How can we help?

undraw_new_message_2gfk.png
We’re moving our guides on 9th March 2019. See a preview of their new home at help.turnitin.com.
Home > User Guides > Translated Guides > Tiếng Việt > Người hướng dẫn > Turnitin Feedback Studio > Điều hướng

Điều hướng

 

Đây là tài liệu về sản phẩm còn đang phát triển. Nội dung và tính năng có thể thay đổi.

Di chuyển Giữa các Bài

Di chuyển Giữa các Bài Bằng Mũi tên Điều hướng

 

1. Tìm các mũi tên điều hướng ở góc trên cùng bên phải của trình xem tài liệu.


 


 

2. Nhấp vào mũi tên bên trái để quay lại bài trước và mũi tên bên phải để sang bài tiếp theo.

 

Ghi chú: Bài được sắp xếp theo ngày gửi.


 

 

Di chuyển Giữa các Bài bằng Danh sách Thả Xuống

 

1. Tìm các mũi tên điều hướng ở góc trên cùng bên phải của trình xem tài liệu.


 


 

2. Nhấp vào mũi tên thả xuống dọc số bài (ví dụ, 2 / 3) để xem toàn bộ các bài đã được gửi vào bài tập.

 

 

3. Danh sách thả xuống này hiển thị các bài đã được nộp vào bài tập, dọc theo tên học sinh. Nhấp vào bất kỳ bài nộp nào để xem bài khác.

Thanh Hình thu nhỏ

 

Thanh hình thu nhỏ cung cấp cái nhìn tổng quát nhanh về bài mà bạn đang xem.

 

1. Nhấp vào thẻ màu đen ở góc bên trái của Turnitin Feedback Studio.

 

 

2. Nhấp vào hình thu nhỏ để tới trang đó trong bài.

 


 

3. Bạn có thể ‘khóa’ hoặc 'mở khóa' thanh hình thu nhỏ bằng cách dùng biểu tượng khóa móc ở góc trên bên trái của thanh hình thu nhỏ.

 

 

Ghi chú: Bạn sẽ không thể đóng nếu thanh hình thu nhỏ bị khóa.

 

4. Để đóng thanh hình thu nhỏ, mở khóa bằng cách nhấp vào biểu tượng khóa móc đã bị khóa rồi nhấp thẻ màu đen.

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)