giá đối với bài tập của bạn, nhấp vào biểu tượng bong bóng bài văn từ thanh công cụ sản phẩm.

 

 

2. Chọn nút Xem Thang Đánh giá từ bảng điều khiển bên Tóm tắt Phản hồi để mở thẻ điểm.

 

 

3. Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện nơi bạn có thể xem thẻ điểm thang đánh giá đã được dùng để chấm điểm cho bài của bạn. Mỗi ô tô sáng cho thấy nơi bạn được chấm điểm theo từng tiêu chí đối với bài tập.

 

 

Ghi chú: Nếu trình duyệt có tính năng chặn quảng cáo bật lên đang hoạt động thì bạn cần bổ sung Turnitin vào danh sách ngoại lệ để xem được thẻ chấm điểm thang đánh giá.

4. Nhấp vào nút Đóng để thoát khỏi cửa sổ thang đánh giá mở rộng.

 

Biểu mẫu Chấm điểm

 

Nếu người hướng dẫn đã dùng biểu mẫu chấm điểm để chấm điểm bài của bạn thì bạn có thể xem điểm và nhận xét mà họ đã nêu cho từng tiêu chí trong biểu mẫu chấm điểm.

 

1. Để truy cập biểu mẫu chấm điểm mở rộng, nhấp vào biểu tượng chấm điểm từ thanh công cụ sản phẩm.

 

 

2. Chọn nút Xem Thang Đánh giá từ bảng điều khiển bên Tóm tắt Phản hồi để mở thẻ điểm.

 

 

3. Từ cửa sổ mới này, bạn có thể xem biểu mẫu chấm điểm đã được dùng để chấm điểm bài của bạn. Mỗi tiêu chí sẽ có điểm và nhận xét tùy chọn kèm theo. Bạn có thể tìm thấy tổng số điểm ở cuối biểu mẫu chấm điểm.

 

Ghi chú: Nếu trình duyệt có tính năng chặn quảng cáo bật lên đang hoạt động thì bạn cần bổ sung Turnitin vào danh sách ngoại lệ để xem được biểu mẫu chấm điểm.

 

4. Nhấp vào nút Đóng để thoát khỏi cửa sổ thang đánh giá mở rộng

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)